Публікації викладачів кафедри

Публікації викладачів кафедри
Навчальні посібники:
1. Денисюк С.П. Загальні принципи побудови ЦПС. [Текст]/ С.П. Денисюк, В.А. Побігайло, О.В. Сподинський, Ю.В. Пилипенко, 2017. – 122 с.
2. Калинчик В.П. Електричні контакти та запобіжники. [Текст] / В.П. Калинчик, А.В. Волошко, В.А. Побигайло. 2017. – 96 с.
3. Коцар О.В. Автоматизовані системи контролю, обліку та управління енерговикористанням [електронне видання] // Навч. посібн. – К.: КПІ ім. ІгоряСікорського, – Дніпро: Середняк Т.К., ISBN 978–617–7479–26–9, 2017. – 44 с. – Режим доступу: http://tcem.iee.kpi.ua/en/handbooks.
4. Прокопенко В.В. Энергетический аудит: Учебное пособие [Текст] / В.В.Прокопенко, В.П.Опрышко. – Київ: КПИ им. Игоря Сикорского, Изд–во «Політехніка», 2017. – 160 с.
Монографії:
1. Жаркин А.Ф. Системы электроснабжения с источниками распределенной генерации [Текст] / А.Ф. Жаркин, С.П. Денисюк, В.А. Попов. – К.: вид–во «Наукова думка», 2017. – 232 с.
2. Murat Yülek Green Industrial Development in Ukraine. Industrial Policy and Sustainable Growth / S.Denysiuk, L. Galperina. Editors: Murat Yülek. Springer, Continuously updated edition [Online].– 26 p. ISBN: 978–981–10–3964–5 (Print), 978–981–10–3964–5 (Online). 24 April 2017.
Методичні вказівки:
1. Електропостачання промислових та муніципальних об’єктів [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за спеціалізацією «Системи електропостачання» / Укладачі: М.М. Федосенко, І.В. Притискач, О.С. Ярмолюк. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 225 с. Протокол Вченої ради ІЕЕ № 7 від 27.02.2017.
2. Інтегровані системи електропостачання [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з дисципліни для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка спеціалізації «Системи електропостачання»/ Укладачі: В.А. Попов, О.С. Ярмолюк. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 25 с. Протокол Вченої ради ІЕЕ № 11 від 27.06.2017.
3. Методичні вказівки виконань лабороторних робіт з курсу «Електричні аппарати». С.П. Денисюк В.П. Калінчик В.А. Побігайло, 2017. – 60 с.
4. Методичнірекомендації до виконаннярозрахунковоїроботи кредитного модуля «Електричнісистеми та мережі» для студ. спец. «Електротехнічнісистемиелектроспоживання» та «Енергетичний менеджмент» / Уклад.: В.В. Ткаченко, Д.Г. Дерев’янко, А.О. Журавльов. – К. : НТУУ «КПІ ім. ІгоряСікорського», 2017. – 65 с.
5. Методичнірекомендації до виконаннярозрахунковоїроботи кредитного модуля «Електричнісистеми та мережі (частина 2)» для студ. спец. «Електротехнічнісистемиелектроспоживання» та «Енергетичний менеджмент» / Уклад.: В.А. Попов, В.В. Ткаченко, Д.Г. Дерев’янко, А.О. Журавльов, Л.І. Несен. – К.: НТУУ «КПІ», 2017. – 54 с.
6. Розробка та впровадження систем енергетичного менеджменту [Текст]: конспект лекцій для студентів спеціальності 141 –Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаспеціалізації "Енергетичний менеджмент таенергоефективність"/ Уклад.: О.В. Бориченко. – К.: НТУУ"КПІ ім. Ігоря Сікорського", 2017. – 81 с.
7. Системи електропостачання [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Укладачі: А.О. Журавльов, І.В. Притискач, О.С. Ярмолюк. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 77 с. (Протокол Вченої ради ІЕЕ № 10 від 30.05.2017.)
8. Системи електропостачання [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»/ Укладачі: В.А. Попов, В.В. Ткаченко, І.В. Притискач, А.О. Журавльов. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 114 с. (Протокол Вченої ради ІЕЕ № 2 від 25.09.2017.)
9. Системи електропостачання [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» за спеціальністю «Енергетичний менеджмент»/ Укладачі: В.А. Попов, В.В. Ткаченко, О.С. Ярмолюк, А.О. Журавльов. – К.: КПІ м. Ігоря Сікорського, 2017. – 68 с. (Протокол Вченої ради ІЕЕ № 2 від 25.09.2017.)
10. Системи електропостачання [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» за спеціальністю «Енергетичний менеджмент»/ Укладачі: В.А. Попов, І.В. Притискач, О.С. Ярмолюк. – К.: КПІ м. Ігоря Сікорського, 2017. – 69 с. (Протокол Вченої ради ІЕЕ № 2 від 25.09.2017.)
11. Системи електропостачання [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка/ Укладачі: А.О. Журавльов, І.В. Притискач, О.С. Ярмолюк. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 77 с. (Протокол Вченої ради ІЕЕ № 10 від 30.05.2017.)
12. Системи електропостачання [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»/ Укладачі: В.А. Попов, В.В. Ткаченко, І.В. Притискач, А.О. Журавльов. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 114 с. (Протокол Вченої ради ІЕЕ № 2 від 25.09.2017.)
13. Системи електропостачання [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» за спеціальністю «Енергетичний менеджмент»/ Укладачі: В.А. Попов, І.В. Притискач, О.С. Ярмолюк. – К.: КПІ м. Ігоря Сікорського, 2017. – 69 с. Протокол Вченої ради ІЕЕ № 2 від 25.09.2017.
Статті та доповіді:
Наукометричній базі SCOPUS:
1. Жаркин А.Ф. Оптимальное секционирование воздушных распределительных сетей в условиях применения распределенной генерации [Текст]/ А.Ф. Жаркин, В.А. Попов, В.В. Ткаченко // Технічна електродинаміка. – К.: Інститут електродинаміки НАН України, 2017. – № 2. – C. 61–69.
2. Kostiuk V. Economic and mathematical modeling to optimize competitive renewable technologies expansion plan // 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Kyiv, May 29 –June 2 , 2017. – 6 p. (notpublishedyet)
Статті вітчизняні фахові:
1. Басок Б.І. Експериментальні дослідження теплопередачі через енергоефективні склопакети з низькоемісійним м’яким покриттям [Текст] / Б.І. Басок, Б.В. Давиденко, Л.М. Кужель, С.М. Гончарук, Т.Г. Бєляєва // Промышленная теплотехника. – 2017. – №1(39). – С. 41–49.
2. Басок Б.І. Оцінка потенціалу кінцевого енергоспоживання теплової та електричної енергії населенням [Текст] / Б.І. Басок, О.М. Лисенко, Ю.А. Веремійчук // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2017. – № 2. – С. 68–75 ISSN 1813–5420 (Print).
3. Басок Б.І. Перспективи розвитку сфери теплозабезпечення населених пунктів України [Текст] / Б.І. Басок, О.М. Недбайло // Енергоефективність в будівництві та архітектурі. – 2017. – №9. – С.31–38.
4. Басок Б.І. Підвищення енергоефективності теплоспоживання будівель [Текст] / Б.І. Басок, О.М. Лисенко, Л.І. Олійник, А.О. Луніна // Енергоефективність в будівництві та архітектурі. – 2017. – №9. – С.27–31.
5. Басок Б.І. Теплофізичне моделювання повітряно–грунтового теплообмінника для теплової завіси фасадних стін експериментального енергоефективного будинку [Текст] / Б.І. Басок, М.П. Новіцька // Промышленная теплотехника. – 2017. – №1(39). – С. 49–57.
6. Басок Б.І. Чисельні дослідження впливу радіаційного та конвективного теплопереносу на теплоізоляційну спроможність двокамерних склопакетів [Текст] / Басок Б.І., Давиденко Б.В., Кужель Л.М., Новіков В.Г., Калініна М.Ф. // Промышленная теплотехника. – 2017. – №3(39). – C. 46–51.
