Лабораторія релейного захисту та автоматизації енергосистем

В лабораторії здійснюється один з найважливіших моментів навчального процесу – зв’язок теорії з практикою. Під час виконання лабораторних робіт студент набуває досвіду роботи із засобами релейного захисту, їхнього застосування, здобуває навички науково-дослідної роботи, аналізу та узагальнення результатів дослідів. Студент використовує заняття в лабораторії для самостійної оцінки одержаних результатів, а також засвоєння правил постановки вимірювального експерименту, виконання вимірювань та оброблення результатів вимірювань.

 Більш детально про курс лабораторних робіт у відео: