Підвищення енергоефективності функціонування систем моніторингу за рахунок оптимізації інформаційних потоків в системах електропостачання

Тема
Підвищення енергоефективності функціонування систем моніторингу за рахунок оптимізації інформаційних потоків в системах електропостачання
Автор
Бражник Костянтин Олександрович
Дата захисту
Науковий керівник
Волошко А.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 8.05070108 –. Енергетичний менеджмент. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, 2017.
Робота присвячена зменшенню об'ємів баз даних, які використовуються для оперативного управління та прогнозування електричного навантаження, збільшенню пропускної здатності інформаційних каналів та швидкості доступу до даних, що в значній мірі впливає на якість керування функціонуванням системи електроспоживання та електропостачання.