Вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Стали відомі обсяги державного замовлення на 2020 рік:

Обсяги державного замовлення на 2020 рік

їх можна порівняти з:

Обсяги державного замовлення на 2019 рік

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою – 2 роки 10 місяців, замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Кафедра електропостачання здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнеми (ОКР) бакалавр за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на базі ОКР "молодший спеціаліст". 

Ти маєш право скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу, або перезарахувати оцінки, одержані на Зовнішньому незалежному оцінюванні, якщо ти його складав, й претендувати на місця за державним замовленням, якщо вони надаються за цією спеціальністю. Але цього року сертифікат з української мови та літератури обов’язковий для вступу. Ти можеш використати сертифікати 2017, 2018, 2019 та 2020 років.

Пам’ятай – якщо ти будеш складати вступні екзамени у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тобі потрібно подати документи з 13 серпня по 22 серпня включно! Екзамени будуть відбуватись у період з 25 до 27 серпня. Не впусти можливість!

Перелік вступних випробувань:

  • ЗНО з української мови та літератури.

  • комплексний фаховий іспит - математика та фізика.

З правилами прийому можна ознайомитися за наступним посиланням: 

Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році

 

1

1

 

 

Tags