Наукові гуртки кафедри

Гурток «Smart Grid системи з джерелами розосередженої генерації» наукового спрямування – це добровільне об’єднання здобувачів вищої освіти й працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, поєднане спільним інтересом для наукової діяльності у галузі енергетики.

Робота гуртка «Smart Grid системи з джерелами розосередженої генерації»  наукового спрямування має за мету:

 • Проведення спільних із кафедрами, науковими й науково-дослідними установами наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розробок тощо. 

 • Здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення й впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.

 • Забезпечення сприятливих умов для розвитку й організації культурного дозвілля, фізичного виховання студентів, їх інтелектуального розвитку в студентському середовищі КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 • Популяризації наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, зокрема, серед молодших курсів, до наукової й інноваційної діяльності.

 • Підготовки студентської молоді до самостійної інженерної роботи.

 • Організації й проведення в університеті наукових конкурсів, публічних лекцій, наукових читань, семінарів, олімпіад, фестивалів, виставок із залученням студентів, викладачів і працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 • Сприяння участі студентів у міжнародних і всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт із природничих, технічних, гуманітарних наук, у міжнародних та всеукраїнських олімпіадах, змаганнях, конкурсах.

 • Поглибленого вивчення студентами обраної дисципліни.

 • Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів.

 • Представлення публікацій у збірках, які індексуються наукометричними базами даних.

 • Гурток наукового спрямування виконує такі завдання:

 • Підготовка й участь студентів у всеукраїнських і міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо.

 • Підготовка й участь у конференціях, які індексуються наукометричними базами даних.

 • Підготовка й опублікування у фахових виданнях категорій А і Б та виданнях, що індексуються наукометричними базами даних і Scopus.

 • Оформлення й отримання патентів на винаходи.

 

У рамках роботи гуртка «Smart Grid системи з джерелами розосередженої генерації» студенти відвідують об’єкти енергетичної галузі та займаються науковими дослідженнями у рамках тематики гуртка.

Керівник гуртка:

К.т.н., доцент кафедри електропостачання Дерев’янко Денис Григорович. Для участі у роботі гуртка звертайтеся за електронною адресою: zavkafep@lll.kpi.ua

НАКАЗ про створення гуртка можна завантажити тут.

Положення про гурток.

Колектив гуртка на 01.09.2022 р.