Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

ФОРМА ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АБІТУРІЄНТІВ

Стали відомі обсяги державного замовлення на 2023 рік:

У цьому році у НН ІЕЕ загалом передбачено 100 бюджетних місць на денну форму навчання за 141 Спеціальністю.

Якщо ти щойно закінчив школу, вже одержав документ про повну загальну середню освіту та складаєш національний мультипредметний тест цього року або вже склав зовнішнє незалежне оцінювання у попередні роки, саме час обрати майбутню професію. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти. Твоє навчання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» буде тривати 4 роки. За результатами ти одержиш диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

 

Для вступу на 1 курс на основі документу про повну загальну середню освіту (ПЗСО) за державним замовленням необхідно скласти Національний мультипредметний тест (НМТ) або мати сертифікати ЗНО 2020-2021 років. Крім цього обов’язкова наявність мотиваційного листа.

У 2023 році для вступу використовують результати національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови, математики (обовʼязково) та фізики або іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської), або хімії, або біології чи історії України (третій предмет за вибором вступника). Також можна скористатись результатами НМТ 2022 року (виключно повністю весь тест, міксувати результати НМТ-2022 та НМТ-2023 не можна) або результами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020-2021 років у будь-яких комбінаціях конкурсних предметів, які були закріплені у Правилах прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020-2021 роках. 

Реєстрація для складання НМТ розпочнеться 03 квітня та триватиме місяць. Основна сесія НМТ буду проводитись з 05 червня до 23 червня в Україні та 41 країні світу, тому ти зможеш скласти тестування навіть за межами країни. НМТ – це комплексний тест з трьох предметів, які ти будеш складати на комп’ютері у спеціальних центрах тестування впродовж 180 хвилин. Результат можна буде отримати одразу після завершення тестування. Деьтально про НМТ, структуру тестів та процедуру складання можна почитати на офіційному ресурсі Українського центру оцінювання якості освіти, який організовує та проводить тестування.
Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.
Рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом – від більшого до меншого;
 • за пріоритетністю заяви від першої до останньої;
 • за результатами розгляду мотиваційних листів.

При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях – результати розгляду мотиваційних листів.


Результати ЗНО 2019-2021 року з української мови та літератури/української мови, математики та/або історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмету не перевищує 15 балів.
На бюджет можна подати до 5 заяв. Максимальна кількість спецальностей, за якими можна подати заяви на бюджет, також складає 5. Наприклад, можна подати 5 заяв на бюджет по одній спеціальності, а можна подати 5 заяв на бюджет по 5 різним спеціальностям.

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2023 році Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (код закладу освіти – 174)

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
ДеннаЗаочна
Частка ліцензованого обсягу1105
Максимальний обсяг держзамовлення100

Бакалавр на основі молодшого спеціаліста

141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
ДеннаЗаочна
Частка ліцензованого обсягу205
Максимальний обсяг держзамовлення13

Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту. Cпеціальність 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

Перелік конкурсних предметів (К1, К2, К3)Вагові коефіцієнти
Основний блок 
перший (українська мова) (К1)0.3
другий (математика) (К2)0.5
Додатковий блок 
третій (історія України) (К3)0.2
третій (іноземна мова) (К3)0.25
третій (біологія) (К3)0.2
третій (фізика) (К3)0.5
третій (хімія) (К3)0.2

Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотами – 130.


Конкурсний бал

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років, матурального іспиту або творчого конкурсу (у передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках) конкурсний бал (далі КБ) обчислюється за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ або КБ = ТК

де

 • П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;
 • ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;
 • ТК – оцінка творчого конкурсу (у передбачених цим Порядком випадках).
 • Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) визначені в додатку 7 до цього Порядку.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО за результатами ЗНО 2020–2021 років з трьох предметів КБ обчислюється за такою формулою:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) /(К1 + К2 + К3)

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів.

Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) у визначеній в Правилах прийому одній з комбінацій, передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування при вступі на основі ПЗСО.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 за результатами ЗНО 2020–2021 років з двох предметів за такою формулою:

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 за результатами ЗНО 2020–2021 років з двох предметів за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2) / (К1 + К2)

де П1, П2 – оцінки з першого (українська мова / українська мова і література) та другого (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія) предметів.

Вагові коефіцієнти (К1, К2) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) визначені в додатку 7 до Порядку прийому. Ваговий коефіцієнт для оцінки з географії дорівнює ваговому коефіцієнту оцінки з історії України.


Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) коефіцієнт шляхом його множення на їхній добуток, причому:

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (спеціалізації, освітні програми), які передбачені в Додатку 6 до Порядку прийому, та 1,00 в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.


Вартість навчання

Галузь знаньСпеціальністьВартість одного року навчання, грн 
  Очна (денна) форма навчанняЗаочна форма навчання
14 Електрична інженерія141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка2490016600

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 5 серпня. Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 08 cерпня 18:00. Зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 10 серпня. Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб 16 серпня 17:00. Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб 17 серпня.

Для вступу на 1 курс на основі документу про повну загальну середню освіту (ПЗСО) за кошти фізичних або юридичних осіб можуть використовуватись результати тільки розгляду мотиваційних листів.
Тобто навіть якщо ви здали НМТ або маєте сертифікати ЗНО 2019-2021 років, при вступі на контракт за спеціальністю 141 приймається до розгляду тільки мотиваційний лист.