7. Басок Б.И. Инновационные технологии для зданий –приоритет повышения энергоэффективности в Украине [Текст] / Б.И. Басок, Е.Т. Базеев // Промышленная теплотехника. – 2017. – №4(39). – С. 61–68.
8. Басок Б.И. Экспериментальные исследования теплопередачи через оконные стеклопакеты с учетом действия внешних факторов [Текст] / Б.И. Басок, А.И. Накорчевский, С.М. Гончарук, Л.М. Кужель // Инженерно–физический журнал. – 2017. – №1(90). – С. 94–100.
9. Василенко В.І. Особливості підвищення енергетичної ефективності енергетичної системи з керованими навантаженнямир [Текст] / В.І. Василенко // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2017. – №3.
10. Василенко В.І. Формування оптимальної структури локальної електроенергетичної системи на основі оцінки міри близькості розміщення об’єктів [Текст] / В.І. Василенко // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2017. – № 1. – С. 36 – 46.
11. Веремійчук Ю.А. Аналіз результатів перевірки суб’єктів господарювання наглядовими органами – основа для здійснення енергетичного аудиту [Текст] / А.І. Замулко, Ю.А. Веремійчук, М.В. Матвійчук // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2016. – № 4. – С. 32–37.
12. Волошко А.В. До визначення усередненої електричної потужності [Текст] / А.В. Волошко, В.П. Калінчик // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2017. – № 1. – С. 14 – 18.
13. Волошко А.В. Применение алгоритмов быстрого преобразования фурье и дискретного преобразования фурье для обнаружения, локализации и оценки искажения синусоидальности кривых тока и напряжения [Текст] / А.В. Волошко, Д.В. Филянин // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2017. – № 3. – С. 87–94.
14. Денисюк С.П. Аналіз обмінних процесів при паралельній роботі двох трифазних вітроустановок [Текст] / С.П. Денисюк, Д.С. Горенко // Відновлювальна енергетика. – 2017.
15. Денисюк С.П. Оптимальне керування енергоспоживанням бюджетних організацій та установ як об’єктів техноценозу [Текст] / С.П. Денисюк, В.І. Василенко // Вісник Київського національного університету технології та дизайну. – 2017. – № 5. – С. 97 – 106.
16. Денисюк С.П. Оцінка режимів роботи систем електроживлення з віртуальними електростанціями [Текст] / С.П. Денисюк, Д.С. Горенко, П.В. Соколовський // Вісник ВНТУ. – 2017.
17. Денисюк С.П. Регулювання режимів електропостачання в локальних системах microgrid [Текст] / С.П. Денисюк, В.П. Опришко // Праці інституту електродинаміки НАН України. – 2017. – № 48. – С. 43–51.
18. Денисюк С.П. Сталий розвиток енергетики України у світових вимірах [Текст] / С.П. Денисюк, В.А. Таргонський В.А. // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2017. – №3.
19. Жаркин А.Ф. Оптимальное секционирование воздушных распределительных сетей в условиях применения распределенной генерации [Текст] / А.Ф. Жаркин, В.А. Попов, В.В. Ткаченко // Технічна електродинаміка. – 2017. – № 2. – C. 61–69.
20. Закладний О.О. Якість перетворення електроенергії вентильним двигуном [Текст] / О.О. Закладний, В.В. Прокопенко, Т.В. Гребенюк // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2017. – № 25(101). – С. 154–160.
21. Закладний О.О. Оцінка залишкового ресурсу електромеханічних систем при проведенні енергетичного аудиту [Текст] / О.О. Закладний, В.В. Прокопенко // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2017. – №1. – С. 58–63.
22. Закладний О.О. Перевірка моделі контролю енергоефективності електромеханічних систем. Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації [Текст] / О.О. Закладний, Є.Г. Брижіцький // Збірник наукових праць, Кременчук КрНУ. – 2017.– C. 45–47.
23. Калинчик В.П. Энергоэффективное управление мехатронным комплексом «дробилка–мельница» с использованием искусственных нейронных сетей [Текст] / В.П. Калинчик, В.П. Розен, С.П. Шевчук, А.В. Мейта // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2016. – № 3. – С. 45–50.
24. Костюк В.О. Один зі способів оптимального вторинного регулювання частоти та потужності [Текст] / В.О. Костюк, О.Ф. Сідоров // Вісник ВНТУ. – 2017.
25. Попов В.А. Учет неопределенности информации при многокритериальной оценке альтернативных вариантов применения распределенной генерации [Текст] / В.А. Попов, Р.А. Романюк // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2017. – № 1. – С. 30–36.
26. Попов В.А. Прогнозування цін на електричну енергію з використанням нечітких часових рядів [Текст] / В.А. Попов, П.О. Замковий, Д.С. Поплавець, Л.В. Охота // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2017. – № 3. – С. 20–25.
27. Притискач І.В. Особливості використання уточнених теплових моделей силового трансформатора в системах діагностування [Текст] / І.В. Притискач, Яременко А.Г. // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2017. – №2.
28. Basok B.I. Regularities of Thermoacoustic Oscillations in Lehmann’s Plant with a Coolant Moving in Reverse [Текст] / B.I. Basok, V.V. Gotsulenko. // Mathematical Models and Computer Simulations. – 2017. – №6(9). – P. 669–678.
29. Denysiuk S. Increasing the energy efficiency of warehouses using demand–side management mechanisms [Текст] / S. Denysiuk, O. Kotsar, V. Opryshko // Technology Audit & Production Reserves. – 2017. – № 2/1 (34). – С. 39–45.

Статті закордонні:
1. Cherniavskiy A. Energy monitoring as part energy management system municipality [Text] / A. Cherniavskiy, R. Kotlyar // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2017. – №5. – Р. 100–105 (ISSN 3453–9875).
2. Denysiuk S. Increasing the energy efficiency of warehouses using demand–side management mechanisms [Text] / S. Denysiuk, O. Kotsar, V. Opryshko // Technology audit and production reserves. – 2017. – №2–1 (34). – Р. 39–46.
3. Prytyskach I. Power Transformers Diagnostics using Heat Model Parameter Identification [Text] / I. Prytyskach, A. Yaremenko // International Journal of Innovative Research in Electrical, Electronics, Instrumentation and Control Engineering. – 2017. – №5(6). – P. 1–5.
4. Veremiichuk Y. Energy Hub Function Optimization Models During Ukrainian Energy Resources Market Liberalization [Text] / Y. Veremiichuk, I. Prytyskach, O. Yarmoliuk, V. Opryshko // Scientific Journal of Riga Technical University, Power and Electrical Engineering. – Riga : RTU Press. – 2017. – №34. – Р. 49–52.
5. Zakladnyi O. Management energy efficiency of electromechanical systems [Text] / O. Zakladnyi, O. Ovdienko, V. Prokopenko, T. Grebeniuk // Proceedings of World Energy Engineering Congress 2017, Chapter 184.
6. Vovk O. Risk management application for monitoring of transport systems / O. Vovk, S. Denysiuk, I. Chvertko, A. Pirumov, M. Shevchenko // Systemy i środki transportu samochodowego. Monografia pod redakcją naukową Kazimierza lejdy transport’17. – 2017. – №11. – Р. 115–121.
7. Zhuravchak R. Life cyctem environmental effect of aircraft recycling / R. Zhuravchak, O. Vovk, S. Denysiuk // International Symposium on Sustainable Aviation 2017(ISSA – 2017). – 2017.

Матеріали конференцій
Доповіді на конференціях (закордонні):
1. Mahnitko A. Research of Electrical Power Consumers Reaction in Power Consumption Management System / A. Mahnitko, K. Berzina, A. Zamulko, Y. Veremiichuk, V. Nakhodov // The IX international scientific symposium elektroenergetika 2017 September 12–14, 2017.
2. Popov V. Multicriteria ranking alternatives of distributed generation integration in electrical networks taking into account the uncertainty of information / V. Popov, L. Tretiakova //XIX International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET–2017), 16–19 Jule, 2017, Germany.
