Динамічна реконфігурація міських розподільних мереж середньої напруги

Тема
Динамічна реконфігурація міських розподільних мереж середньої напруги
Автор
Трофимишин Олександр Олександрович
Дата защиты
Научный руководитель
к.т.н., доц. Ткаченко В.В.