Мультикритеріальне планування та оптимізація режимів функціонування інтегрованих енергопостачальних систем

Тема
Мультикритеріальне планування та оптимізація режимів функціонування інтегрованих енергопостачальних систем
Автор
Оникійчук Валерія Олександрівна
Дата захисту
Науковий керівник
к.т.н., ст. викл. Притискач І.В.