3. Varfolomejeva R. Electricity consumption irregularity as a criterion for electric energy consumer’s group formation / R. Varfolomejeva, N. Sokolov, A. Zamulko, Y. Veremiichuk // LVIII International Scientific Conference of Riga Technical University on Power and Electrical Engineering RTUCON 2017/ October 12–13, 2017.
4. Varfolomejeva R. Analysis of the results of optimal energy consumption planning for residential complex energy hub / R. Varfolomejeva, Y. Veremiichuk, I. Prytyskach, O Yarmoliuk // LVIII International Scientific Conference of Riga Technical University on Power and Electrical Engineering RTUCON 2017, 12–14 October 2017, Latvia, Riga.
5. Zakladnyi O. Management energy efficiency of electromechanical systems / O. Zakladnyi, O. Ovdienko, V. Prokopenko, T. Grebeniuk // World Energy Engineering Congress 2017, Atlanta, USA, September 27–29, 2017.
6. Vovk O. Risk management application for monitoring of transport systems / O. Vovk, S. Denysiuk, I. Chvertko, A. Pirumov, M. Shevchenko // Systemy i środki transportu samochodowego. Monografia pod redakcją naukową Kazimierza lejdy transport’17, 2017.
Доповіді на конференціях (міжнародні):
1. Басок Б.І. Апробація методики оцінки обсягу використання теплових насосів в Україні / Б.І. Басок, С.В. Дубовський // Науково–практична конференція «Теплові насоси та їх місце в енергетичній стратегії України до 2035 року». 8 листопада, 2017, Київ.
2. Басок Б.І. Будинок з нульовим балансом енергії. Практичний досвід / Басок Б.І. // VI Міжнародна науково–технічна конференція «Нові технології в будівництві». 24–26 травня, 2017, Київ.
3. Басок Б.І. Вимірювання температури датчиками з цифровим виходом / Басок Б.І., Гончарук С.М., Недбайло О.М., Приємченко В.П., Кужель Л.М. // Х міжнародна конференція «Проблеми теплофізики та теплоенергетики». 23–26 травня, 2017, Київ.
4. Басок Б.І. Вплив сонячної радіації на тепловий стан будівлі / Басок Б.І., Дешко В.І., Гончарук С.М., Білоус І.Ю. // Х міжнародна конференція «Проблеми теплофізики та теплоенергетики». 23–26 травня, 2017, Київ.
5. Басок Б.І. Динаміка та тепломасообмін частинок гранульованого біопалива у висхідному повітряному потоці / Басок Б.І., Давиденко Б.В., Новіков В.Г, Гончарук С.М. // XIII Міжнародна науково–практична конференція „Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку». 2017.
6. Басок Б.І. Експериментальні вимірювання інсоляції / Басок Б.І., Кравченко В.П., Худенко В.О. // XVII міжнародна науково–практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті», 27–29 вересня, 2017, Київ.
7. Басок Б.І. Інтелектуальне регулювання населенням енергоспоживання в періоди його пікового добового зростання та нічного провалу / Б.І. Басок, О.М. Лисенко, С.П. Денисюк, Ю.В. Веремійчук, О.Б. Рибіна, О.П. Лазуренко, Г.І. Черкашина // V міжнародна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи – ESS’17». 6–8 червня, 2017, Київ.
8. Басок Б.І. Моделювання сонячного випромінювання для використання в відновлюваній енергетиці та в будівельній теплофізиці / Басок Б.І., Новіков В.Г., Давиденко Б.В. // Х міжнародна конференція «Проблеми теплофізики та теплоенергетики». 23–26 травня, 2017, Київ.
9. Басок Б.І. Особливості дисипації теплоти через багатошарові стінові конструкції пасивної будівлі / Басок Б.І., Давиденко Б.В., Гончарук С.М., Приємченко В.П. // Х міжнародна конференція «Проблеми теплофізики та теплоенергетики». 23–26 травня, 2017, Київ.
10. Басок Б.І. Особливості теплопереносу через двокамерні склопакети різного типу / Басок Б.І., Давиденко Б.В., Кужель Л.М., Нєжута В.П. // Х міжнародна конференція «Проблеми теплофізики та теплоенергетики». 23–26 травня, 2017, Київ.
11. Басок Б.І. Оцінка обсягів потужності теплових насосів в Україні/ Басок Б.І., Дубовський С.В. // ХI Международная научно–техническая конференция «Современные проблемы холодильной техники и технологии». 21–22 сентября, 2017, Одеса.
12. Басок Б.І. Оцінка потенціалу енергоспоживання кінцевими споживачами (населенням) для регулювання енергосистеми в періоди пікового зростання та нічного провалу споживання електроенергії / Басок Б.І., Веремійчук Ю.А., Рибіна О.Б., Лисенко О.М. / Х міжнародна конференція «Проблеми теплофізики та теплоенергетики». 23–26 травня, 2017, Київ.
13. Басок Б.І. Оцінка потенціалу сонячної енергетики Одеської області / Басок Б.І., Кравченко В.П. Веремійчкук Ю.А. // ХI Международная научно–техническая конференция «Современные проблемы холодильной техники и технологии». 21–22 сентября, 2017, Одеса.
14. Басок Б.І. Перспективи розвитку сфери теплозабезпечення населення України / Басок Б.І., Базєєв Є.Т., Недбайло О.М // Х міжнародна конференція «Проблеми теплофізики та теплоенергетики». 23–26 травня, 2017, Київ.
15. Басок. Б.І. Підвищення енергоефективності – безальтернативний шлях зменшення енергоємності ВВП України. / Басок. Б.І., Базєєв Є.Т., Денисюк С.П. // Міжнародна науково–технічна та навчально–методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку–РЕМS' 17». 25–27 квітня, 2017, Київ.
16. Басок Б.І. Підвищення енергоефективності економіки України – місія та основний пріоритет розвитку енергетики / Б.І. Басок // Х міжнародна конференція «Проблеми теплофізики та теплоенергетики». 23–26 травня, 2017, Київ.
17. Басок Б.І. Розрахунок вертикальних ґрунтових теплообмінників / Бєляева Т.Г., Басок Б.І., Кужель Л.М., Хибина М.А. // Х міжнародна конференція «Проблеми теплофізики та теплоенергетики». 23–26 травня, 2017, Київ.
18. Басок Б.І. Сонячна енергетика Одеської області. Вимірювання та розрахунки інсоляції / Б.І. Басок // V міжнародна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи – ESS’17». 6–8 червня, 2017, Київ.
19. Басок Б.І. Стан сонячної енергетики Одеської області / Басок Б.І., Новіцька М.П., Кравченко В.П., Веремійчук Ю.А., Худенко В.О. / Х міжнародна конференція «Проблеми теплофізики та теплоенергетики». 23–26 травня, 2017, Київ.
20. Басок Б.И. Влияние инсоляции на тепловой режим здания / Басок Б.И. // XVI міжнародна науково–практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті». 27–29 вересня, 2017, Київ.
21. Басок Б.И. Мегаджоули – потенциальный абслютно экологически чистый энергоресурс / Басок Б.И., Базеев Е.Т. // XVI міжнародна науково–практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті». 27–29 вересня, 2017, Київ.
22. Басок Б.И. Энергоэффективно–ориентированная модернизация коммунальной теплоэнергетики / Басок Б.И., Базеев Е.Т. // ХІІІ Міжнародна науково–практична конференція „Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку». 26–28 вересня, 2017, Київ.
23. Бориченко О.В. Можливість використання ZP–аналізу для оцінювання рівня енергоефективності в системі енергетичного менеджменту / О.В. Бориченко, Ю.Ю. Остапчук // ІV Міжнародна науково–технічна та навчально–методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – 2017». 25–27 квітня, 2017, Київ.
24. Бориченко О.В. Оцінювання рівня досягнутої енергоефективності на основі методів прогнозування енергоспоживання та показників енергоефективності / О.В. Бориченко, В.А Вишняков // ІV Міжнародна науково–технічна та навчально–методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – 2017». 25–27 квітня, 2017, Київ.
25. Василенко В.І. Алгоритм оптимального керування комплексами енергопостачання як об’єктами техноценозу / Василенко В.І. // П’ята міжнародна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи – ЕSS`17». 6–8 червня, 2017, Київ.
