Інформація абітурієнту

БАКАЛАВРСЬКИЙ РІВЕНЬ

ПОПЕРЕДНЯ РЕЄСТРАЦІЯ ВСТУПНИКА

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ВІД А ДО Я

на спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

на ступінь вищої освіти "бакалавр"

XXI століття – епоха повної комп'ютеризації та автоматизації, яка диктує свої вимоги до фахівців у галузі Електрична інженерія: високий рівень знань, навичок і відповідальності. На сьогоднішній день факультет електроенерготехніки та автоматики здійснює глибоку реформу освітнього процесу пов’язану із впровадження навчання на реальний задачах. Впровадження такого підходу дозволяє забезпечувати підготовку фахівців які спроможні вирішувати існуючі проблеми енергетичного, електротехнічного та електромеханічного спектру. Після першого року навчання студенти мають змогу здійснити вибір освітньої програми (ОП).

Контактна інформація

"Гаряча лінія" відбіркової комісії НН ІЕЕ (093) 186-27-46 та/або ep@lll.kpi.ua

Профорієнтаційні питання (093248-12-25

Приймальна комісія НН ІЕЕ КПІ ім. І. Сікорського: кімната 111, корпус 22, вул. Борщагівська115, м. Київ.

Вступ на бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти

Всі вступники 2023 року (випускники шкіл, коледжів тощо) мають складати Національний мультипредметний тест (НМТ). НМТ міститиме основний та додатковий блоки. Предмети основного блоку – українська мова та математика – є обов'язковими, предмет додаткового блоку обирається вступником з переліку  сторія України, одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія та фізика. Детальніше про НМТ можна дізнатись тут.

ВИД ПРОПОЗИЦІЇ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАБІНЕТІ

ВІДКРИТА З ПРІОРИТЕТОМ

НЕБЮДЖЕТНА

Умови вступу

НМТ 2022, 2023 або результати ЗНО 2020, 2021+ мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Мінімальний

конкурсний бал

для навчання за кошти дербюджету

для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

позитивний рейтинг мотиваційного листа

120

100

Отриманий результ ЗНО або НМТ множиться на регіональний коефіцієнт в залежності від регіону ВНЗ. Для Києва він дорівнює 1,0.

Також для технічних спеціальностей, зокрема і 141 спеціальності, застосовується галузевий коефіцієнт 1,02 для заяв з пріоритетом 1 і 2.

Сільський коефіцієнт у 2023 році не враховується.

Конкурсний бал для вступників на спеціальність 141 визначається з таких складових:

КБ =(((П1×0,3 + П2×0,5 + П3×К3)/(К1+К2+К3)) + ОУ)×ГК

де П1 – результат НМТ з Української мови,  П2 – результат НМТ з Математики, П3 – результат НМТ з виборного предмету;

К3 – ваговий коефіцієнт оцінки за виборний предмет додаткового блоку НМТ: іноземна мова - 0,25; біологія - 0,2; хімія - 0,2; фізика - 0,5; 

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів КПІ ім. Ігоря Сікорського оцінюється за шкалою від 0 до 10.

В будь-якому випадку конкурсний бал не може перевищувати 200 балів!

Якщо ти хочеш правильно розрахувати свій конкурсний бал, ми створили для тебе калькулятор - просто та зручно! Введи свої бали ЗНО або НМТ, врахуй додаткові умови та дізнавайся, скільки в тебе балів! Завантажити ...

Етапи вступної кампанії:

Початок реєстрації електронних кабінетів

1 ЛИПНЯ

Початок подання заяв та документів через електронні кабінети

19 ЛИПНЯ

Закінчення прийому заяв та документів через електронні кабінети

31 ЛИПНЯ

Оприлюднення рекомендації на місця за державним замовленням

5 СЕРПНЯ

Закінчення прийому оригіналів документів для зарахування за державним замовленням

8 СЕРПНЯ

Наказ на зарахування за державним замовленням

10 СЕРПНЯ

Закінчення прийому оригіналів документів для зарахування на контракт

16 СЕРПНЯ

Наказ на зарахування на контракт

17 СЕРПНЯ

Ким і де буду працювати випускники НН ІЕЕ після закінчення навчання?

