Вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

ФОРМА ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АБІТУРІЄНТІВ

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра,  ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою – 2 роки 10 місяців, замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Кафедра електропостачання здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнеми (ОКР) бакалавр за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на базі ОКР "молодший спеціаліст", "фаховий молодший бакалавр" або "молодший бакалавр"

Ти маєш обов’язково надати сертифікат ЗНО з української мови та літератури / української мови та з математики для вступу за державним замовленням. Ти можеш використати сертифікати 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Третій конкурсний предмет – вступне фахове випробування, яке складається в університеті. 

Пам’ятай – якщо ти будеш складати вступні екзамени у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тобі потрібно подати документи з 14 липня по 23 липня включно! 

Документи у 2021 році подаються виключно електронно! Екзамени будуть відбуватись у період з 24 до 26 липня. Надання рекомендацій за державним замовленням - 27 липня. Не впусти можливість! 

 

Перелік ЗНО та вступних випробувань:

  • ЗНО Українська мова і література (2018, 2019, 2020, 2021)
  • ЗНО Математика (2018, 2019, 2020, 2021)
  • Вступний фаховий екзамен (фізика).
  • Екзамен буде відбуватись 26 липня. Не можна відпустити можливість!

З правилами прийому можна ознайомитися за наступним посиланням: 

Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

 

1

1

 

Обов'язково проведи ознайомлення з етапами вступної кампанії та розкладом роботи Приймальної комісії.

Подання оригіналів документів.

Навчання на кафедрі ведеться за допомогою сучасних європейських та світових технологій в контексті Болонського процесу з міжнародним визнанням дипломів. Кафедра забезпечує глибокі багатопрофільні знання з фундаментальних, природничих, комп’ютерних, загальноінженерних, прикладних наук в поєднанні з навичками діяльності в промисловості та в науковій сфері Професія еколога і фундаментальні знання дають можливість нашим випускникам зробити швидку кар’єру в будь-якій сфері суспільного життя!

 На що варто звернути увагу вступникові до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році?

 Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році

  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів) при вступі на освітній ступінь бакалавра на основі здобутого ступеня (рівня) молодший спеціаліст, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр

  Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського

  Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році

Контакти відбіркової комісії


Адреса Відбіркової комісії КПІ ім. І. Сікорського:
вул. Борщагівська, 115, 22 корпус КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ.

 Телефон: +380 (63) 139 78 54

 Електронна пошта (e-mail): iee_pk@kpi.ua

Tags