Системний інженер інтелектуальних енергомереж

Професія з'явиться після 2020 р

Фахівець, який займається проектуванням і моделюванням «розумних мереж», мік-рогенераційних систем, «розумних» енергетичних середовищ під ту чи іншу задачу, а та-кож розробкою технологічних та інфраструктурних вимог до систем протягом усього їх життєвого циклу. Вирішує те ж завдання, що і розробник систем енергоспоживання, але з боку подачі енергії. Сьогодні за кордоном є компанії, які надають подібні послуги (напри-клад, Siemens пропонує сервіс SureGrid, що дає змогу контролювати енергоспоживання в конкретному будинку в режимі реального часу).

Надпрофесійні навички та вміння