 

Загальна корисна інформація для вступників на ступінь вищої освіти "бакалавр":

Актуальність та престижність професії

Освітня програма «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» передбачає вивчення студентами всіх особливостей щодо моделювання місцевих і муніципальних систем електропостачання, процесів керування індустріальними електротехнічними системами та комплексами. Розробка та впровадження інтелектуальних електроенергетичних системи (SMART GRID ) та інтегрованих системи енергопостачання з нетрадиційними відновлюваними джерелами енергії

Студенти цієї ОП в процесі навчання отримують фундаментальну та всебічну підготовку як із загальнотехнічних предметів, так і сучасну професійну. Після закінчення університету фахівці даної спеціальності отримують можливість працювати в системі служб головного інженера будь-яких промислових підприємств, на муніципальних об’єктах незалежно від форм власності, в проектних та науково-дослідних інститутах, в службах і міністерствах енергетичного профілю.

За 4 роки навчання Ви здобудете фах з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Це дозволить Вам бути успішним на ринку праці і стати фахівцем у Вашій улюбленій високотехнологічній галузі.

Колектив кафедри пропонує також англомовне навчання на рівні магістерської підготовки. Викладачі кафедри запрошують до участі у роботі студентського наукового гуртка «Smart Grid системи з джерелами розосередженої генерації». 

Протягом навчання в університеті наш випускник, за бажання, паралельно отримує другу – військову спеціальність і військове звання лейтенант-інженер, а також другу економічну освіту.

На кафедрі функціонує система супроводження та підтримки студента, формування індивідуальної навчальної траєкторії, що полягає у всебічному супроводі, консультуванні, моніторингу навчального процесу студента, з метою сприяння кожному студенту індивідуально та ефективного прийняття рішень, необхідних для покращення умов навчання.

На кафедрі функціонує форма ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ з бакалаврської і магістерської підготовки фахівців з ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ". 

Термін підготовки - 1 навчальний рік.

На кафедрі наші студенти мають можливість отримати бакалаврський ступінь також за СЕРТИФІКАТНИМИ ОСТВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ

Новітні напрями які студенти опанують у освітній програмі:

 • Сучасна підготовка у сфері забезпечення споживачів електричною енергією з урахуванням факторів енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності.

 • Фундаментальна освіта з проектування, побудови та експлуатації систем електропостачання.

 • Отримання навичок із застосування методів і засобів моніторингу показників надійності електропостачання й якості електричної енергії та проведення енергетичного аудиту.

 • Практична підготовка з розроблення та впровадження енергоефективних заходів та технологій в сфері розподілу та перетворення електричної енергії.

 • Належна підготовка із проектування та використання відновлюваних джерел енергії.

 • Навчання за даною ОП формує здатність реалізовувати інформаційну взаємодію з операторами ринку, систем передавання та розподілу електричної енергії, іншими суб’єктами лібералізованого ринку електричної енергії.

 • Використання елементів дуальної освіти, зокрема, міжуніверситетських програм з провідними установами світу та проходження практики на провідних підприємствах, сертифікованих за стандартами енергетичного та екологічного менеджменту. 

 • Вивчення можливості та економічної доцільності поступового переходу від стандартних вертикально інтегрованих систем забезпечення споживачів електричною енергією до концепції формування активного споживача на засадах самозабезпечення і постачання енергетичних продуктів та послуг в електричні мережі енергосистем. 

 • Фундаментальна підготовка з проектування, побудови та експлуатації систем забезпечення споживачів промислових підприємств, міст та об’єктів агропромислового комплексу електричною енергією з урахуванням факторів економічності, надійності, якості та енергетичної ефективності. 

Де і ким проацюють випусники

в установах НАН України: Інститут електродинаміки, Інститут технічної теплофізики, Інститут надтвердих матеріалів;

на підприємствах міста Києва: «АВВ», «General Electric», «АскоУкрм», «E.NEXT», «Альтера», «ETI»; «Legrand», «OBOBetterman»;

в організаціях паливно-енергетичного комплексу та машинобудування: «Укренерго», «Енергоатом», «Київенергоремонт»;

в структурах обленерго України: «Київенерго», «Львівенерго».

Можливості наших студентів за напрямом ОП (перспективні форми навчання, мобільність, подвійний диплом, стажування за кордоном, розподіл, кар'єрне зростання тощо).

