Освітні компоненти ОПП Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології

                    Каталог вибіркових освітніх компонентів

Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Завантажити

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (2024 року)

Завантажити

                                                    СЕРТИФІКАТНІ ПРОГРАМИ

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ НА ОБ’ЄКТАХ БЮДЖЕТНОЇ ТА МУНІЦИПАЛЬНОЇ СФЕРИ» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Завантажити

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ НА ОБ’ЄКТАХ ПРОМИСЛОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Завантажити

                            Силабуси освітніх компонентів ОПП за 2022 рік

 

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, курсові роботи, курсові проєкти, кваліфікаційна робота)

Силабус

Персональна сторінка викладача

Показники викладача

Обов’язкові (нормативні) компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

ЗО 1

Українська мова за професійним спрямуванням

Завантажити

Динікова Л. Ш.

Завантажити

ЗО 2

Історія науки і техніки

Завантажити

Чолій С. В.

Завантажити

ЗО 3

Основи здорового способу життя

Завантажити

Гринь А.Р.

Завантажити

ЗО 4.1

Практичний курс іноземної мови. Частина 1

Завантажити

Шевченко М. В.

Завантажити

ЗО 4.2

Практичний курс іноземної мови. Частина 2

Завантажити

Гурєєва Л. В.

Шевченко М. В.

Завантажити

ЗО 5

Охорона праці та цивільний захист

Завантажити

Третякова Л. Д.

Мітюк Л. О.

Завантажити

ЗО 6

Правознавство

Завантажити

Співак І.В.

Завантажити

ЗО 7

Вступ до філософії

Завантажити

Потіщук О. О.

Завантажити

ЗО 8

Промислова екологія

Завантажити

Броницький В. О.

Завантажити

ЗО 9.1

Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1

Завантажити

Семида О.В.

Завантажити

ЗО 9.2

Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2

Завантажити

Семида О.В.

Завантажити

ЗО 10.1

Вища математика. Частина 1

Завантажити

Зражевська В. Ф.

Завантажити

ЗО 10.2

Вища математика. Частина 2

Завантажити

Зражевська В. Ф.

Завантажити

ЗО 11.1

Загальна фізика. Частина 1

Завантажити

Куліш В. В.

Завантажити

ЗО 11.2

Загальна фізика. Частина 2

Завантажити

Куліш В. В.

Завантажити

ЗО 12.1

Обчислювальна технiка та програмування. Частина 1

Завантажити

Філянін Д. В.

Завантажити

ЗО 12.2

Обчислювальна технiка та програмування. Частина 2

Завантажити

Філянін Д. В.

Завантажити

ЗО 13

Інженерна графіка

Завантажити

Голова О. О.

Завантажити

ЗО 14

Технічна механіка

Завантажити

Алексейчук О. М.

Завантажити

ЗО 15

Електротехнічні матеріали

Завантажити

Кириленко К.В.

Завантажити

ЗО 16

Основи метрології та електричних вимірювань

Завантажити

Коцар О. В.

Завантажити

ЗО 17.1

Теоретичнi основи електротехнiки. Частина 1

Завантажити

Перетятко Ю. В.

Завантажити

ЗО 17.2

Теоретичнi основи електротехнiки. Частина 2

Завантажити

Перетятко Ю. В.

Завантажити

ЗО 18

Електричні машини

Завантажити

Реуцький М. О.

Завантажити

ЗО 19

Електрична частина станцій та підстанцій

Завантажити

Побігайло В. А.

Завантажити

ЗО 20

Електропривод

Завантажити

Торопов А. В.

Завантажити

ЗО 21

Електричні мережі та системи

Завантажити

Ткаченко В. В.

Філянін Д. В.

Завантажити

ЗО 22

Релейний захист та автоматизація енергосистем

Завантажити

Калінчик В. П.

Побігайло В. А.

Філянін Д. В.

Завантажити

Цикл професійної підготовки

ПО 1.1

Системи електропостачання. Частина 1

Завантажити

Ткаченко В. В.

Бєлоха Г. С.

Завантажити

ПО 1.2

Системи електропостачання. Частина 2

Завантажити

Ярмолюк О. С.

Завантажити

ПО 1.3

Системи електропостачання. Частина 3

Завантажити

Ярмолюк О. С.

Філянін Д. В.

Черкашина Г. І.

Завантажити

ПО 2

Системи електропостачання. Курсовий проєкт

Завантажити

Ярмолюк О. С.

Завантажити

ПО 3

Технічна термодинаміка

Завантажити

Дешко В.І.