26. Веремійчук Ю.А. Дослідження енергоефективності теплоспоживання будівель ІТТФ НАН України / О.М. Лисенко, С.В. Андрейчук, Л.В. Олійник, Ю.А. Веремійчук / Х міжнародна конференція «Проблеми теплофізики та Теплоенергетики». 23–26 травня, 2017, Київ.
27. Веремійчук Ю.А Інтелектуальне регулювання населенням енергоспоживання в періоди його пікового добового зростання та нічного провалу// Б.І. Басок, О.М. Лисенко, С.П. Днисюк, Ю.А. Веремійчук, О.Б. Рибіна, О.П. Лазуренко, Г.І. Черкашина / V Міжнародна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи – ESS’17». 5–9 червня, 2017, Київ.
28. Веремійчук Ю.А. Оцінка потенціалу енергоспоживання кінцевими споживачами (населенням) для регулювання енергосистеми в періоди пікового зростання та нічного провалу споживання електроенергії / Б.І. Басок, Ю.А. Веремійчук, О.Б. Рибіна, О.М.Лисенко / Х міжнародна конференція «Проблеми теплофізики та Теплоенергетики». 23–26 травня, 2017, Київ.
29. Веремійчук Ю.А. Потенціал управління режимами електроспоживання побутових споживачів для забезпечення надійності функціонування ОЕС України [Електронний ресурс] / Ю. А. Веремійчук, А.І. Замулко, О. М.Лисенко // ІV Міжнародна науково–технічна та навчально–методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – 2017». 25 – 27 квітня, 2017, Київ.
30. Веремійчук Ю.А. Стан сонячної енергетики Одеської області /Б.І. Басок, М.П. Новіцька, В.П. Кравченко, Ю.А. Веремійчук, В.О.Худенко / Х міжнародна конференція «Проблеми теплофізики та Теплоенергетики». 23–26 травня, 2017, Київ.
31. Денисюк С.П. Вибір альтернатив при формуванні оптимальної структури локальної електроенергетичної системи / С.П. Денисюк // ІV Міжнародна науково–технічна та навчально–методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – 2017». 25 – 27 квітня, 2017, Київ.
32. Денисюк С.П. Енергетичний сектор України. Сучасні реалії та перспективи / С.П. Денисюк, В.А. Таргонський // ІV Міжнародна науково–технічна та навчально–методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – 2017». 25 – 27 квітня, 2017, Київ.
33. Денисюк С.П. Інноваційний менеджмент та енергоефективність / С.П. Денисюк, Г.Г. Стрелкова, М.М. Федосенко // ІV Міжнародна науково–технічна та навчально–методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – 2017». 25 – 27 квітня, 2017, Київ.
34. Денисюк С.П. Кластеризація багатоповерхової будівлі / В.І. Лосева, С.П. Денисюк // IX Міжн. наук.–техн. конф. «Енергетика. Екологія. Людина». – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. 24 травня, 2017, Київ.
35. Денисюк С.П. Особливості побудови системи енергетичного менеджменту / С.П. Денисюк, В.А. Таргонський // ІV Міжнародна науково–технічна та навчально–методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – 2017». 25 – 27 квітня, 2017, Київ.
36. Денисюк С.П. Оптимальне керування енергоспоживанням бюджетних організацій та установ як об’єктів техноценозу / С.П. Денисюк, В.І. Василенко // VІ міжнародна конференція Енергоефективний університет. 26 жовтня, 2017, Київ.
37. Денисюк С.П. Ранговий аналіз (техноценологічний підхід) як метод дослідження електроспоживання об’єктів / Денисюк С.П., Василенко В.І. // XVІII Міжнародна науково–практична конференція «Відновлювальна енергетика та енергоефективність у XXI столітті». 27  29 вересня, 2017, Київ.
38. Денисюк С.П. Техноценологічний підхід як метод дослідження електроспоживання об’єктів / Денисюк С.П., Василенко В.І. // XVІII Міжнародна науково–практична конференція «Відновлювальна енергетика та енергоефективність у XXI столітті». 27  29 вересня, 2017, Київ.
39. Денисюк С.П. А novel method of complex reliability assessment in microgrids with distributed generation / С.П. Денисюк, Д.Г. Дерев'янко// V Міжнародна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи – ESS’17». 5–9 червня, 2017, Київ.
40. Denysiuk S. Demand side management and modern power electronic installations in Smart Grid concept / R. Strzelecki, S. Denysiuk, V. Opryshko ІV Міжнародна науково–технічна та навчально–методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – 2017». 25 – 27 квітня, 2017, Київ.
41. Денисюк С.П. Smart Grid як пріоритети розвитку електроенергетики України та Європи / О.В. Кириленко, С.П. Денисюк // V Міжнародна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи – ESS’17». 6 червня, 2017, Київ.
42. Закладний О.О. Енергетичний менеджмент електромеханічних систем / О.О. Закладний // ХVI Міжнародна науково–практична конференція «Науково–технічний розвиток: економіка, технології, управління». 19 квітня 2017, Київ.
43. Закладний О.О. Керування енергоефективністю електромеханічних систем як завдання енергоменеджменту / О.О. Закладний, В.В. Прокопенко // XVІІІ міжнародна науково–практична конференція: «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті». 27–29 вересня 2017, Київ.
44. Закладний О.О. Контроль енергоефективності як елемент побудови системи енергоменеджменту / О.О. Закладний, В.В. Прокопенко, Є.Г. Брижіцький // XІІІ міжнародна науково–технічної конференції «АВІА–2017». 19–21 квітня, 2017, Київ.
45. Закладний О.О. Перевірка моделі контролю енергоефективності електромеханічних систем / О.О. Закладний, Є.Г. Брижіцький // ХV Міжнародна науково–технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації». 12 квітня, 2017, Кременчук.
46. Закладний О.О. Рішення для визначення технічного стану електромеханічних систем – В кн. / О.О. Закладний, В.В. Прокопенко, П.В. Кульбачний, Т.В. Гребенюк // ХVІ Міжнародної науково–технічної конференції «Приладобудування: стан і перспективи». 16–17 травня, 2017, Київ.
47. Закладний О.О. Створення схемно–технічних рішень контролю енергоефективності електромеханічних систем – В кн. / О.О. Закладний, В.В. Прокопенко, П.В. Кульбачний, Т.В. Гребенюк // ХVІ Міжнародної науково–технічної конференції «Приладобудування: стан і перспективи». 16–17 травня, 2017, Київ.
48. Закладний О.О. Якість перетворення електроенергії вентильним двигуном / О.О. Закладний, В.В. Прокопенко, Т.В. Гребенюк // Міжнародна науково–технічна конференція «Електротехнічні та комп'ютерні системи: теорія і практика (ELTECS–2017)». 28 червня, 2017, Одеса.
49. Калинчик В.П. Анализ погрешностей систем управления потреблением электроэнергии/ В.П.Калинчик, Л.И. Несен, О.В. Витвицкий. // XХХVІІI Міжнародна науково–практична інтернет–конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». 2017, Переяслав–Хмельницький.
50. Калинчик В.П. Датчики технологического учета рас хода электроэнергии / В.П. Калинчик // XХХVІІI Міжнародна науково–практична інтернет–конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». 2017, Переяслав–Хмельницький.
51. Калінчик В.П. Огляд і аналіз методів управління електроспоживанням/ В.П. Калінчик, Л.І. Несен, О.В. Витвицький // XХХVІІI Міжнародна науково–практична інтернет–конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». 2017, Переяслав–Хмельницький.
52. Калінчик В.П. Способи побудови енергетичних комплексів за участю комбінованих систем електропостачання / В.П. Калінчик, С.А. Сунко // IV Міжнародна науково–технічна та навчально–методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». 25 – 27 квітня, 2017, Київ.
53. Калинчик В.П. Информационный тракт измерений и учета электроэнергии / В.П. Калинчик, А.В. Мейта // XХХVІІI Міжнародна науково–практична інтернет–конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». 2017, Переяслав–Хмельницький.
