Концепція розвитку кафедри

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнеми бакалавр за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за двома освітніми програмами:

Кафедра електропостачання готує висококваліфікованих фахівців для роботи у всіх галузях електроенергетики, які спроможні розробляти, проектувати та експлуатувати інтелектуальні енергетичні комплекси та системи, інтегровані системи електропостачання, як централізовані, так і децентралізовані, мікросистеми та віртуальні енергетичні станції, створювати системи енергетичного менеджменту для промислових та муніципальних об’єктів на основі концепції Smart Grid, створювати сучасні системи енергетичного менеджменту, працювати за сучасними енергозберігаючими, енергоефективними технологіями, здійснювати моніторинг енергоспоживання промислових підприємств на основі застосування інформаційних і комп’ютерних технологій.