Оцінювання рівня досягнутої енергоефективності на підприємстві

Тема
Оцінювання рівня досягнутої енергоефективності на підприємстві
Автор
Вишняков Валерій Артурович
Дата захисту
Науковий керівник
Бориченко Олена Володимирівна

Метою магістерської дисертації є створення методичних основ застосування
методів прогнозування енергоспоживання та показників енергоефективності для
оцінювання рівня досягнутої енергоефективності на промисловому підприємстві.
Методичною основою дисертаційного дослідження є метод прогнозування
електроспоживання, а саме метод головних компонент заснований на методі
регресійного аналізу, та показники енергоефективності.
Новизна полягає в тому, що були розроблені методичні основи для оцінювання
досягнутого рівня енергоефективності промислового підприємства. Методика
ґрунтується на використанні метода головних компонент як більш точного метода,
який дає можливість врахувати найважливіші фактори, що впливають на
енергоспоживання, і отримати більш точну модель прогнозу у порівнянні з
використанням лише регресійного аналізу. Крім того, була вдосконалена методика
для оцінювання досягнутого рівня енергоефективності на підприємстві з
використанням показників енергоефективності.
Використання такого способу прогнозування енергоспоживання дасть змогу
отримати належну інформацію про рівень енергоефективності будь-якого об’єкту
для того, щоб в подальшому оцінити його стан та вжити заходи щодо його
покращення.
Дослідження проводилися із використанням програмних пакетів
STATISTICA The Unscrambler, Microsoft Excel.