Ми готуємо універсальних фахівців широкого профілю у галузі високих технологій, які можуть вирішувати завдання в енергетиці, автоматизації, комп’ютерних науках, проектування технологічних комплексів, та здатні одночасно підкоряти наукові, інноваційні та комерційні вершини.

Висококваліфікований колектив гарантує глибокі багатопрофільні знання з фундаментальних, природничих, комп’ютерних, загальноінженерних, прикладних наук у поєднанні з навичками діяльності у промисловості та науковій сфері. Це забезпечує можливість випускникам зробити швидку кар’єру в будь-якій сфері суспільного життя!

Навчання на кафедрі ведеться за допомогою сучасних світових і європейських технологій з використанням передових досягнень науки та техніки.

Багатогранне та різноманітне студентське життя в НН ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Проведенні спільних із кафедрами, науковими й науково-дослідними установами наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розробок, тощо. Здобуття нових наукових знань через виконання наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення й впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів дозволяє студентам під керівництвом досвідчених висококваліфікованих викладачів репрезентувати свої доробки у збірках, що індексуються наукометричними базами даних.

Організація й проведення наукових конкурсів, публічних лекцій, наукових читань, семінарів, олімпіад, фестивалів, виставок дозволяє студентській молоді ефективно формуватись до самостійної інженерної роботи.

Студенти мають широкі можливості участі у міжнародних і всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт із природничих, технічних, гуманітарних наук, у міжнародних та всеукраїнських олімпіадах, змаганнях, конкурсах.

Формування перспективної власної траєкторії зростання (навчання) наших студентів в КПІ ім. Ігоря Сікорського як передовому Університеті Східної Європи.

Випускники отримують сертифікат Школи SIKORSKY CHALLENGE

Наші студенти беруть участь у міжнародних проектах академічної мобільності за програмою Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ і отримують досвід навчання в університетах  Норвегії, Франції, Польщі, Турції та Кореї.

За останні п'ять років ВИПУСКНИКИ кафедри на 100% ПРАЦЕВЛАШТОВАНІ!

 

Актуальність та престижність професії

Головним завданням при підготовці студентів з енергетичного менеджменту є концепція забезпечення ефективного використання всіх видів енергоносіїв. Вони здатні здійснювати енергетичний аудит і бізнес-планування, обирати енергоефективне обладнання; проводити вимірювання з використанням сучасних комплексів та верифікацію даних і розрахунки ефективних режимів енерговикористання; створювати сучасні системи енергетичного менеджменту. Студенти навчаються працювати з сучасними енергозберігаючими технологіями; проводити моніторинг екологічного стану промислових підприємств на основі широкого застосування інформаційних і комп’ютерних технологій.

За 4 роки навчання Ви здобудете фах з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Це дозволить Вам бути успішним на ринку праці і стати фахівцем у Вашій улюбленій високотехнологічній галузі.

Колектив кафедри пропонує також англомовне навчання на рівні магістерської підготовки. Викладачі кафедри запрошують до участі у роботі студентського наукового гуртка «Smart Grid системи з джерелами розосередженої генерації». 

Протягом навчання в університеті наш випускник, за бажання, паралельно отримує другу – військову спеціальність і військове звання лейтенант-інженер, а також другу економічну освіту.

На кафедрі функціонує система супроводження та підтримки студента, формування індивідуальної навчальної траєкторії, що полягає у всебічному супроводі, консультуванні, моніторингу навчального процесу студента, з метою сприяння кожному студенту індивідуально та ефективного прийняття рішень, необхідних для покращення умов навчання.

На кафедрі функціонує форма ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ з бакалаврської і магістерської підготовки фахівців з ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ". 

Термін підготовки - 1 навчальний рік.

На кафедрі наші студенти мають можливість отримати бакалаврський ступінь також за СЕРТИФІКАТНИМИ ОСТВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ

Новітні напрями які студенти опанують у нашій освітній програмі.

 • Знати принципові перспективні шляхи підвищення ефективності роботи систем електропостачання за рахунок підвищення номінальної напруги, оптимального завантаження елементів, використання локальних джерел енергії, керування навантаженням, впровадження нових технічних засобів керування режимами та інформаційних технологій.

 • Розробляти і проектувати складні вироби в теплоенергетичній галузі, процеси і системи, що задовольняють встановлені вимоги, які можуть включати обізнаність про технічні й нетехнічні (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) аспекти. 

