зустріч Гаранта ОНП «Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів»

7 грудня 2023 року відбулася чергова зустріч  Гаранта ОНП «Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів» проф. Сергій Денисюк з студентами групи ОН-21мн.
Тема зустрічі – Академічна доброчесність.
Під час зустрічі були розглянуті питання:
– що таке академічна доброчесність;
– дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;
– дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти;
– що таке порушенням академічної доброчесності;
– яким чином за порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до академічної відповідальності;
– яким чином за порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до академічної відповідальності;
– види академічної відповідальності; 
– порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності; 
– форми та види академічної відповідальності закладів освіти визначаються спеціальними законами.

Теґи