54. Коцар О.В. Формування інформаційного забезпечення комерційного обліку в умовах лібералізації ринку електричної енергії України // V міжнародна науково–технічна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи – ESS’17». 05 – 08 червня, 2017, Київ.
55. Находов В.Ф. Механізм управління попитом споживачів на електричну потужність [Електронний ресурс] / В.Ф. Находов, А.І. Замулко, Мохаммад Аль. Шарарі, В.В.Чекамова // IV Міжнародна науково–технічна та навчально–методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». 25 – 27 квітня, 2017, Київ.
56. Находов В.Ф. Універсальна процедура контролю виконання встановлених цільових змінних як інструмент підвищення рівня енергоефективності промислових об'єктів / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко, Д.О. Іванько, О.В. Аданіков, І.І. Федорчук // IV Міжнародна науково–технічна та навчально–методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». 25 – 27 квітня, 2017, Київ.
57. Опришко В.П. Аналіз ефективності керування попиту на електричну енергії / В.П. Опришко // ІХ міжнародна науково–технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 25–26 травня, 2017, Київ.
58. Опришко В.П. Аналіз оптимальності функціонування систем акумуляції електроенергії в локальних системах електропостачання / В.П Опришко // IV Міжнародна науково–технічна та навчально–методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». 25 – 27 квітня, 2017, Київ.
59. Опришко В.П. Інтеграція систем енергетичного менеджменту в системи керування попиту на електричну енергію / В.П. Опришко // V міжнародна науково–технічна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи – ESS’17». 05 – 08 червня, 2017, Київ.
60. Опришко В.П. Оцінка ефективності програм з керування попитом: XVІІІ міжнародна науково–практична конференція: «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті». 27–29 вересня, 2017, Київ.
61. Опришко В.П. Науково технічні розробки кафедри електропостачання ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського / В.П. Опришко // «Міжрегіональний інвестеційний форум з питань енергоефективності та енергозбереження». 07–08 вересня, 2017, Рівне.
62. Попов В.А. Прогнозування цін на електричну енергію з використанням нечітких часових рядів / В.А. Попов, П.О. Замковий, Л.В. Охота, Д.С. Поплавець // V міжнародна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи – ESS'17». 6–8 червня, 2017, Київ.
63. Попов В.А. Сравнительная оценка альтернативных вариантов применения распределенной генерации по совокупности режимных показателей с учетом неопределенности информации / В.А. Попов, О.С. Ярмолюк, Р.А. Романюк, Ф.В. Ткаченко, С. Банузаде Сахрагард // V міжнародна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи – ESS'17», 6–8 червня, 2017, Київ.
64. Притискач І.В. Застосування методів розпізнавання образів для автоматичної класифікації джерел виникнення часткових розрядів в силових трансформаторах / І.В Притискач // ІV Міжнародна конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». 25 – 27 квітня, 2017, Київ.
65. Притискач І.В. Система аналізу дефектів силового трансформатора на основі штучної нейронної мережі / І.В. Притискач, А.Г. Яременко // ІV Міжнародна конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». 25 – 27 квітня, 2017, Київ.
66. Притискач І.В. Функціональна структура системи аналізу дефектів силового трансформатора на основі штучної нейронної мережі / А.Г. Яременко, І.В. Притискач // ІХ Міжнародна науково–технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 25–26 травня, 2017, Київ.
67. Прокопенко І.Д. Особливості вибору потужності електрообігрівачів у виробничих приміщеннях / І.Д. Прокопенко, К. Крутенко // 16–та Всеукраїнська науково–методична конференція «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки». 11–12 травня 2017 р. м. Київ.
68. Прокопенко В.В. Часткове або повне забезпечення нульового споживання енергоносіїв житловим будинком / В.В. Прокопенко, В.В. Коротенко // XVІІІ міжнародна науково–практича конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті». 27–29 вересня, 2017, Київ.
69. Прокопенко В.В. Оптимізація систем розсередженої генерації на базі різних джерел енергії / В.В. Прокопенко, В.В. Делов // XVІІІ міжнародна науково–практича конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті». 27–29 вересня, 2017, Київ.
70. Стрелков М.Т. Енергетичний бізнес й енергетичний менеджмент/ М.Т. Стрелков, Г.Г. Стрелкова // ІV Міжнародна конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». 25 – 27 квітня, 2017, Київ.
71. Стрелкова Г.Г. Аналіз розвитку відновлювальної енергетики в Україні / Г.Г. Стрелкова, О.В. Андрушков, О.С. Іщенко, І.І. Далібожак // ІV Міжнародна конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». 25 – 27 квітня, 2017, Київ.
72. Стрелкова Г.Г. Сучасний стан розвитку відновлюваної енергетики України в сфері електрогенерації / Г.Г. Стрелкова, І.І. Далібожак, О.В. Андрушков, О.С. Іщенко // ІV Міжнародна конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». 25 – 27 квітня, 2017, Київ.
73. Стрелкова Г.Г. Регіональний розвиток відновлюваної енергетики в Україні / Г.Г. Стрелкова, О.С. Іщенко, О.В. Андрушков, І.І. Далібожак // ІV Міжнародна конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». 25 – 27 квітня, 2017, Київ.
74. Чернецька Ю.В. Системи розподілу електроенергії в Україні: ключові характеристики їх розвитку / Ю. В. Чернецька // XVІІІ міжнародна науково–практича конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті». 27–29 вересня, 2017, Київ.
75. Чернявський А.В. Методика багатокритеріального вибору вентиляторів побутового призначення із застосуванням ієрархічного кластерного аналізу / А.В. Чернявський, А.А. Харченко // ІV Міжнародна конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». 25 – 27 квітня, 2017, Київ.
76. Чернявський А.В. Формування комплексу пріоритетів об’єктів моніторингу при побудові муніципальної системи енергетичного моніторингу на прикладі громадських будівель / А.В. Чернявський, Р.С. Котляр // ІV Міжнародна конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». 25 – 27 квітня, 2017, Київ.
77. Denysiuk S. A novel method of complex reliability assessment in Microgrids with Distributed Generation / S. Denysiuk, D. Derevianko // International Conference «Modern electrical and energy systems» (MEES 2017). 15–17 november, 2017, Kremenchuk.
78. Derevianko D. G. Microgrid information profile as an instrument for power supply quality increase / D.G. Derevianko // ІV Міжнародна конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». 25 – 27 квітня, 2017, Київ.
79. Strelkov M.T. European trends in innovation for energy sector and area of final energy consumption / G.G. Strelkova, C.F. Preiffer Celaya, M.T. Strelkov // V міжнародна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи – ESS'17». 6–8 червня, 2017, Київ.
80. Vovk O. Risk management application for monitoring of transport systems / O. Vovk, S. Denysiuk, I. Chvertko, A. Pirumov, M. Shevchenko // Systemy i środki transportu samochodowego. Monografia pod redakcją naukową «Kazimierza lejdy transport’17». 2017.
81. Zhuravchak R. Life cyctem environmental effect of aircraft recycling / R. Zhuravchak, O. Vovk, S. Denysiuk // International Symposium on Sustainable Aviation 2017(ISSA – 2017). 10–13 september, 2017, Kiev.

Тези доповідей:
1. Василенко В.І. Алгоритм оптимального керування комплексами енергопостачання як об’єктами техноценозу [Текст] / Василенко В.І. // V міжнародна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи – ЕSS`17». 6–8 червня, 2017, Київ.
2. Денисюк С.П. Вибір альтернатив при формуванні оптимальної структури локальної електроенергетичної системи [Текст] / С.П. Денисюк // ІV Міжнародна конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». – 2017. – С. 26 – 27.
3. Денисюк С.П. Оптимальне керування енергоспоживанням бюджетних організацій та установ як об’єктів техноценозу [Текст] / С.П. Денисюк, В.І. Василенко // VІ міжнародна конференція Енергоефективний університет. 26 жовтня 2017 року м. Київ. – С. 97 – 106.
