Вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

ФОРМА ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АБІТУРІЄНТІВ

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою – 2 роки 10 місяців замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.  
Кафедра електропостачання здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнеми (ОКР) бакалавр за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на базі ОКР "молодший спеціаліст", "фаховий молодший бакалавр" або "молодший бакалавр". 

Для вступу на 1 курс на основі документу про повну загальну середню освіту (ПЗСО) за державним замовленням необхідно скласти Національний мультипредметний тест (НМТ) або мати сертифікати ЗНО 2019-2021 років. Крім цього обов’язкова наявність мотиваційного листа.

У 2023 році для вступу використовують результати національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови, математики (обовʼязково) та фізики або іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської), або хімії, або біології чи історії України (третій предмет за вибором вступника). Також можна скористатись результатами НМТ 2022 року (виключно повністю весь тест, міксувати результати НМТ-2022 та НМТ-2023 не можна) або результами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020-2021 років у будь-яких комбінаціях конкурсних предметів, які були закріплені у Правилах прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020-2021 роках.

Реєстрація для складання НМТ розпочнеться 03 квітня та триватиме місяць. Основна сесія НМТ буду проводитись з 05 червня до 23 червня в Україні та 41 країні світу, тому ти зможеш скласти тестування навіть за межами країни. НМТ – це комплексний тест з трьох предметів, які ти будеш складати на комп’ютері у спеціальних центрах тестування впродовж 180 хвилин. Результат можна буде отримати одразу після завершення тестування. Детально про НМТ, структуру тестів та процедуру складання можна почитати на офіційному ресурсі Українського центру оцінювання якості освіти, який організовує та проводить тестування. 
Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію. 
Рейтинговий список вступників впорядковується:

- за конкурсним балом – від більшого до меншого; 
- за пріоритетністю заяви від першої до останньої; 
- за результатами розгляду мотиваційних листів.


При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях – результати розгляду мотиваційних листів.


Результати ЗНО 2019-2021 року з української мови та літератури/української мови, математики та/або історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмету не перевищує 15 балів. 
На бюджет можна подати до 5 заяв. Максимальна кількість спецальностей, за якими можна подати заяви на бюджет, також складає 5. Наприклад, можна подати 5 заяв на бюджет по одній спеціальності, а можна подати 5 заяв на бюджет по 5 різним спеціальностям.

Конкурсний бал 
Формула для розрахунку конкурсного балу (КБ) для вступу на 1 (бакалаврський) рівень вищої освіти:

КБ = (П1×К1 + П2×К2 + П3×К3)/(K1+K2+K3) + ОУ або КБ=ТК 
П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів; 
К1, К2, К3 – відповідний коефіцієнт конкурсного предмету; 
ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. До цього переліку включено 141 спеціальність. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) коефіцієнт шляхом його множення на їхній добуток 
ГК – дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. До цього переліку включено 141 спеціальність.  
Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. 
Мінімальний конкурсний бал після множення на коефіцієнти – 125.

Вагові коефіцієнти для вступу за державним замовленням: 

Українська мова    0,3 
Математика    0,5 
Історія України    0,2


Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 5 серпня. Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 08 cерпня 18:00. Зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 10 серпня. Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб 16 серпня 17:00. Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб 17 серпня.

Не впусти можливість!  

З правилами прийому можна ознайомитися за наступним посиланням: 

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2023 році

 

1

 

Обов'язково проведи ознайомлення з етапами вступної кампанії та розкладом роботи Приймальної комісії.

Подання оригіналів документів.

Навчання на кафедрі ведеться за допомогою сучасних європейських та світових технологій в контексті Болонського процесу з міжнародним визнанням дипломів. Кафедра забезпечує глибокі багатопрофільні знання з фундаментальних, природничих, комп’ютерних, загальноінженерних, прикладних наук в поєднанні з навичками діяльності в промисловості та в науковій сфері Професія еколога і фундаментальні знання дають можливість нашим випускникам зробити швидку кар’єру в будь-якій сфері суспільного життя!

 На що варто звернути увагу вступникові до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2022 році?

 Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2023 році

  Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського

  Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році

 

Контакти відбіркової комісії 


Адреса Відбіркової комісії КПІ ім. І. Сікорського: 
вул. Борщагівська, 115, 22 корпус КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ.

 Телефон: +380 (93) 186 27 46 

 Електронна пошта (e-mail): iee_pk@kpi.ua

Теґи