Успішно проведено відкриту лекцію за темою: «Комплексні рішення для підвищення ефективності електричної та інформаційної інфраструктури об'єктів на прикладі продукції компанії Legrand»

У нашому НН ІЕЕ існує традиція проведення відкритих профорієнтованих лекцій та практичних занять із залученням провідних компаній та організацій. Особливістю відкритої лекції 15 травня 2023 року від компанії представників провідної електротехнічної компанії Legrand є те, що вона з одного боку є звичайною, плановою лекцією навчального процесу, яка націлена на студентів, а з іншого - є подією у професійній діяльності студентів, щоб показати свою майбутню професійну діяльність з кращого перспективного боку, продемонструвати студентам можливості реалізувати себе у майбутньому. Мета профорієнтованої проведеної лекції від компанії Legrand – обмін практичним досвідом зі студентами та викладачами; реалізація можливостей вдосконалення навчального процесу. Відкрита профорієнтована лекція сприяє створенню концептуальної єдності науково-методичних підходів та дій щодо організації навчального процесу та вимог до здобувачів Проте необхідно пам’ятати, що лекція читається не для здобувачів, а і для викладачів. Доцент кафедри електропостачання Олена БОРИЧЕНКО разом з представником Компанії Legrand Романом ЧЕРЕДНИЧЕНКО 15 травня організувала відкриту лекцію за темою: «Комплексні рішення для підвищення ефективності електричної та інформаційної інфраструктури об'єктів на прикладі продукції компанії Legrand» для здобувачів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка НН ІЕЕ. 

Здобувачі уважно слухали доповідача, прагнули опанувати запропонований матеріал, а також ще раз попрактикуватися у знаннях. Суттєво допомагало в освоєнні матеріалу наявність мультимедійної професійної презентації, з якою можна ознайомитися за посиланням https://drive.google.com/file/d/1fsS-rTTMsfISvYgL1B3LP57u-cRUw-WF/view?usp=share_link

Участь прийняло 62 здобувача. По закінченню лекції-доповіді колеги на кафедрі електропостачання обговорили лекцію. Науково-педагогічні працівники зазначали змістовність лекції (тема розкрита повністю), інформативність (у лекції міститься цікавий практичний матеріал), зв'язок з практикою (показано практичне значення представленого матеріалу), логічність, вільне володіння матеріалом (доповідач Роман ЧЕРЕДНИЧЕНКО відповідав на питання та коментарі), емоційність (відчуття зацікавленості лектора та його особиста думка), контакт з аудиторією, культура мови, доступність та темп викладення. Доброзичливий характер обговорення лекції засвідчив здоровий психологічний клімат на кафедрі серед здобувачів, рівень кваліфікації та зацікавленість у вдосконаленні навчального процесу. Всім викладачам, а особливо студенству, необхідно частіше відвідувати профорієнтовані відкриті лекції досвідчених представників профільних компаній та організацій з метою підвищення свого професійного рівня.