4. Денисюк С.П. Ранговий аналіз (техноценологічний підхід) як метод дослідження електроспоживання об’єктів [Текст] / С.П. Денисюк, В.І. Василенко // XVІII Міжнародна науково–практична конференція «Відновлювальна енергетика та енергоефективність у XXI столітті». – 2017. – С. 50 – 54.
5. Денисюк С.П. Техноценологічний підхід як метод дослідження електроспоживання об’єктів [Текст] / С.П. Денисюк, В.І. Василенко // Матеріали ХVІІІ міжнародної науково–практичної конференції «Відновлювальна енергетика та енергоефективність у ХХІ ст.» – 2017. – С. 50 – 55.
6. Дерев’янко Д.Г. Впровадження заходів, щодо енергоефективності та енергонезалежності державних підприємств та держави в цілому [Текст] / І.В. Фролов, Д.Г. Дерев’янко // Енергобезпека та антикризова діяльність підприємств, установ і приватних господарств. 2017.
7. Закладний О.О. Енергетичний менеджмент електромеханічних систем [Текст] / О.О. Закладний // Матеріали XVІ Міжнародній науково–практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Науково–технічний розвиток: економіка, технології, управління». – 2017. – С. 12–14.
8. Закладний О.О. Імітаційне моделювання індивідуальних графіків електричного навантаження електропривода [Текст] / О.О. Закладний, С.Л. Прядко // Матеріали VII Міжнародної науково–практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». – 2017. С. 129–131.
9. Закладний О.О. Керування енергоефективністю електромеханічних систем як завдання енергоменеджменту [Текст] / О.О. Закладний, В.В. Прокопенко // Матеріали ХVІІІ міжнародної науково–практичної конференції «Відновлювальна енергетика та енергоефективність у ХХІ ст.». – 2017.
10. Закладний О.О. Контроль енергоефективності як елемент побудови системи енергоменеджменту [Текст] / О.О. Закладний, В.В. Прокопенко, Є.Г. Брижіцький // Збірник матеріалів ХIII Міжнародна науково–технічна конференція «АВІА–2017». – 2017. – С. 4.9–4.14.
11. Закладний О.О. Рішення для визначення технічного стану електромеханічних систем [Текст] / О.О. Закладний, В.В. Прокопенко, П.В. Кульбачний, Т.В. Гребенюк // Збірник матеріалів XVІ Міжнародної науково–технічної конференції «Приладобудування: стан і перспективи», 2017.
12. Закладний О.О. Розрахунок надійності асинхронних двигунів [Текст] / О.О. Закладний, Є.Г. Брижіцький // Матеріали ІХ Міжнародної науково–технічної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». – 2017. – С. 88–94.
13. Закладний О.О. Створення схемно–технічних рішень контролю енергоефективності електромеханічних систем [Текст] / О.О. Закладний, В.В. Прокопенко, П.В. Кульбачний, Т.В. Гребенюк // Збірник матеріалів XVІ Міжнародної науково–технічної конференції «Приладобудування: стан і перспективи», 2017.
14. Находов В.Ф. Алгоритм проведення послідовного аналізу Вальда на технологічних об’єктах [Текст] / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко, Д.О. Іванько, О.В. Аданіков, О.М. Віюк // ІV Міжнародна науково–технічна та навчально–методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». 2017.
15. Находов В.Ф. Механизм управления спросом потребителей на электрическую мощность [Текст] / В.Ф. Находов, А.И. Замулко, Мохаммад Аль Шарари, В.В. Чекамова // ІV Міжнародна науково–технічна та навчально–методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17» – C. 103 – 104.
16. Находов В.Ф. Універсальна процедура контролю виконання встановлених цільових змінних як інструмент підвищення рівня енергоефективності промислових об’єктів [Текст] / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко, Д.О. Іванько, О.В. Аданіков, І.І. Федорчук // ІV Міжнародна науково–технічна та навчально–методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». – 2017. – C. 105–106.
17. Калинчик В.П. Анализ погрешностей систем управления потреблением электроэнергии [Текст] / В.П.Калинчик, Л.И. Несен, О.В. Витвицкий. // Збірник наукових праць. Матеріали XХХVІІ Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції „Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» – Переяслав–Хмельницький. – 2017. – С.157–160.
18. Калинчик В.П. Датчики технологического учета рас хода электроэнергии [Текст] / В.П. Калинчик // Збірник наукових праць. Матеріали XХХVІІI Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції „Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» – Переяслав–Хмельницький. – 2017.– С.212–214.
19. Калінчик В.П. Огляд і аналіз методів управління електроспоживанням [Текст] / В.П. Калінчик, Л.І. Несен, О.В. Витвицький // Збірник наукових праць. Матеріали XХХVІІ Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» – Переяслав–Хмельницький. – 2017.– С.160–163.
20. Калінчик В.П. Способи побудови енергетичних комплексів за участю комбінованих систем електропостачання [Текст] / В.П. Калінчик, С.А. Сунко // Матеріали IV Міжнародної науково–технічної та навчально–методичної конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». – 2017. – С. 31–32.
21. Калинчик В.П. Информационный тракт измерений и учета электроэнергии [Текст] / В.П. Калинчик, А.В. Мейта // Збірник наукових праць. Матеріали XХХVІІI Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» – Переяслав–Хмельницький. – 2017.– С. – 203–206.
22. Костюк В.О. Економіко–математична модель розвитку відновлюваної енергетики україни з оптимальним розподілом інвестицій [Текст] / В.О. Костюк, М.І. Каплін, О.В. Протащик // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково–технічної та навчально–методичної конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку». – 2017. – С. 31–32.
23. Костюк В.О. Комбінована електропостачальна система підприємства на основі мінімережі із субоптимальними техніко–економічними показниками [Текст] / В.О. Костюк, Т.М Базюк, Є.В. Міщенко // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково–технічної та навчально–методичної конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». – 2017. – С. 33–35.
24. Костюк В.О. Один зі способів оптимального вторинного регулювання частоти та потужності [Текст] / В.О. Костюк, О.Ф. Сідоров // Збірник тез доповідей на ІV Міжнародної науково–технічної конференції «Оптимальне керування електроустановками – ОКЕУ’17». – 2017.
25. Костюк В.О. Особливості розв’язання задач стійкості з використанням статичних частотних характеристик енергосистеми [Текст] // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково–технічної конференції «Оптимальне керування електроустановками – ОКЕУ’17». – 2017.
26. Костюк В.О. Прикладні задачі економіко–математичного моделювання інтегрованих систем із гібридною генерувальною установкою/ В.О. Костюк, Є.В. Міщенко [Текст] // Доповідь на V Міжнародній конференції «Інтелектуальні енергетичні системи – ESS’17». – 2017.
27. Опришко В.П. Аналіз ефективності керування попиту на електричну енергії [Текст] / В.П. Опришко // Матеріали міжнародної науково–технічної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». – 2017.
82. Опришко В.П. Аналіз оптимальності функціонування систем акумуляції електроенергії в локальних системах електропостачання [Текст] / В.П. Опришко // Матеріали міжнародної науково–практтичної та навчально методичної конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку». – 2017. – С. 51–53
83. Опришко В.П. Оцінка ефективності програм з керування попитом: [Текст] / В.П. Опришко // Матеріали міжнародної науково–практичної конференції «Відновлювана енргетика та енергоефективність у ХХІ столітті». 2017.
84. Прокопенко І.Д. Особливості вибору потужності електрообігрівачів у виробничих приміщеннях [Текст] / І.Д. Прокопенко, К. Крутенко // Матеріали XVI Всеукраїнської науково–методичної конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки». – 2017 – С. 231–234.
85. Стрелков М.Т. Енергетичний бізнес й енергетичний менеджмент [Текст] / М.Т. Стрелков, Г.Г. Стрелкова // Матеріали ІV Міжнародної науково–практичної та навчально–методичної конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку». – 2017.– С. 116–117.
86. Стрелкова Г.Г. Аналіз розвитку відновлювальної енергетики в Україні [Текст] / Г.Г. Стрелкова, О.В. Андрушков, О.С. Іщенко, І.І. Далібожак // Матеріали ІV Міжнародної науково–практичної та навчально–методичної конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку». – 2017.– С.118–119.
