Маркетолог енергетичних ринків

Професія з'явиться до 2020 р

Спеціаліст з хорошим знанням глобального і українського ринків енергоспоживан-ня, який займається вирішенням завдань енергозбуту. Потреба в професіоналах такого ро-ду пов'язана зі зростанням конкуренції на енергетичному ринку та появою великої кілько-сті приватних гравців. В Україні попит на них поки відсутній, але вже скоро питання мік-рогенерації та розподілених мереж стане по-справжньому актуальне. На Заході маркето-лог енергетичних ринків – вже цілком сформована професія.

Надпрофесійні навички та вміння