Кафедра електропостачання продовжує залучати представників роботодавців до навчального процесу своїх здобувачів.

Кафедра електропостачання продовжує залучати представників роботодавців до навчального процесу своїх здобувачів. У рамках розробленого розкладу занять з роботодавцями 5 жовтня 2023 року для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» була проведена лекція з дисципліни «Системи енергетичного менеджменту».

До проведення навчального заняття було залучено нашого випускника, національного експерта з систем енергетичного менеджменту UNIDO, директора ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» Павла ПЕРТКА. 

 

На лекції було розглянуто оцінку зовнішнього та внутрішнього контексту (середовища) організації в системі енергетичного менеджменту відповідно до вимог ISO 50001; використання аналізів PESTLE, TDODAR та SWOT для оцінювання контексту організації, встановлення сфери застосування та меж системи енергоменеджменту; розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін, а також лідерство в системі енергоменеджменту.

Дякуємо Пану Павлу за виділений час і зусилля, щоб поділитися своїми знаннями з нашими здобувачами. Ваша лекція була інформативною та надзвичайно корисною. Ваш внесок у навчання є незамінним!