87. Стрелкова Г.Г. Сучасний стан розвитку відновлюваної енергетики України в сфері електрогенерації [Текст] / Г.Г. Стрелкова, І.І. Далібожак, О.В. Андрушков, О.С. Іщенко // Матеріали ІV Міжнародної науково–практичної та навчально–методичної конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку». – 2017. – С. 120–121.
88. Стрелкова Г.Г. Регіональний розвиток відновлюваної енергетики в Україні [Текст] / Г.Г. Стрелкова, О.С. Іщенко, О.В. Андрушков, І.І. Далібожак // Матеріали ІV Міжнародної науково–практичної та навчально–методичної конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку». – 2017. – С. 122–124.
89. Чернецька Ю.В. Системи розподілу електроенергії в Україні: ключові характеристики їх розвитку [Текст] / Ю. В. Чернецька // Матеріали XVIII міжнародної науково–практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті». – 2017. – С. 70–75.
90. Nakhodov V. Monitoring of energy efficiency in industry based on statistical approaches [Текст]/ V. Nakhodov, D. Ivanko, Ya. Mushka // 2017 IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO) in Kiev. – 2017.
91. Mahnitko A. Research of Electrical Power ConsumersReaction in Power Consumption Management System [Текст] / A. Mahnitko, K. Berzina, A. Zamulko, Y. Veremiichuk, V. Nakhodov // The ІХ international scientific symposium elektroenergetika. – 2017.
92. Vovk O. Risk management application for monitoring of transport systems [Текст] / O. Vovk, S. Denysiuk, I. Chvertko, A. Pirumov, M. Shevchenko // Systemy i środki transportu samochodowego. Monografia pod redakcją naukową Kazimierza lejdy transport’17. – 2017. – № 11. – Р. 115 – 121.
93. Zhuravchak R. Life cyctem environmental effect of aircraft recycling [Текст] / R. Zhuravchak, O. Vovk, S. Denysiuk // International Symposium on Sustainable Aviation 2017(ISSA – 2017). – 2017.
94. Derevianko D. Electric Cars and Networks in Ukraine [Текст] / Ivan Frolov, Denys Derevianko // XVIІІ Всеукраїнській студентській науково–практичній конференції «Science and Technology of the XXI Century». – 2017.

Семінари, workshop тощо.
1. Басок Б.І., Дубовський С.В. Методичні особливості обліку поновлюваної енергії, виробленої тепловими насосами. [Енергетичний форум від Національної Асоціації України по тепловим насосам] 31 травня 2017, Київ. «АкваТерм»
2. Недбайло О.М., Басок Б.І., Божко І.К. Аналіз енергетичних параметрів праці теплонасосної системи теплозабезпечення енергоефективного дома. [Енергетичний форум від Національної Асоціації України по тепловим насосам] 31 травня 2017, Київ. «АкваТерм»
3. Басок Б.І. «Добове регулювання населенням енергоспоживання в періоди його пікового зростання та нічного провалу» // Міжнародний форум «Innovation Market» (Київ, 21–24 листопада 2017 р.)
4. Опришко В.П. Оцінка рівня неоптимальності споживання електроенергії в локальних системах електропостачання [Аспірантські читання імені професора А.В. Праховника], (23 березня 2017 р., м. Київ) / В.П. Опришко / КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2017
5. Соколовський П.В. Особливості реалізації ефективних бізнес–процесів в електропостачальних компаніях України електропостачання [Аспірантські читання імені професора А.В. Праховника], (23 березня 2017 р., м. Київ) / П.В. Соколовський / КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2017
6. Василенко В.І. Алгоритм фомуванняоптимальної структури локальної електроенергетичної мережі [Аспірантські читання імені професора А.В. Праховника], (23 березня 2017 р., м. Київ) / П.В. Соколовський / КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2017
7. Денисюк С.П. Сучасні проблеми з енергоефективності в Україні та побудова системи енергоменеджменту [Енергозбереження та підвищення енергоефективності. Використання альтернативних паливно–енергетичних ресурсів] С.П. Денисюк / Київ, Національна академія державного управління при Президентові України (25.01.2017)
8. Стрелкова Г.Г. Інформаційне засідання з питань верифікації та акредитації для цілей системи моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ) / Г.Г. Стрелкова, О.В. Коцар //Академія ТMS. Дата проведення: 4 грудня, 2017, Київ.
9. Стрелкова Г.Г. Науково–освітній семінар: «Норвезько – Українське співробітництво з освіти, заснованої на наукових дослідженнях в сфері інноваційних, сталих та енергоефективних систем». Дата: 05.04.2017 – 06.04.2017. Місце проведення: Україна, Київ, ІЕЕНТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського
10. Стрелкова Г.Г. «Круглій стіл»: Підписання Меморандуму щодо довгострокового співробітництва між Університетським коледжем Південно–Східної Норвегії. Дата:05.04.2017. Місце проведення: Україна,Київ, ІЕЕНТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»
11. Стрелкова Г.Г. «Круглій стіл»: Освітня та наукова співпраця у наукових дослідженнях в сфері інноваційних, сталих та енергоефективних систем між, ІЕЕНТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» та Університетським коледжем Південно–Східної Норвегії (за участі Радник–консультанта Центру міжнародної освіти Норвезького центру міжнародного співробітництва в галузі освіти,Норвегія) Дата:30.05.2017.Місце проведення: Україна, Київ, ІЕЕНТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»
12. Стрелкова Г.Г. Науково–освітній семінар: Norwegian – Ukrainian Cooperation on the development of PhD programme. Дата: 22.11– 23.11.2017. Місце проведення: USN, campus Porsgrunn, Norway.
13. Стрелкова Г.Г. Науково–освітній семінар: Data Analysis and Innovative Sustainable & Energy Efficient Systems. Дата: 21.11.2017. Місце проведення: USN, campus Porsgrunn, Norway.

Публікації зі студентами:
1. Веремійчук Ю.А. Аналіз результатів перевірки суб’єктів господарювання наглядовими органами – основа для здійснення енергетичного аудиту [Текст] / А.І. Замулко, Ю.А. Веремійчук, М.В. Матвійчук // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2016. – № 4. – С. 32–37
2. Закладний О.О. Перевірка моделі контролю енергоефективності електромеханічних систем [Текст] / О.О. Закладний, Є.Г. Брижіцький // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць, Кременчук КрНУ. – 2017. – C. 45–47.
3. Калинчик В.П. Анализ погрешностей систем управления потреблением электроэнергии [Текст] / В.П.Калинчик, Л.И. Несен, О.В. Витвицкий. // Збірник наукових праць. Матеріали XХХVІІ Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції „Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» – Переяслав–Хмельницький. – 2017. – С. 157–160.
4. Калінчик В.П. Огляд і аналіз методів управління електроспоживанням [Текст] / В.П. Калінчик, Л.І. Несен, О.В. Витвицький // Збірник наукових праць. Матеріали XХХVІІ Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» – Переяслав–Хмельницький. – 2017. – С. 160–163.
5. Калінчик В.П. Способи побудови енергетичних комплексів за участю комбінованих систем електропостачання / В.П. Калінчик, С.А. Сунко // Матеріали IV Міжнародної науково–технічної та навчально–методичної конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». – 2017. – С. 31–32.
6. Находов В.Ф. Алгоритм проведення послідовного аналізу Вальда на технологічних об’єктах [Текст] / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко, Д.О. Іванько, О.В. Аданіков, О.М. Віюк // ІV Міжнародна науково–технічна та навчально–методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17».
7. Находов В.Ф. Механизм управления спросом потребителей на электрическую мощность [Текст] / В.Ф. Находов, А.И. Замулко, Мохаммад Аль Шарари, В.В. Чекамова // ІV Міжнародна науково–технічна та навчально–методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». – C. 103 – 104.
