Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Стали відомі обсяги державного замовлення на 2020 рік:

Обсяги державного замовлення на 2020 рік

їх можна порівняти з:

Обсяги державного замовлення на 2019 рік

 

1

Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», яка включає дві спеціалізації:

 • Системи забезпечення споживачів електричною енергією;

 • Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології.

Термін навчання:

•Бакалавр 3 роки 10 міс.

Форма навчання:

• Денна

• Заочна

Предмети сертифікату ЗНО:

•Українська мова

•Математика

•Іноземна мова або фізика

Сертифікати ЗНО

1.     Українська мова та література – не менше 100 балів

2.     Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів

3.     Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів

З правилами прийому можна ознайомитися за наступним посиланням: 

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Прохідні бали за попередні роки можна дізнатися за посиланням:

Прохідні бали за попередні роки

 

 

Відео на тему "Що потрібно знати абітурієнту КПІ 2017-2018":

Підготовка фахівців на кафедрі електропостачання здійснюється у сфері енергетики, енергетичного менеджменту та комплексного керування сучасними електротехнічними та електроенергетичними системами.

Спеціалізація  «Системи забезпечення споживачів електричною енергією»

Спеціалізація «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» передбачає вивчення студентами всіх особливостей щодо моделювання місцевих і муніципальних систем електропостачання, процесів керування індустріальними електротехнічними системами та комплексами. Розробка та впровадження інтелектуальних електроенергетичних системи (SMART GRID ) та інтегрованих системи енергопостачання з нетрадиційними відновлюваними джерелами енергії

Студенти цієї спеціальності в процесі навчання отримують фундаментальну та всебічну підготовку як із загальнотехнічних предметів, так і сучасну професійну. Після закінчення університету фахівці даної спеціальності отримують можливість працювати в системі служб головного інженера будь-яких промислових підприємств, на муніципальних об’єктах незалежно від форм власності, в проектних та науково-дослідних інститутах, в службах і міністерствах енергетичного профілю.

Компетенції випускників:

 • розроблення проектів та експлуатація систем електропостачання;

 • робота з системами вимірювання, контролю та обліку електроспоживання;

 • оперативно-диспетчерське керування системами електропостачання;

 • використання засобів малої генерації в системах електропостачання;

 • монтаж, налагодження, експлуатація електроустановок та електрообладнання;

 • автоматизація систем енергозабезпечення.

Спеціалізація «Енергетичний менеджмент та енергоефективність»

Модель фахівця за спеціалізацією «Енергетичний менеджмент та енергоефективність»

Головним завданням при підготовці студентів з енергетичного менеджменту є концепція забезпечення ефективного використання всіх видів енергоносіїв. Вони здатні здійснювати енергетичний аудит і бізнес-планування, обирати енергоефективне обладнання; проводити вимірювання з використанням сучасних комплексів та верифікацію даних і розрахунки ефективних режимів енерговикористання; створювати сучасні системи енергетичного менеджменту. Студенти навчаються працювати з сучасними енергозберігаючими технологіями; проводити моніторинг екологічного стану промислових підприємств на основі широкого застосування інформаційних і комп’ютерних технологій.

Компетенції випускників:

 • реалізація політики енергозбереження та впровадження енергоефективних технологій;

 • здійснення енергетичного аудиту;

 • робота в енергосервісних компаніях;

 • реалізація проектів енерговикористання та енергосервісних контрактів;

 • формування систем енергетичного менеджменту;

 • керування енергозабезпеченням підприємств.

Студенти нашої кафедри отримують фундаментальну та всебічну підготовку як із загальнотехнічних предметів, так і сучасну професійну підготовку.

Чому вибирати саме кафедру електропостачання?

1.     Високий рівень підготовки наших випускників є гарантією їх успішного працевлаштування на підприємствах та в організаціях паливно-енергетичного комплексу, в проектних та науково-дослідних інститутах, службах і міністерствах енергетичного профілю.

2.     Енергозбереження – надзвичайно актуальне для України питання в умовах дефіциту енергоресурсів

3.     Сучасна глобальна економіка вимагає якісного і ефективного управління енергозабезпеченням

4.     Українські компанії починають усвідомлювати необхідність підвищувати ефективність використання енергоресурсів, що відкриває нові можливості на ринку праці для молодих спеціалістів

5.     Наші студенти проходять практику на провідних підприємствах та організація України, беруть участь у національних та міжнародних проектах.

6.     Студенти кафедри розробляють реальні проекти з енергопостачання, беруть участь у виконанні держбюджетних тем, є багаторазовими переможцями міжвузівських олімпіад, всеукраїнського конкурсу «Молодь енергетиці України», конкурсу Київської міської державної адміністрації «Інтелект молодих на службу столиці».

7.     Наша кафедра має програми навчання та наукової співпраці з університетами різних країн світу: США, Німеччина, Норвегія, Греція та ін.

Приходьте до нас і ви не пошкодуєте, ми чекаємо розумних, талановитих, захоплених студентів.

Якщо ТИ – молодий, цілеспрямований, амбітний і бажаєш:

 • формувати інтелектуальну енергетику України;

 • розробляти сучасні інтелектуальні інформаційні технології для електроенергетики;

 • створювати інтегровані системи енергоменеджменту

то навчання на кафедрі електропостачання за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» саме для тебе!

 

Tags