Забезпечення електромагнітної сумісності струмоприймачів згідно вимог концепції Smart Grid

Тема
Забезпечення електромагнітної сумісності струмоприймачів згідно вимог концепції Smart Grid
Автор
Бабак Олег Валерійович
Дата захисту
Науковий керівник
Коцар Олег Вікторович

Дисертація на здобуття наукового ступеня магістра. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, 2017. У дисертації розглянуті питання забезпечення рівнів електромагнітної сумісності струмоприймачів. Досліджено особливості національної нормативної бази з питань забезпечення якості електроенергії, проведено порівняльний аналіз із нормативними базами країн ЄС (Великобританія, Німеччина). Розглянуто нормативно-правове регулювання підвищення якості електричної енергії в Україні та в країнах ЄС на прикладі Великобританії. Проведено аналіз методів оцінки якості електроенергії як товару в умовах лібералізації ринку електроенергії. За результатами проведених досліджень запропоновано низку заходів із вдосконалення національної нормативної бази в сфері забезпечення якості електроенергії.