 • Вміти застосовувати передові досягнення електричної інженерії та суміжних галузей при проектуванні об’єктів і процесів теплоенергетики. 

 • Розраховувати електричне навантаження та обирати привід силових споживачів електричної енергії (кранів, конвеєрів, насосів, вентиляторів, компресорів тощо).

 • Розраховувати електричні та техніко-економічні показники роботи електротехнологічних установок, а також оцінювати доцільність використання різного роду споживачів для певного технологічного процесу.

 • Вміти застосовувати базові знання в галузі інформатики і сучасних інформаційних технологій, мати навички програмування та використання програмних заходів і роботи в комп’ютернирх мережах, використовувати інтернет-ресурси та демонструвати уміння розробляти алгоритми та програми в галузі створення новітніх систем енергетичного менеджменту. 

 • Вміти влаштовувати вузли обліку електричної енергії, зокрема, здійснювати вибір та розрахунок параметрів засобів вимірювання та обліку електричної енергії, вторинних кіл обліку, знати і розуміти метрологічне забезпечення комерційного обліку електричної енергії.

 • Розуміти і вміти застосовувати системи керування сучасними підприємствами, зокрема, системи підтримки прийняття рішень, експертні системи, програмні продукти для поточного та стратегічного планування.

 • Знати методи оцінки, аналізу та планування в енерговикористанні, розробляти енергоефективні заходи для виробництва, комунально-побутової сфери, комерційного і житлового секторів, складати програми енергозбереження, які враховують технічні, економічні, фінансові й адміністративні чинники.

Де і ким проацюють випусники

в установах НАН України: Інститут електродинаміки, Інститут технічної теплофізики, Інститут надтвердих матеріалів;

на підприємствах міста Києва: «АВВ», «General Electric», «АскоУкрм», «E.NEXT», «Альтера», «ETI»; «Legrand», «OBOBetterman»;

в організаціях паливно-енергетичного комплексу та машинобудування: «Укренерго», «Енергоатом», «Київенергоремонт»;

в структурах обленерго України: «Київенерго», «Львівенерго».

Можливості наших студентів за напрямом ОП (перспективні форми навчання, мобільність, подвійний диплом, стажування за кордоном, розподіл, кар'єрне зростання тощо).

Ми готуємо універсальних фахівців широкого профілю у галузі високих технологій, які можуть вирішувати завдання в енергетиці, автоматизації, комп’ютерних науках, проектування технологічних комплексів, та здатні одночасно підкоряти наукові, інноваційні та комерційні вершини.

Висококваліфікований колектив гарантує глибокі багатопрофільні знання з фундаментальних, природничих, комп’ютерних, загальноінженерних, прикладних наук у поєднанні з навичками діяльності у промисловості та науковій сфері. Це забезпечує можливість випускникам зробити швидку кар’єру в будь-якій сфері суспільного життя!

Навчання на кафедрі ведеться за допомогою сучасних світових і європейських технологій з використанням передових досягнень науки та техніки.

Багатогранне та різноманітне студентське життя в НН ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Проведенні спільних із кафедрами, науковими й науково-дослідними установами наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розробок, тощо. Здобуття нових наукових знань через виконання наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення й впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів дозволяє студентам під керівництвом досвідчених висококваліфікованих викладачів репрезентувати свої доробки у збірках, що індексуються наукометричними базами даних.

Організація й проведення наукових конкурсів, публічних лекцій, наукових читань, семінарів, олімпіад, фестивалів, виставок дозволяє студентській молоді ефективно формуватись до самостійної інженерної роботи.

Студенти мають широкі можливості участі у міжнародних і всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт із природничих, технічних, гуманітарних наук, у міжнародних та всеукраїнських олімпіадах, змаганнях, конкурсах.

Формування перспективної власної траєкторії зростання (навчання) наших студентів в КПІ ім. Ігоря Сікорського як передовому Університеті Східної Європи.

Випускники отримують сертифікат Школи SIKORSKY CHALLENGE

Наші студенти беруть участь у міжнародних проектах академічної мобільності за програмою Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ і отримують досвід навчання в університетах  Норвегії, Франції, Польщі, Турції та Кореї.

За останні п'ять років ВИПУСКНИКИ кафедри на 100% ПРАЦЕВЛАШТОВАНІ!