Вступ на 5 курс (магістратура)

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити на кафедру Електропостачання Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

 

1

Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЗНО з 06 травня до 03 червня (до 18.00) та 01 липня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний ступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Результати минулорічного ЗНО не зараховуються — якщо ти складав минулого року, потрібно обов’язково перескласти.

Цього року документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежена. Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 серпня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 05 серпня до 22 серпня включно. Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти з 05 серпня по 26 серпня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій. 

 

Освітню програму підготовки магістрів наукового спрямування можна завантажити тут.

Освітню програму підготовки магістрів професійного спрямування можна завантажити тут.

 

Підготовка магістрів здійснюється за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», яка включає дві освітні програми:

 • Системи забезпечення споживачів електричною енергією;

 • Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології.

З правилами прийому можна ознайомитися за наступним посиланням: 

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

В рамках підготовки за освітньою програмою «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» пропонуються такі магістерські програми

 • Інтелектуальні системи розподілу та перетворення енергії;

 • Smart технології моніторингу та керування в системах електропостачання;

 • Розосереджена генерація в системах електропостачання;

 • Інтегровані системи енергопостачання.

В рамках підготовки за освітньою програмою «Енергетичний менеджмент та енергоефективність» пропонуються такі магістерські програми

 • Енергетичний менеджмент та енергоаудит;

 • Інтегровані енергоефективні технології та системи енергозабезпечення;

 • Енергетичні ринки та управління енерговикористанням.

Абітурієнти проходять два випробування – вступне фахове випробування та ЄВІ з іноземної мови.

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)

 • диплом бакалавра (оригінал та копії)

 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)

 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)

 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)

 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)

 • чотири фотографії.

Програми комплесного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

Системи забезпечення споживачів електричною енергією

Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології

Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

Програма вступного випробування з іноземної мови професійного спрямування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра: завантажити.

1

 

Результати набору на 5 курс на 2019-2020 навчальний рік

 

 

 

Ліцензовані обсяги

Обсяг державного замовлення

 

денна

заочна

Денна форма

Заочна форма

Електротехнічні системи електроспоживання

Магістр

30

10

30

3

Енергетичний менеджмент

Магістр

30

10

19

3

 

Навчаючись в магістратурі, Ви зможете займатися науковою діяльністю, приймати участь в наукових розробках кафедри, які використовуються при формуванні концепції розвитку паливно-енергетичного комплексу та електроенергетики країни, при визначенні структури і принципів управління електроенергетикою, при виконанні вітчизняних та зарубіжних проектів.

 

Tags