Admission for Bachelors (on the basis of junior specialist diploma)

Кафедра електропостачання здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнеми (ОКР) бакалавр за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на базі ОКР "молодший спеціаліст". В цьому випадку термін навчання складе 2 роки 10 місяців.

Перелік вступних випробувань:

  • фаховий іспит - математика;
  • фаховий іспит - фізика.

З правилами прийому можна ознайомитися за наступним посиланням: 

Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Програма додаткового випробування для вступу на 1-й курс за індивідуальними навчальними планами підготовки на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” по спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”.

Перелік споріднених спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста: 

Назва Код
Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва 5.05020201
Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв    5.05030103
Монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок 5.05060201
Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій 5.05060101
Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій 5.05060301
Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем 5.05070101
Будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі 5.05070102
Електропостачання 5.05070103
Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд 5.05070104
Виробництво електроосвітлювальних приладів і установок 5.05070105
Монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами 5.05070106
Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем 5.05070107
Монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів 5.05070108
Світлотехнічне забезпечення видовищних заходів 5.05070109
Виробництво електричних машин і апаратів   5.05070201
Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів   5.05070202
Експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту 5.05070204
Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів 5.05070205
Електротеплотехнічні вимірювання   5.05100102
Обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд   5.06010105
Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій   5.06010108
Експлуатація електрообладнання та автоматики суден 5.07010407
Експлуатація суднових енергетичних установок 5.07010403
Технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць 5.07010504
Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі 5.10010102
Tags