Оперативний контроль ефективності енерговикористання у виробничій сфері

Тема
Оперативний контроль ефективності енерговикористання у виробничій сфері
Автор
Аданіков Олександр Володимирович
Дата захисту
Науковий керівник
Бориченко Олена Володимірівна

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 8.05070108 – енергетичний менеджмент. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2016. Магістерська дисертаційна робота присвячена створенню методичних основ побудови систем оперативного контролю ефективності енерговикористання на промислових підприємствах. Також в роботі досліджено можливість впровадження процедури моніторингу рівня енергоефективності на електрогенеруючих підприємствах Проаналізовано існуючі методи побудови систем оперативного контролю на технологічних об’єктах. Розроблено алгоритм застосування удосконаленого підходу до побудови систем оперативного контролю енергоспоживання. Ключові слова: «стандарт» енергоспоживання, системи оперативного контролю енергоефективності, чинники, що впливають на величину енергоспоживання, математична модель, контроль результатів.