Вступ до магістратури

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити на кафедру Електропостачання Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

 

1

Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЄВІ з 11 травня до 03 червня (до 18.00) та 30 червня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Цього року можна зарахувати результаті ЄВі 2020 та 2021 років.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 30. Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 липня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 15 липня до 23 липня включно. Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти з 24 липня до 30 липня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного тобою факультету чи інституту.

 Покрокова інструкція реєстрації та подання електронних заяв для вступників до магістратури через електронний кабінет

Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:

КБ = 0,25 × П1 + 0,75 × П2 + RA,

де П1 – оцінка ЄВІ, П2 – оцінка ФВВ, RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника. Академічний рейтинг вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка до диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = 2 RA + 2 RT,

де RA – середнє арифметичне результатів за всі показники, що наведені в додатку до диплома; RT – складник творчих досягнень, що враховує публікації вступника.

Освітні програми підготовки магістрів наукового та професійного спрямування можна завантажити тут.

Підготовка магістрів здійснюється за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», яка включає дві освітні програми:

 • Системи забезпечення споживачів електричною енергією;

 • Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології.

З правилами прийому можна ознайомитися за наступним посиланням: 

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

В рамках підготовки за освітньою програмою «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» пропонуються такі магістерські програми

 • Інтелектуальні системи розподілу та перетворення енергії;

 • Smart технології моніторингу та керування в системах електропостачання;

 • Розосереджена генерація в системах електропостачання;

 • Інтегровані системи енергопостачання.

В рамках підготовки за освітньою програмою «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» пропонуються такі магістерські програми

 • Енергетичний менеджмент та енергоаудит;

 • Інтегровані енергоефективні технології та системи енергозабезпечення;

 • Енергетичні ринки та управління енерговикористанням.

Абітурієнти проходять два випробування – вступне фахове випробування та ЄВІ з іноземної мови.

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • екзаменаційний листое ЄВІ (ЄФВВ) та інформаційна картка

 • диплом бакалавра (оригінал та копії)

 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)

 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)

 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)

 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • 2 конверти

 • чотири фотографії.

Програми комплесного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра:

Системи забезпечення споживачів електричною енергією

Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології

1

 

Навчаючись в магістратурі, Ви зможете займатися науковою діяльністю, приймати участь в наукових розробках кафедри, які використовуються при формуванні концепції розвитку паливно-енергетичного комплексу та електроенергетики країни, при визначенні структури і принципів управління електроенергетикою, при виконанні вітчизняних та зарубіжних проектів.

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році

 

Вартість навчання в розрізі освітніх програм з 2020/2021 навчального року

 

 

Tags