Павло Ладецький

 
Павло Ладецький 
начальник Управління енергетичного менеджменту та стандартизації Держенергоефективності
закінчив Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ "КПІ" у 2010 році  за спеціальністю "Енергетичний менеджмент".

Свою професійну діяльність я почав з проходження переддипломної практики в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності). Під час проходження практики зарекомендував себе як досвідчений та старанний працівник і після захисту дипломного проекту у лютому 2010 року був запрошений зайняти посаду провідного спеціаліста відділу програм та моніторингу показників енергоефективності. У рамках своєї професійної діяльності я займався розробкою питань стандартизації та нормування енергоефективності.

Особливістю роботи на цій посаді стала необхідність використовувати передові досягнення як українських так і європейських спеціалістів. Знання, отримані під час навчання, дали змогу швидко й якісно виконувати завдання, які виникали під час виконання моїх професійних обов'язків. Співпраця з нашими європейськими партнерами під час робочих поїздок у такі країни, як Німеччина, Бельгія, Франція, Іспанія, показала чіткі перспективи напрямків впровадження енергоефективних технологій в різноманітні сфери промисловості та побуту.

Працюючи в такій динамічній галузі як енергетика, я зрозумів, що ніколи не можна зупинятися в набутті нових знань і досвіду. Я постійно відслідковую сучасні тенденції в сфері енергетичного аудиту, енергетичного менеджменту, енергоефективних технологій. Разом із тим я вирішив продовжити своє навчання і у 2015 році отримав другу вищу освіту за кваліфікацією "Магістр з бізнес адміністрування" (MBA).

Наступний етап моєї кар'єри полягав у призначенні мене у липні 2014 року на посаду начальника відділу застосування норм, стандартів та енергетичного маркування Держенергоефективності. З грудня 2015 року я вже обіймаю посаду начальника Управління енергетичного менеджменту та стандартизації Держенергоефективності. Головним завданням нашого Управління є підготовка пропозицій щодо формування єдиної державної політики з питань енергетичного аудиту, запровадження систем енергетичного менеджменту та методичне керівництво розроблення національних стандартів у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів.

На сьогоднішній день від України чекають виконання низки зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію Україна ‑ ЄС, зокрема в частині імплементації відповідних Директив Європейського Парламенту і Ради. Ключовою Директивою ЄС в сфері ефективного використання енергетичних ресурсів є Директива 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність. Окрім іншого, вказаною Директивою передбачено положення щодо заохочення впровадження систем енергетичного менеджменту. З моменту імплементації вказаної Директиви в українське законодавство значно зросте роль наявності професійних фахівців із енергетичного менеджменту. Саме тут проявляється провідна роль Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, а саме кафедри електропостачання, яка готує висококваліфікованих спеціалістів у енергетичній сфері.