Вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Обсяги державного замовлення на 2018 рік

Кафедра електропостачання здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнеми (ОКР) бакалавр за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на базі ОКР "молодший спеціаліст". В цьому випадку термін навчання складе 2 роки 10 місяців.

Перелік вступних випробувань:

  • фаховий іспит - математика;
  • фаховий іспит - фізика.

З правилами прийому можна ознайомитися за наступним посиланням: 

Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Tags