Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

ФОРМА ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АБІТУРІЄНТІВ

Стали відомі обсяги державного замовлення на 2021 рік:

Обсяги державного замовлення на 2021 рік

Якщо ти маєш сертифікати ЗНО з української мови (української мови та літератури) і математики, а також додатковий сертифікат ЗНО з фізики або іноземної мови, або хімії, або біології, або географії, або з історії України за 2018, 2019, 2020 або 2021 роки, то ти маєш всі шанси успішно пройти конкурсний відбір на омріяну спеціальність. Для цього необхідно відкрити електронний кабінет, завантажити до нього необхідні документи та подати заяву про вступ. За результатами конкурсного відбору надається рекомендація про зарахування на місця за державним замовленням або на місця за кошти фізичних/юридичних осіб.

1. Документи для вступу на бакалаврат подаються виключно електронно за винятком вступників за квотами. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 30. Для того, щоб подати документи, зокрема довідку про реєстрацію місця проживання згідно з додатком 13 (за необхідності) до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №207 і інші, потрібно з 1 липня зареєструвати електронний кабінет та завантажити відповідні сканкопії. Подати заяви на обрані освітньо-професійні програми можна буде з 14 липня до 23 липня 1800.

2. Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня бакалавра розраховується за формулою:

КБ = 0,25 × К1 + 0,5 × К2 + 0,2 × К3,

де К1 – оцінка за українську мову (українську мову та літературу), К2 – оцінка за математику, К3 – оцінка за фізику або іноземну мову, або хімію, або біологію, або географію, або історію України. Якщо маєш сертифікат ФДП, то бали сертифікату ФДП можна додати через особистий кабінет. Бал у сертифікаті ФДП буде помножений на коефіцієнт 0,05, таким чином нараховується до 10 балів відповідно (Наприклад: 100% = 200 балів, 200 * 0,05 = 10 додаткових балів). Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий коефіцієнт (ГК) та сільський коефіцієнт (СК), причому:
– ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2;
– СК дорівнює 1,05 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу.

3. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 28 липня 1200. Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 02 серпня 1800. Зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 09 серпня. Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб 12 серпня 1700. Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб 12 серпня, за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 17 серпня.

На що варто звернути увагу вступникові до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році?

Не розумієш, що краще саме для тебе? Запитай експертів – наша команда супергероїв КПІ ім. Ігоря Сікорського зі студентів та випускників готова відповісти на всі твої питання!

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Документи, необхідні для зарахування:

 1. Паспорт громадянина України
  • Паспорт громадянина України зразка 1994 року (паспорт-книжечка). Оригінал та копії першої, другої сторінок та сторінки реєстрації
  • ID-Картка. Копія пластику з обох сторін. Витяг з реєстру або інший документ про реєстрацію потрібен обов'язково
 2. Сертифікат ЗНО (оригінал) та Інформаційна картка (роздруковується з особистої сторінки вступника за адресою testportal.gov.ua)
 3. Документ про повну загальну середню освіту та додаток до нього (оригінал)
 4. Фотографії (Чотири кольорові фотографії розміром 3х4 см)
 5. Конверти (2 конверти із зворотною адресою та марками по Україні)
 6. Для хлопців – Приписне свідоцтво або військовий квиток (оригінал + копія)
 7. Сільський коефіцієнт – довідка з додатку 13 про реєстрацію в сільській місцевості (оригінал + копія)
 8. Додаткові бали (відповідні сертифікати та дипломи курсів ФДП - оригінал)
 9. Спеціальні умови вступу та навчання (оригінал та копія документів, які підтверджують пільгу. Якщо пільга належить батькам – додатково оригінал та копія свідоцтва про народження)
 10. Індивідуальний податковий номер (ІПН) (Оригінал та копія ідентифікаційного коду)

Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», яка включає дві освітні програми:

 • Системи забезпечення споживачів електричною енергією;

 • Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології.

Термін навчання:

•Бакалавр 3 роки 10 міс.

Форма навчання:

• Денна

• Заочна

З правилами прийому можна ознайомитися за наступним посиланням: 

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Прохідні бали за попередні роки можна дізнатися за посиланням:

Прохідні бали за попередні роки

 

 

Відео запрошення на навчання директора Інституту енергозбереження та енергоменеджменту:

Підготовка фахівців на кафедрі електропостачання здійснюється у сфері енергетики, енергетичного менеджменту та комплексного керування сучасними електротехнічними та електроенергетичними системами.

