Оптимальне секціонування повітряних розподільних мереж в умовах невизначеності вихідної інформації

Тема
Оптимальне секціонування повітряних розподільних мереж в умовах невизначеності вихідної інформації
Автор
Козлов Олександр Вікторович
Дата защиты
Научный руководитель
к.т.н., доц. Ткаченко В.В.