Вступ на 5 курс (магістратура)

Стали відомі обсяги державного замовлення на 2019 рік:

Обсяги державного замовлення на 2019 рік

їх можна порівняти з:

Обсяги державного замовлення на 2018 рік

 

1

 

Освітню програму підготовки магістрів наукового спрямування можна завантажити тут.

Освітню програму підготовки магістрів професійного спрямування можна завантажити тут.

 

Підготовка магістрів здійснюється за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», яка включає дві спеціалізації:

 • Системи забезпечення споживачів електричною енергією;

 • Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології.

З правилами прийому можна ознайомитися за наступним посиланням: 

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

В рамках підготовки за спеціалізацією «Інжиніринг систем забезпечення споживачів електричною енергією» пропонуються такі магістерські програми

 • Інтелектуальні системи розподілу та перетворення енергії;

 • Smart технології моніторингу та керування в системах електропостачання;

 • Розосереджена генерація в системах електропостачання;

 • Інтегровані системи енергопостачання.

В рамках підготовки за спеціалізацією«Енергетичний менеджмент та енергоефективність» пропонуються такі магістерські програми

 • Енергетичний менеджмент та енергоаудит;

 • Інтегровані енергоефективні технології та системи енергозабезпечення;

 • Енергетичні ринки та управління енерговикористанням.

Абітурієнти проходять два випробування – вступне фахове випробування та іноземна мова.

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)

 • диплом бакалавра (оригінал та копії)

 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)

 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)

 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)

 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)

 • шість фотографій.

Програми комплесного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

Системи забезпечення споживачів електричною енергією

Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології

Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

Програма вступного випробування з іноземної мови професійного спрямування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра: завантажити.

Результати набору на 5 курс на 2016-2017 навчальний рік

 

 

 

Ліцензовані обсяги

Обсяг державного замовлення

 

денна

заочна

Денна форма

Заочна форма

Електротехнічні системи електроспоживання

Магістр

30

10

14

 

Енергетичний менеджмент

Магістр

30

10

24

5

 

Навчаючись в магістратурі, Ви зможете займатися науковою діяльністю, приймати участь в наукових розробках кафедри, які використовуються при формуванні концепції розвитку паливно-енергетичного комплексу та електроенергетики країни, при визначенні структури і принципів управління електроенергетикою, при виконанні вітчизняних та зарубіжних проектів.

 

1
Tags