Загальна інформація

Кафедра забезпечує підготовку за схемою «бакалавр – спеціаліст / магістр – кандидат технічних наук». Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», яка включає дві спеціалізації:

 • Системи електропоcтачання;
 • Енергетичний менеджмент та енергоефективність.

Фахова підготовка магістрів на кафедрі здійснюється за спеціалізаціями:

 • Системи електропостачання;
 • Енергетичний менеджмент та енергоефективність.

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Підготовка фахівців на кафедрі електропостачання здійснюється у сфері енергетики, енергетичного менеджменту та комплексного керування сучасними електротехнічними та електроенергетичними системами.

Спеціалізація  «Системи електропостачання»

Спеціалізація «Системи електропостачання» передбачає вивчення студентами всіх особливостей щодо моделювання місцевих і муніципальних систем електропостачання, процесів керування індустріальними електротехнічними системами та комплексами. Розробка та впровадження інтелектуальних електроенергетичних системи (SMART GRID ) та інтегрованих системи енергопостачання з нетрадиційними відновлюваними джерелами енергії

Студенти цієї спеціальності в процесі навчання отримують фундаментальну та всебічну підготовку як із загальнотехнічних предметів, так і сучасну професійну. Після закінчення університету фахівці даної спеціальності отримують можливість працювати в системі служб головного інженера будь-яких промислових підприємств, на муніципальних об’єктах незалежно від форм власності, в проектних та науково-дослідних інститутах, в службах і міністерствах енергетичного профілю.

Компетенції випускників:

 • розроблення проектів та експлуатація систем електропостачання;
 • робота з системами вимірювання, контролю та обліку електроспоживання;
 • оперативно-диспетчерське керування системами електропостачання;
 • використання засобів малої генерації в системах електропостачання;
 • монтаж, налагодження, експлуатація електроустановок та електрообладнання;
 • автоматизація систем енергозабезпечення.

Спеціалізація «Енергетичний менеджмент та енергоефективність»

Головним завданням при підготовці студентів з енергетичного менеджменту є концепція забезпечення ефективного використання всіх видів енергоносіїв. Вони здатні здійснювати енергетичний аудит і бізнес-планування, обирати енергоефективне обладнання; проводити вимірювання з використанням сучасних комплексів та верифікацію даних і розрахунки ефективних режимів енерговикористання; створювати сучасні системи енергетичного менеджменту. Студенти навчаються працювати з сучасними енергозберігаючими технологіями; проводити моніторинг екологічного стану промислових підприємств на основі широкого застосування інформаційних і комп’ютерних технологій.

Компетенції випускників:

 • реалізація політики енергозбереження та впровадження енергоефективних технологій;
 • здійснення енергетичного аудиту;
 • робота в енергосервісних компаніях;
 • реалізація проектів енерговикористання та енергосервісних контрактів;
 • формування систем енергетичного менеджменту;
 • керування енергозабезпеченням підприємств.

У НТУУ «КПІ» діє докторська спеціалізована вчена рада Д 26.002.20 зі спеціальностей 05.14.01, 05.09.03, 05.01.02, організатором створення якої була кафедра електропостачання, та кандидатська спеціалізована вчена рада К 26.002.06 зі спеціальності 05.14.02. Крім того, дисертації докторські та кандидатські подаються до захисту до спеціалізованої вченої ради Д 26.187.03 в Інституті електродинаміки НАН України.

Кафедра електропостачання здійснює підготовку навчання в аспірантурі за двома спеціальностями:

 • 05.14.01 Енергетичні системи та комплекси;
 • 05.09.03 Електротехнічні комплекси і системи.

Також кафедра електропостачання може здійснювати підготовку навчання в аспірантурі за спеціальністю 05.09.05 Теоретична електротехніка.

Теґи