Обсяги державного замовлення на 2018 рік

Стали відомі обсяги державного замовлення на 2018 рік за спеціалізаціями на кафедрі електропостачання ІЕЕ.

Державне Замовлення на 1 курс на основі ЗНО у 2018 році:

Спеціальності та спеціалізації ІЕЕ

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Ліцензія

Бюджет

Ліцензія

Бюджет

Інжиніринг систем забезпечення споживачів електричною енергією

55

31

20

0

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

60

30

30

0

 

Державне Замовлення на 1 курс на основі диплому молодшого спеціаліста у 2018 році:

Факультет / інститут

Спеціальність

Спеціалізація

Частина

ліцензійного обсягу

(для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

Обсяг державного замовлення (фактичний)

(2017 р.)

Обсяг державного замовлення

(2018 р.)

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Інжиніринг систем забезпечення споживачів електричною енергією

20

10

16

0

18

5

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

15

10

0

0

10

5