На що варто звернути увагу вступникові до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2023 році?

Документи, необхідні для зарахування:

Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», яка включає дві освітні програми:

 • Системи забезпечення споживачів електричною енергією;

 • Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології.

Термін навчання:

•Бакалавр 3 роки 10 міс.

Форма навчання:

• Денна

• Заочна

З правилами прийому можна ознайомитися за наступним посиланням: 

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Розклад роботи Приймальної комісії

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2023 році:

Положення про порядок подання та розгляду апеляцій вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського (зі змінами)

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

Вартість навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського

Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту для спеціальностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів загального національного оцінювання для спеціальностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 2020-2021 років

Програма творчого конкурсу для вступу на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Максимальні обсяги державного замовлення

 

Додаткові посилання:


Інформаційні матеріали приймальної комісії

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ КПІ ім. Ігоря Сікорського

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

Ключові дати

Шановні вступники! У зв’язку з пандемією COVID-19 та карантинними заходами у строках можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!

Відео запрошення на навчання директора Інституту енергозбереження та енергоменеджменту:

Підготовка фахівців на кафедрі електропостачання здійснюється у сфері енергетики, енергетичного менеджменту та комплексного керування сучасними електротехнічними та електроенергетичними системами.

Освітня програма «Системи забезпечення споживачів електричною енергією»

Освітня програма «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» передбачає вивчення студентами всіх особливостей щодо моделювання місцевих і муніципальних систем електропостачання, процесів керування індустріальними електротехнічними системами та комплексами. Розробка та впровадження інтелектуальних електроенергетичних системи (SMART GRID ) та інтегрованих системи енергопостачання з нетрадиційними відновлюваними джерелами енергії

Студенти цієї ОП в процесі навчання отримують фундаментальну та всебічну підготовку як із загальнотехнічних предметів, так і сучасну професійну. Після закінчення університету фахівці даної спеціальності отримують можливість працювати в системі служб головного інженера будь-яких промислових підприємств, на муніципальних об’єктах незалежно від форм власності, в проектних та науково-дослідних інститутах, в службах і міністерствах енергетичного профілю.

Компетенції випускників:

 • розроблення проектів та експлуатація систем електропостачання;

 • робота з системами вимірювання, контролю та обліку електроспоживання;

 • оперативно-диспетчерське керування системами електропостачання;

 • використання засобів малої генерації в системах електропостачання;

 • монтаж, налагодження, експлуатація електроустановок та електрообладнання;

 • автоматизація систем енергозабезпечення.

Освітня програма «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»

Модель фахівця за спеціалізацією «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»

Головним завданням при підготовці студентів з енергетичного менеджменту є концепція забезпечення ефективного використання всіх видів енергоносіїв. Вони здатні здійснювати енергетичний аудит і бізнес-планування, обирати енергоефективне обладнання; проводити вимірювання з використанням сучасних комплексів та верифікацію даних і розрахунки ефективних режимів енерговикористання; створювати сучасні системи енергетичного менеджменту. Студенти навчаються працювати з сучасними енергозберігаючими технологіями; проводити моніторинг екологічного стану промислових підприємств на основі широкого застосування інформаційних і комп’ютерних технологій.

Компетенції випускників:

 • реалізація політики енергозбереження та впровадження енергоефективних технологій;

 • здійснення енергетичного аудиту;

 • робота в енергосервісних компаніях;

 • реалізація проектів енерговикористання та енергосервісних контрактів;

 • формування систем енергетичного менеджменту;

 • керування енергозабезпеченням підприємств.

Студенти нашої кафедри отримують фундаментальну та всебічну підготовку як із загальнотехнічних предметів, так і сучасну професійну підготовку.

Чому вибирати саме кафедру електропостачання?

1.     Високий рівень підготовки наших випускників є гарантією їх успішного працевлаштування на підприємствах та в організаціях паливно-енергетичного комплексу, в проектних та науково-дослідних інститутах, службах і міністерствах енергетичного профілю.

2.     Енергозбереження – надзвичайно актуальне для України питання в умовах дефіциту енергоресурсів

3.     Сучасна глобальна економіка вимагає якісного і ефективного управління енергозабезпеченням

4.     Українські компанії починають усвідомлювати необхідність підвищувати ефективність використання енергоресурсів, що відкриває нові можливості на ринку праці для молодих спеціалістів

5.     Наші студенти проходять практику на провідних підприємствах та організація України, беруть участь у національних та міжнародних проектах.

6.     Студенти кафедри розробляють реальні проекти з енергопостачання, беруть участь у виконанні держбюджетних тем, є багаторазовими переможцями міжвузівських олімпіад, всеукраїнського конкурсу «Молодь енергетиці України», конкурсу Київської міської державної адміністрації «Інтелект молодих на службу столиці».

7.     Наша кафедра має програми навчання та наукової співпраці з університетами різних країн світу: США, Німеччина, Норвегія, Греція та ін.

Приходьте до нас і ви не пошкодуєте, ми чекаємо розумних, талановитих, захоплених студентів.

Якщо ТИ – молодий, цілеспрямований, амбітний і бажаєш:

 • формувати інтелектуальну енергетику України;

 • розробляти сучасні інтелектуальні інформаційні технології для електроенергетики;

 • створювати інтегровані системи енергоменеджменту

то навчання на кафедрі електропостачання за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» саме для тебе!

Теґи