Лабораторія електричних апаратів

Лабораторія електричних апаратів розташована в спеціалізованій аудиторії кафедри електропостачання № 211.

 

В лабораторії студентами напрямку підготовки «Електротехніка та електротехнології» виконуються лабораторні роботи та лабораторні практикуми з двох основних дисциплін:

  • Електричні станції та підстанції. Частина ІІ.
  • Електричні апарати.

В даній лабораторії студенти вивчають основи апаратобудування та освоєння основних принципів реалізації законів перетворення електричної енергії в теплову та механічну на основі теоретичних розрахунків і аналізу типових інженерних рішень, які використовуються в апаратобудуванні. Також аналізують сучасний стан і тенденції розвитку апаратобудування, фізичні процеси, що відбуваються в електричних апаратах та проводять розрахунки та вибір електричних апаратів.