Освітні компоненти ОПП М Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Ф-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (вступ 2023 року)

Завантажити

 

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «ЕНЕРГОАУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ»

 

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «ЕНЕРГОАУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ» для другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Завантажити

 

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Шифр за ОПП

Компоненти освітньої програми

Силабус

Персональна сторінка викладача

Показники викладача

ЗО1

Інтелектуальна власність та патентознавство

Завантажити

Бенатов Д.Е., Ромашко А. С.

Завантажити

Завантажити

ЗО2

Основи інженерії та технології сталого розвитку

Завантажити

Чернецька Ю.В.

Завантажити

ЗО3

Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації

Завантажити

Семида О. В.

Завантажити

ЗО4

Менеджмент стартап-проектів

Завантажити

Єрешко Ю.О.

Завантажити

 

НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Шифр за ОПП

Компоненти освітньої програми

Силабус

Персональна сторінка викладача

Показники викладача

ПО1

Математичне моделювання та прийняття рішень в системах енергопостачання

Завантажити

Чернецька Ю.В.

Завантажити

ПО2

Методи вимірювання та верифікації енергетичної результативності компанії

Завантажити

Находов В.Ф.

Завантажити

ПО3

Методи вимірювання та верифікації енергетичної результативності компанії. Курсова робота

Завантажити

Находов В.Ф.

Завантажити

ПО4

Системи енергетичного менеджменту

Завантажити

Бориченко О.В.

Завантажити

ПО5

Управління попитом на енергетичні ресурси

Завантажити

Веремійчук Ю.В.

Завантажити

ПО6

Системи моніторингу, обліку та керування енерговикористанням

Завантажити

Волошко А.В.

Завантажити

ПО7

Нормативно-правове забезпечення енергетичної ефективності

Завантажити

Веремійчук Ю.В.

Завантажити

ПО8

Основи наукових досліджень

Завантажити

Волошко А.В.

Завантажити

ПО9

Енергетичний аудит будівель та процесів

Завантажити

Чернявський А.В.

Завантажити

ПО10

Практика

Завантажити

 

 

ПО11

Виконання магістерської дисертації

Завантажити

 

 

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Назва освітнього компонента

Силабус

Сучасні методи аналізу та обробки інформації щодо енерговикористання

Завантажити

Оцінка та планування проєктів з енергозбереження

Завантажити

Організаційно-методичні засади енергоаудиту громадських та житлових будівель*

Завантажити

Оптовий та роздрібний ринок електричної енергії

Завантажити

Інтегрована система ринку електричної енергії

Завантажити

Інвестиційні аспекти підвищення енергоефективності громадських та житлових будівель*

Завантажити

Енергоефективні Smart Grid технології

Завантажити

Комплексні рішення для організації електричної та інформаційної інфраструктури об'єктів

Завантажити

Soft Skills в роботі енергоаудиторів*

Завантажити

Енергетичний менеджмент будівель і споруд

Завантажити

Аналітика у системах енергетичного менеджменту

Завантажити

Програмне та аналітичне забезпечення енергоаудиту та сертифікації енергетичної ефективності будівель*

Завантажити

Розосереджені системи відновлюваної енергетики та вторинні енергоресурси

Завантажити

Інноваційні методи підвищення енергоефективності енергетичних та технологічних установок

Завантажити

Енергоефективні технології інженерних систем будівель*

Завантажити

* – дисципліни сертифікатної програми "Енергоаудит та сертифікація енергетичної ефективності"

Неформальна освіта

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті (затверджено та уведено в дію наказом від 09.05.2023 р. № НОН/157/2023)

Завантажити

Приклади визнання результатів неформальної освіти

Приклад 1

Приклад 2

Приклад 3