Освітня програма «Системи забезпечення споживачів електричною енергією»

Освітня програма «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» передбачає вивчення студентами всіх особливостей щодо моделювання місцевих і муніципальних систем електропостачання, процесів керування індустріальними електротехнічними системами та комплексами. Розробка та впровадження інтелектуальних електроенергетичних системи (SMART GRID ) та інтегрованих системи енергопостачання з нетрадиційними відновлюваними джерелами енергії

Студенти цієї ОП в процесі навчання отримують фундаментальну та всебічну підготовку як із загальнотехнічних предметів, так і сучасну професійну. Після закінчення університету фахівці даної спеціальності отримують можливість працювати в системі служб головного інженера будь-яких промислових підприємств, на муніципальних об’єктах незалежно від форм власності, в проектних та науково-дослідних інститутах, в службах і міністерствах енергетичного профілю.

Компетенції випускників:

 • розроблення проектів та експлуатація систем електропостачання;

 • робота з системами вимірювання, контролю та обліку електроспоживання;

 • оперативно-диспетчерське керування системами електропостачання;

 • використання засобів малої генерації в системах електропостачання;

 • монтаж, налагодження, експлуатація електроустановок та електрообладнання;

 • автоматизація систем енергозабезпечення.

Освітня програма «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»

Модель фахівця за спеціалізацією «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»

Головним завданням при підготовці студентів з енергетичного менеджменту є концепція забезпечення ефективного використання всіх видів енергоносіїв. Вони здатні здійснювати енергетичний аудит і бізнес-планування, обирати енергоефективне обладнання; проводити вимірювання з використанням сучасних комплексів та верифікацію даних і розрахунки ефективних режимів енерговикористання; створювати сучасні системи енергетичного менеджменту. Студенти навчаються працювати з сучасними енергозберігаючими технологіями; проводити моніторинг екологічного стану промислових підприємств на основі широкого застосування інформаційних і комп’ютерних технологій.

Компетенції випускників:

 • реалізація політики енергозбереження та впровадження енергоефективних технологій;

 • здійснення енергетичного аудиту;

 • робота в енергосервісних компаніях;

 • реалізація проектів енерговикористання та енергосервісних контрактів;

 • формування систем енергетичного менеджменту;

 • керування енергозабезпеченням підприємств.

Студенти нашої кафедри отримують фундаментальну та всебічну підготовку як із загальнотехнічних предметів, так і сучасну професійну підготовку.

Чому вибирати саме кафедру електропостачання?

1.     Високий рівень підготовки наших випускників є гарантією їх успішного працевлаштування на підприємствах та в організаціях паливно-енергетичного комплексу, в проектних та науково-дослідних інститутах, службах і міністерствах енергетичного профілю.

2.     Енергозбереження – надзвичайно актуальне для України питання в умовах дефіциту енергоресурсів

3.     Сучасна глобальна економіка вимагає якісного і ефективного управління енергозабезпеченням

4.     Українські компанії починають усвідомлювати необхідність підвищувати ефективність використання енергоресурсів, що відкриває нові можливості на ринку праці для молодих спеціалістів

5.     Наші студенти проходять практику на провідних підприємствах та організація України, беруть участь у національних та міжнародних проектах.

6.     Студенти кафедри розробляють реальні проекти з енергопостачання, беруть участь у виконанні держбюджетних тем, є багаторазовими переможцями міжвузівських олімпіад, всеукраїнського конкурсу «Молодь енергетиці України», конкурсу Київської міської державної адміністрації «Інтелект молодих на службу столиці».

7.     Наша кафедра має програми навчання та наукової співпраці з університетами різних країн світу: США, Німеччина, Норвегія, Греція та ін.

Приходьте до нас і ви не пошкодуєте, ми чекаємо розумних, талановитих, захоплених студентів.

Якщо ТИ – молодий, цілеспрямований, амбітний і бажаєш:

 • формувати інтелектуальну енергетику України;

 • розробляти сучасні інтелектуальні інформаційні технології для електроенергетики;

 • створювати інтегровані системи енергоменеджменту

то навчання на кафедрі електропостачання за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» саме для тебе!

 

Ключові дати:

Шановні вступники! У зв’язку з пандемією COVID-19 та карантинними заходами у строках можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!

Tags