8. Находов В.Ф. Універсальна процедура контролю виконання встановлених цільових змінних як інструмент підвищення рівня енергоефективності промислових об’єктів [Текст] / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко, Д.О. Іванько, О.В. Аданіков, І.І. Федорчук // ІV Міжнародна науково–технічна та навчально–методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». – C. 105 – 106.
9. Попов В.А. Прогнозування цін на електричну енергію з використанням нечітких часових рядів [Текст] / В.А. Попов, П.О. Замковий, Д.С. Поплавець, Л.В. Охота // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2017. – № 3. – С. 20–25.
10. Попов В.А. Учет неопределенности информации при многокритериальной оценке альтернативных вариантов применения распределенной генерации [Текст] / В.А. Попов, Р.А. Романюк // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2017. – №1. – С. 30–36.
11. Nakhodov V. Monitoring of energy efficiency in industry based on statistical approaches [Текст] / V. Nakhodov, D. Ivanko, Ya. Mushka // 2017 IEEE ХХХVII International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO) in Kiev – 2017.
12. Mahnitko A. Research of Electrical Power ConsumersReaction in Power Consumption Management System / A. Mahnitko, K. Berzina, A. Zamulko, Y. Veremiichuk, V. Nakhodov // The ІХ internationalscientific symposium elektroenergetika. – 2017.
13. Cherniavskiy A. Energy monitoring as part energy management system municipality / A. Cherniavskiy, R. Kotlyar // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2017. – №5. – Р. 100–105 (ISSN 3453–9875).

Тези та доповіді зі студентами
1. Бориченко О.В. Можливість використання ZP–аналізу для оцінювання рівня енергоефективності в системі енергетичного менеджменту / О.В. Бориченко, Ю.Ю. Остапчук // Матеріали ІV Міжнародної науково–технічної та навчально–методичної конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – 2017». – 2017. – С. 77–78.
2. Бориченко О.В. Оцінювання рівня досягнутої енергоефективності на основі методів прогнозування енергоспоживання та показників енергоефективності / О.В. Бориченко, В.А Вишняков // Матеріали ІV Міжнародної науково–технічної та навчально–методичної конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – 2017». – 2017. – С. 80–82.
3. Веремійчук Ю.А. Стан сонячної енергетики Одеської області /Б.І. Басок, М.П. Новіцька, В.П. Кравченко, Ю.А. Веремійчук, В.О.Худенко // Х міжнародна конференція «Проблеми теплофізики та Теплоенергетики» 23–26 травня, 2017, Київ.
4. Закладний О.О. Розрахунок надійності асинхронних двигунів / О.О. Закладний, Є.Г. Брижіцький // Матеріали конференції Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці. – 2017. – С. 88 –94.
5. Костюк В.О. Економіко–математична модель розвитку відновлюваної енергетики україни з оптимальним розподілом інвестицій / В.О. Костюк, М.І. Каплін, О.В. Протащик // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково–технічної та навчально–методичної конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку». – 2017. – С. 31–32.
6. Костюк В.О. Комбінована електропостачальна система підприємства на основі мінімережі із субоптимальними техніко–економічними показниками / В.О. Костюк, Т.М Базюк, Є.В. Міщенко // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково–технічної та навчально–методичної конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17». – 2017. – С. 33–35.
7. Костюк В.О. Прикладні задачі економіко–математичного моделювання інтегрованих систем із гібридною генерувальною установкою/ В.О. Костюк, Є.В. Міщенко//Доповідь на V Міжнародній конференції «Інтелектуальні енергетичні системи – ESS’17», Київ 05–07 червня 2017.
8. Находов В.Ф. Універсальна процедура контролю виконання встановлених цільових змінних як інструмент підвищення рівня енергоефективності промислових об'єктів / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко, Д.О. Іванько, О.В. Аданіков, І.І. Федорчук // Матеріали ІV Міжнародної науково–технічної та навчально–методичної конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – 2017». – 2017. – С. 105–107.
9. Прокопенко І.Д. Особливості вибору потужності електрообігрівачів у виробничих приміщеннях / І.Д. Прокопенко, К. Крутенко // Матеріали XVI Всеукраїнської науково–методичної конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки». – 2017. – С. 231–234.
10. Попов В.А. Прогнозування цін на електричну енергію з використанням нечітких часових рядів / В.А. Попов, П.О. Замковий, Л.В. Охота, Д.С. Поплавець // V міжнародна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи – ESS'17». 6–8 червня, 2017, Київ.
11. Попов В.А. Сравнительная оценка альтернативных вариантов применения распределенной генерации по совокупности режимных показателей с учетом неопределенности информации / В.А. Попов, О.С. Ярмолюк, Р.А. Романюк, Ф.В. Ткаченко, С. Банузаде Сахрагард // V міжнародна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи – ESS'17». 6–8 червня, 2017, Київ.
12. Прокопенко В.В. Оптимізація систем розсередженої генерації на базі різних джерел енергії / В.В. Прокопенко, В.В. Делов // Матеріали XVІІІ міжнародної науково–практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті». – 2017. – С.150–151.
13. Прокопенко В.В. Часткове або повне забезпечення нульового споживання енергоносіїв житловим будинком / В.В. Прокопенко, В.В. Коротенко // Матеріали XVІІІ міжнародної науково–практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті». – 2017. – С. 112–113.

Публікації у засобах масової інформації
1. Суходуб І.О. Студенти КПІ Студенти КПІ Студенти КПІ – переможці олімпіади переможці олімпіади з енергетичного менеджменту [Текст] / І.О. Суходуб, О.С. Ярмолюк // Газета Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» «Київський політехнік». – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – № 17 (3196). – С. 6.

Викладачами кафедри ЕП у 2017 році здійснювалося рецензування наукових статей:

1. Рецензіювання статті «Багатофакторне моделювання та аналіз електричяного навантаження енергосистемиза даними довготривалої передісторії». Технічна електродинаміка. Рецензент д.т.н., доц. Волошко А.В.
2. Рецензіювання статті «Учет неопределенности информации примногокритериальной оценке альтернативных вариантов применения распределенной генерации». Енергетика: економіка, технології, екологія. Рецензент д.т.н., доц. Волошко А.В.
3. Рецензіювання статті «Процедура побудови базового рівня енергоспоживання об’єктів водопостачання з урахуванням впливу зовнішніх чинників». Енергетика: економіка, технології, екологія.Рецензент к.т.н., доц. Находов В.Ф.
4. Рецензіювання статті «Удосконалення принципу побудови сучасної системи менеджменту електробезпеки на електричних станціях, підстанціях та мережах надвисоких класів напруги». Енергетика: економіка, технології, екологія.Рецензент д.т.н., проф. Денисюк С.П.
5. Рецензіювання статті «Раціональні параметри теплоносія від джерела у системі теплопостачання з урахуванням фактичних характеристик обладнання». Енергетика: економіка, технології, екологія.Рецензент чл.-кор. НАН України, проф. Басок Б.І.
6. Рецензіювання статті «Комплексні енергетичні вузли в об’єднанні енергетичній системі». Енергетика: економіка, технології, екологія.Рецензент д.т.н., проф. Попов В.А.
7. Рецензіювання статті «Математичне моделювання процесу оцінювання рівня ефективності управління охороною праці в галузі машинобудуваня». Енергетика: економіка, технології, екологія. Рецензент к.т.н., доц. Замулко А.І.
8. Рецензіювання статті «Математичне моделювання процесу оцінювання рівня ефективності управління охороною праці в галузі машинобудуваня». Енергетика: економіка, технології, екологія. Рецензент к.т.н., доц. Замулко А.І.
9. Рецензіювання статті «Principle of preemptive control in Smart Grid». Енергетика: економіка, технології, екологія. Рецензент д.т.н., проф. Денисюк С.П.
10. Рецензіювання статті «Вплив характеристик непроектного твердого палива на показник надійності та економічності роботи котельного устаткування». Енергетика: економіка, технології, екологія. Рецензент д.т.н., проф. Попов В.А.
11. Рецензіювання статті «Особливості використання уточнених теплових моделей силового трансформатора в системах діагностування». Енергетика: економіка, технології, екологія. Рецензент д.т.н., проф. Попов В.А.