Дистанційне навчання

Електронне, або дистанційне навчання – це сучасна перспективна форма надання освітніх послуг, яка успішно діє КПІ ім. Ігоря Сікорського протягом останніх років.

Використання інформаційних технологій робить процес набуття знань більш гнучким, дає можливість навчатися в зручному місці та в зручний час. Для цього студенту треба мати комп’ютер та Інтернет.

Під час дистанційного навчання, яке проводиться згідно Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/188), порядок проведення поточного, календарного та семестрового контролю регламентується https://osvita.kpi.ua/node/368 та https://document.kpi.ua/2022_HOH-233. Централізована інформаційна підтримка здобувачів здійснюється через офіційні telegram-канали кафедри та НН ІЕЕ.

Дистанційне навчання здобувачів забезпечується на базі спеціалізованої платформи «Сікорський» (https://www.sikorsky-distance.org), для інформаційної підтримки освітнього процесу використовується «Електронний кампус». Усі освітні компоненти повністю забезпечені навчально-методичними матеріалами. В університеті працює Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка, яка надає доступ до міжнародних баз публікацій та електронного архіву навчальних матеріалів.