Вступ до магістратури

Якщо ти плануєш продовжити навчання після одержання диплома бакалавра, то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ти будеш здобувати наступний – другий (магістерський) рівень вищої освіти. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання – освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки – це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури. Проте, вступ до аспірантури можливий з дипломом магістра як за освітньо-науковою так і за освітньо-професійною програмою.

Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно обов’язково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення. Для складання ЄВІ потрібно зареєструватись з 07 травня до 29 травня (до 18.00) та з 24 червня до 15 липня скласти його.

Якщо ти вступаєш до магістратури на спеціальності 051 Економіка, 054 Соціологія, 061 Журналістика, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 081 Право, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія, 124 Системний аналіз, 125 Кібербезпека та захист інформації, 126 Інформаційні системи та технології або 281 Публічне управління та адміністрування, тобі потрібно також скласти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), яке включає необхідний предметний тест відповідно до додатку 8 до Порядку прийому. Для складання ЄФВВ потрібно також зареєструватись з 07 травня до 29 травня (до 18.00) та з 24 червня до 15 липня скласти його. Вступники на спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації, які завершили навчання у КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2024 році за спеціальністю 125 Кібербезпека та склали ЄДКІ, замість ЄФВВ подають результати ЄДКІ.

Для вступу на інші спеціальності крім єдиного вступного іспиту (ЄВІ), необхідно буде скласти фахове вступне випробування та подати до розгляду мотиваційний лист. Програми фахових вступних випробувань оприлюднені на сайтах факультетів та навчально-наукових інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського (впродовж місяця після набуття чинності Порядком прийому).


Ти вирішив змінити фах після одержання диплома бакалавра? Додаткове вступне випробування складати не потрібно. Але скласти ЄВІ й ЄФВВ (за потреби) або фахове випробування потрібно обов’язково. Зверніть увагу, що вступати до магістратури за спеціальністю 081 Право можуть тільки вступники, які отримали диплом бакалавра за тією ж спеціальністю. Для здобуття ступеня магістра за спеціалізацією 227.1 «Фізична терапія» спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» здійснюється прийом на навчання на основі диплому бакалавра за цією ж спеціальністю або за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» (професійне спрямування Фізична реабілітація)


Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності заяв, кількість заяв за кошти фізичних та / або юридичних осіб – максимум 10. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет, а потім зареєструватись в електронному кабінеті для складання фахового вступного випробування, яке буде проводитись в університеті для спеціальностей, на яких не передбачено ЄФВВ. Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 17 липня до 28 липня включно. Подати заяви можна буде з 01 серпня до 22 серпня включно. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного тобою факультету чи інституту.


 

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Вступ за ваучерами

Інформація про час і місце оголошення результатів конкурсних заходів атестаційні комісії доводять до відома вступників безпосередньо перед початком вступних випробувань (крім результатів ЄВІ / ЄФВВ).

Підготовка магістрів здійснюється за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», яка включає три освітні програми. Програми комплесного фахового випробування для вступу на освітньо-професійні та освітньо-наукову програму підготовки магістра: 

З правилами прийому можна ознайомитися за наступним посиланням: 

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Розклад роботи Приймальної комісії

В рамках підготовки за освітньою програмою «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» пропонуються такі магістерські програми

  • Інтелектуальні системи розподілу та перетворення енергії;

  • Smart технології моніторингу та керування в системах електропостачання;

  • Розосереджена генерація в системах електропостачання;

  • Інтегровані системи енергопостачання.

В рамках підготовки за освітньою програмою «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» пропонуються такі магістерські програми

  • Енергетичний менеджмент та енергоаудит;

  • Інтегровані енергоефективні технології та системи енергозабезпечення;

  • Енергетичні ринки та управління енерговикористанням.

Абітурієнти проходять два випробування – вступне фахове випробування та ЄВІ з іноземної мови.

Перелік документів для вступу:

Програми комплесного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра:

Системи забезпечення споживачів електричною енергією

Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології

Та на освітньо-наукову програму:

Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів

1

 

Навчаючись в магістратурі, Ви зможете займатися науковою діяльністю, приймати участь в наукових розробках кафедри, які використовуються при формуванні концепції розвитку паливно-енергетичного комплексу та електроенергетики країни, при визначенні структури і принципів управління електроенергетикою, при виконанні вітчизняних та зарубіжних проектів.

Корисні документи

Офіційні документи

 


Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2024 році.

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть оприлюднені після затвердження Міністерством Юстиції порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2023 році

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” в 2024 році

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2024 році:

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра в 2024 році

Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Максимальні обсяги державного замовлення (при вступі на першого (бакалаврського) рівня)

Обсяги державного замовлення в магістратуру КПІ ім. Ігоря Сікорського (2023 рік)

Вартість навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського

Програма співбесіди з іноземних мов для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти


Додаткові посилання

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ КПІ ім. Ігоря Сікорського

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

Теґи