Вступ до магістратури

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити на кафедру Електропостачання Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Для вступу на 141 спеціальність за державним замовленням потрібно скласти фахове вступне випробування, а за кошти фізичних та/або юридичних осіб — подати до розгляду мотиваційний лист. Програми фахових вступних випробувань оприлюднені на сайтах факультетів та навчально-наукових інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Якщо ти вступаєш до магістратури за державним замовленням, тобі потрібно обовʼязково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який цьогоріч складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення. Для складання ЄВІ потрібно зареєструватись з 08 травня до 31 травня (до 18.00)та з 26 червня серпня до 21 липня скласти його.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти ЄВІ й ЄФВВ (за потреби) або фахове випробування потрібно обов’язково (для вступу за державним замовленням). 

Для вступу до магістратури за кошти фізичних або юридичних осіб можуть використовуватись результати тільки розгляду мотиваційних листів.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності заяв, кількість заяв за кошти фізичних та / або юридичних осіб – максимум 15. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет, а потім зареєструватись для складання фахового вступного випробування. Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 17 липня до 28 липня включно. Подати заяви можна буде з 31 липня до 21 серпня включно. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного тобою факультету чи інституту.

 Покрокова інструкція реєстрації та подання електронних заяв для вступників до магістратури через електронний кабінет

Загальна оцінка визначається за 100 бальною шкалою ESTS та додатково проводиться перерахунок оцінки рейтингової системи оцінювання за 200 бальною шкалою ЄВІ.

Конкурсний бал (далі – КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 розраховується за формулою:

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

де

П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
П3 – оцінка ЄФВВ або оцінка фахового іспиту в передбачених Порядком прийому та цим Положенням випадках.

Розклад вступних іспитів.

Інформація про час і місце оголошення результатів конкурсних заходів атестаційні комісії доводять до відома вступників безпосередньо перед початком вступних випробувань (крім результатів ЄВІ / ЄФВВ).

Підготовка магістрів здійснюється за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», яка включає три освітні програми:

З правилами прийому можна ознайомитися за наступним посиланням: 

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Розклад роботи Приймальної комісії

В рамках підготовки за освітньою програмою «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» пропонуються такі магістерські програми

  • Інтелектуальні системи розподілу та перетворення енергії;

  • Smart технології моніторингу та керування в системах електропостачання;

  • Розосереджена генерація в системах електропостачання;

  • Інтегровані системи енергопостачання.

В рамках підготовки за освітньою програмою «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» пропонуються такі магістерські програми

  • Енергетичний менеджмент та енергоаудит;

  • Інтегровані енергоефективні технології та системи енергозабезпечення;

  • Енергетичні ринки та управління енерговикористанням.

Абітурієнти проходять два випробування – вступне фахове випробування та ЄВІ з іноземної мови.

Перелік документів для вступу:

Програми комплесного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра:

Системи забезпечення споживачів електричною енергією

Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології

Та на освітньо-наукову програму:

Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів

1

 

Навчаючись в магістратурі, Ви зможете займатися науковою діяльністю, приймати участь в наукових розробках кафедри, які використовуються при формуванні концепції розвитку паливно-енергетичного комплексу та електроенергетики країни, при визначенні структури і принципів управління електроенергетикою, при виконанні вітчизняних та зарубіжних проектів.

Корисні документи

Офіційні документи

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2023 році.

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть оприлюднені після затвердження Міністерством Юстиції порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2023 році

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2023 році:


Додаткові посилання

Покрокова інструкція реєстрації та подання електронних заяв для вступників до магістратури через електронний кабінет.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ КПІ ім. Ігоря Сікорського

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

Теґи