Надпрофесійні навички

Надпрофесійні навички, які були відзначені роботодавцями як найбільш важливі для працівників майбутнього:

 

Багатомовність і мультикультурність (вільне володіння англійською та знання другої мови, розуміння національного і культурного контексту країн-партнерів, розуміння специфіки роботи в галузях в інших країнах)

 

Навички міжгалузевої комунікації (розуміння технологій, процесів і ринкової ситуації в різних суміжних і несуміжних галузях)

 

Бережливе виробництво, управління виробничим процесом, засноване на по-стійному прагненні до усунення всіх видів втрат, що передбачає залучення до процесу опти-мізації бізнесу кожного співробітника і максимальну орієнтацію на споживача

 

Уміння керувати проектами і процесами

 

Системне мислення (вміння визначати складні системи і працювати з ними, у тому числі системна інженерія)

 

Екологічне мислення

 

Програмування ІТ-рішень / Управління складними автоматизованими комплек-сами / Робота з штучним інтелектом

 

Клієнтоорієнтованість, вміння працювати з запитами споживача

 

Уміння працювати з колективами, групами та окремими людьми

 

Робота в режимі високої невизначеності й швидкої зміни умов завдань (вміння швидко приймати рішення, реагувати на зміну умов роботи, вміння розподіляти ресурси і управляти своїм часом)

 

Навички художньої творчості