Практика магістрів

ПРАКТИКА ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Практика другого (магістерського освітньо-професійного) рівня вищої освіти є одним з елементів освітньо-професійних програм підготовки магістрів. Метою практики є систематизація, розширення та закріплення професійних знань для безпосередньої практичної підготовки до самостійної роботи на посаді інженера, співробітника науково-дослідної лабораторії або інституту згідно з кваліфікаційною характеристикою, формування умінь ставити завдання, аналізувати отримані результати та робити висновки, надбання та розвиток досвіду самостійної інноваційної практичної професійної діяльності за певним видом роботи. Під час практики здобувач повинен здійснити пошук фактичних показників і виконати необхідні практичні дослідження за темою магістерської дисертації, які мають бути результатом інноваційного вирішення поставленого прикладного завдання на підставі відомих теорій і методів. Зокрема, наприклад:

 оцінювання ефективності функціонування SmartLight систем в умовах ринку електричної енергії;

– оцінювання показників надійності системи електропостачання з генерувальними об’єктами розосередженого типу;

 модернізація або підвищення ефективності функціонування електричних мереж оператора системи (малої системи) розподілу електричної енергії в умовах реалізації концепції Smart Grid;

 система гнучкої генерації електроенергії з централізованим акумулюванням електроенергії;

  автоматизована система розширеного моніторингу та комерційного обліку;

 особливості побудови системи керування силовими перетворювачами фотоелектричної установки у складі мікромережі;

 Smart-система вимірювання та енергомоніторингу локальної системи з гнучкою генерацією;

 ефективне енергозабезпечення локального об’єкта / Smart-будівлі з використанням альтернативних джерел енергії;

 побудова системи моніторингу результатів впровадження заходів з підвищення ефективності використання електричної енергії.

Місце проходження практики визначається в залежності від теми магістерської кваліфікаційної роботи, яка вибирається студентом і його науковим керівником в залежності від напрямку пошуків та можливості виконання цієї роботи.

Основними завданнями практики є:

 набуття досвіду з вирішення комплексних проблеми в галузі, поглиблення теоретичних і практичних знань з проєктування та дослідження систем енергозабезпечення;

  ознайомлення з проєктною, технічною та конструкторською документаціями;

 оволодіння передовими основами технологічного обладнання та порядком впровадження інноваційних досягнень науки та техніки;

 ознайомлення із питаннями організації науково-дослідницької роботи, патентоведення та винахідницької діяльності;

  вивчення питань інженерної психології та організації інженерної праці на підприємстві, заходів з охорони оточуючого середовища;

 формування умінь узагальнення, систематизації, закріплення та поглиблення знань з теоретичних дисциплін, застосування математичних методів та комп’ютерної техніки при вирішенні задач з проєктування та дослідження систем енергозабезпечення;

 набуття навичок, знань і вмінь з професійної, організаторської та виховної робіт у колективі;

 формування умінь усвідомлювати та приймати соціальну відповідальність за результати прийняття професійних рішень.

Практика здобувачів проводиться на сучасних підприємствах і в організаціях. КПІ ім. Ігоря Сікорського укладено меморандуми та договори про співпрацю з провідними підприємствами та організаціями, з переліком яких можна ознайомитися за посиланнямПерелік баз проведення практик затверджується на засіданні кафедри електропостачання.

Приклади договорів з підприємствами та організаціями щодо проходження практики магістрантів наведено у таблиці нижче.

 

Назва підприємства та організації

Примірник договору

ТОВ «ТРАНЗИШН ТЕКНОЛОДЖИС ЮКРЕЙН»

Завантажити

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Завантажити

ТОВ «Торгова електрична компанія»

Завантажити

ПрАТ «Київобленерго»

Завантажити

ТОВ «Бюро інвестиційних проектів-проектний менеджмент»

Завантажити

ТОВ «Приморська енергогенеруюча компанія»

Завантажити

ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»

Завантажити

ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали»

Завантажити

ТОВ «УКРПРОМСПЕЦМАШ»

Завантажити

КП ВКГ «Бориспільводоканал»

Завантажити

ДП «Гарантований покупець»

Завантажити

ТОВ «ЕСКО УКРАЇНА»

Завантажити

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»

Завантажити

Інститут електродинаміки НАН України

Завантажити

Комунальне підприємство “Київський метрополітен”

Завантажити

ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО»

Завантажити

ТОВ «Промкабель-електрика»

Завантажити

ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТОМЕРЕЖІ»

Завантажити

ТОВ «СІТІ ТЕРМ»

Завантажити

ТОВ «ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ»

Завантажити

ТОВ «ЕНЕРДЖІ МАРКЕТС АССІСТАНТ»

Завантажити

 

Накази про затвердження списків розподілу здобувачів для проходження практики наведено у таблиці нижче.

Назва наказу

Примірник наказу

Наказ про проведення практики магістрантів на 2019-2020 навчальний рік

Завантажити

Наказ про проведення практики магістрантів на 2020-2021 навчальний рік

Завантажити

Наказ про проведення практики магістрантів на 2021-2022 навчальний рік

Завантажити

Наказ про проведення практики магістрантів на 2022-2023 навчальний рік

Завантажити

Наказ про проведення практики магістрантів на 2023-2024 навчальний рік

Завантажити

 

Ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо організації і проведення практик здобувачів, оформлення звітів про проходження практики та завантажити примірники документів для проходження практики можна на сайті кафедри у розділі «Практика студентів».