Про кафедру

Кафедра електропостачання Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - провідна кафедра України за напрямами: енергозбереження, енергоменеджмент, електропостачання, побудова та керування сучасними електроенергетичними системами на основі принципів інтелектуальної енергетики (концепції «розумний будинок», «інтелектуальне місто», «інтелектуальні мережі»), комплексного використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнеми бакалавр за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за двома спеціалізаціями:

  • «СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ»;
  • «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ».

Кафедра електропостачання готує висококваліфікованих фахівців для роботи у всіх галузях електроенергетики, які спроможні розробляти, проектувати та експлуатувати інтелектуальні енергетичні комплекси та системи, інтегровані системи електропостачання, як централізовані, так і децентралізовані, мікросистеми та віртуальні енергетичні станції, створювати системи енергетичного менеджменту для промислових та муніципальних об’єктів на основі концепції Smart Grid, створювати сучасні системи енергетичного менеджменту, працювати за сучасними енергозберігаючими, енергоефективними технологіями, здійснювати моніторинг енергоспоживання промислових підприємств на основі застосування інформаційних і комп’ютерних технологій.

Високий рівень підготовки наших фахівців на рівні кращих світових стандартів є гарантією їх успішного працевлаштування в Україні та за кордоном на провідних підприємствах та організаціях.

Після закінчення університету фахівці даної спеціальності працюють в службі головного енергетика на різних промислових підприємствах, на муніципальних об’єктах, в проектних та науково-дослідних інститутах, в службах і міністерствах енергетичного профілю. Кафедра електропостачання тісно співпрацює з провідними компаніями та організаціями: Національна академія наук України, Інститут електродинаміки, Компанія «ДТЕК», ПАТ «Київенерго», ДП «НЕК УКРЕНЕРГО», ВО «Контактор», ДП «ЕНЕРГОРИНОК», ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», ВАТ «ФАРМАК» та інші.

Серед наших випускників є міністри, держслужбовці, топ-менеджери провідних світових та українських енергетичних корпорацій та компаній. Наші студенти проходять практику на провідних підприємствах та в організаціях України, за кордоном, беруть участь у національних та міжнародних проектах.

Велика увага приділяється академічній мобільності – можливості навчатись за кордоном у провідних європейських вузах. Можливість отримання другої вищої освіти за кордоном.

Навчання студентів здійснюється з використанням сучасних методів та засобів навчання, апробованих у провідних європейських університетах.