Лабораторія технологій енергозабезпечення

Розміщена у кімнаті  №111 корпусу №22 - Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ».

Створена разом з компанією Vaillant Group з метою вдосконалення підготовки фахівців з організації впровадження та експлуатації автономних систем енергозабезпечення та взаємодії в сфері інновацій, організації технічного та інформаційного забезпечення щодо інсталяції та сервісного обслуговування теплотехнічного обладнання.

Лабораторія оснащена найновішим енергофективним обладнанням: тепловий насос типу «грунт-вода», тепловий насос типу «повітря-вода», сонячні колектори та стенди їх інсталяційних систем, газові конденсаційні котли, системи підготовки гарячої води та накопичення тепла, системи управління обладнанням та насосними групами…

Все обладнання лабораторії інтегровано до єдиної системи Розосередженої енергостанції ІЕЕ НТУУ «КПІ» і є її кластером. Така інтеграція розосереджених джерел генерування, накопичення та споживання енергії дозволяє відпрацьовувати багатовалентні і біоенергетичні режими сумісної роботи різнотипного енергетичного обладнання та досліджувати оптимальні, з точки зору енергоефективності, режими його функціонування.