Система моніторингу технічного стану об’єктів електричних мереж

Тема
Система моніторингу технічного стану об’єктів електричних мереж
Автор
Волошин Сергій Олександрович
Дата защиты
Научный руководитель
к.т.н., доц. Замулко А.І.