Бірюков Д. В.

Завантажити

ПО 4

Інформаційні системи і технології в енергетиці

Завантажити

Коцар О. В.

Закладний О. О.

Завантажити

ПО 5

Математичні задачі енергетики

Завантажити

Черкашина Г. І.

Ткаченко В. В.

Чернецька Ю. В.

Завантажити

ПО 6

Енергоефективні технології споживання електричної енергії

Завантажити

Чернявський А. В.

Черкашина Г. І.

Закладний О. О.

Завантажити

ПО 7

Енергоефективні технології споживання електричної енергії. Курсова робота

Завантажити

Чернявський А. В.

Завантажити

ПО 8.1

Енергетичний менеджмент. Частина 1

Завантажити

Бориченко О.В.

Веремійчук Ю.А.

Завантажити

ПО 8.2

Енергетичний менеджмент. Частина 2

Завантажити

Бориченко О.В.

Завантажити

ПО 8.3

Енергетичний менеджмент. Частина 3

Завантажити

Бориченко О.В.

Завантажити

ПО 9

Нормативно-технічне регулювання енергозбереження та енергоменеджменту

Завантажити

Замулко А. І.

Веремійчук Ю. А.

Завантажити

ПО 10

Енергетичний аудит

Завантажити

Прокопенко В. В.

Закладний О. О.

Завантажити

ПО 11

Енергетичний аудит. Курсовий проєкт

Завантажити

Прокопенко В. В.

Закладний О. О.

Завантажити

ПО 12

Переддипломна практика

Завантажити

 

Завантажити

ПО 13

Дипломне проектування

Завантажити

 

Завантажити

 

  Силабуси освітніх компонентів на 2023/2024 навчальний рік

   Обов’язкові освітні компоненти циклу загальної підготовки

Код ОК

Назва освітнього компонента

Силабус

Персональна сторінка викладача

Показники викладача

ЗО 01 (2022)

Українська мова за професійним спрямуванням

Завантажити

Динікова Л. Ш.

Завантажити

ЗО 02 (2022)

Історія науки і техніки

Завантажити

Чолій С. В.

Завантажити

ЗО 03 (2022)

Основи здорового способу життя

Завантажити

Гринь А.Р.

Завантажити

ЗО 04.1 (2022)

Практичний курс іноземної мови. Частина 1

Завантажити

Шевченко М. В.

Завантажити

ЗО 04.2 (2021)

Іноземна мова. Частина 2

Завантажити

Гурєєва Л. В.

Шевченко М. В.

Завантажити

ЗО 06 (2020)

Правознавство

Завантажити

Співак І.В.

Завантажити

ЗО 07 (2021)

Вступ до філософії

Завантажити

Потіщук О. О.

Завантажити

ЗО 08 (2021)

Промислова екологія

Завантажити

Броницький В. О.

Завантажити

ЗО 09.1 (2020)

Іноземна мова професійного спрямування. Частина 1

Завантажити

Семида О.В.

Завантажити

ЗО 10.1 (2022)

Вища математика. Частина 1

Завантажити

Зражевська В. Ф.

Завантажити

ЗО 10.2 (2022)

Вища математика. Частина 2

Завантажити

Зражевська В. Ф.

Завантажити

ЗО 11.1 (2022)

Загальна фізика. Частина 1

Завантажити

Куліш В. В.

Завантажити

ЗО 11.2 (2022)

Загальна фізика. Частина 2

Завантажити

Куліш В. В.

Завантажити

ЗО 12.1 (2022)

Обчислювальна технiка та програмування. Частина 1

Завантажити

Філянін Д. В.

Завантажити

ЗО 12.2 (2022)

Обчислювальна технiка та програмування. Частина 2

Завантажити

Філянін Д. В.

Завантажити

ЗО 13 (2022)

Інженерна графіка

Завантажити

Голова О. О.

Завантажити

ЗО 14 (2022)

Технічна механіка

Завантажити

Алексейчук О. М.

Завантажити

ЗО 15 (2022)

Електротехнічні матеріали

Завантажити

Кириленко К.В.

Завантажити

ЗО 17.1 (2022)

Теоретичнi основи електротехнiки. Частина 1

Завантажити

Перетятко Ю. В.

Завантажити

ЗО 17.2 (2021)

Теоретичнi основи електротехнiки. Частина 2

Завантажити

Перетятко Ю. В.

Завантажити

ЗО 18 (2020)

Електричні машини

Завантажити

Реуцький М. О.

Завантажити

ЗО 19 (2020)

Електрична частина станцій та підстанцій

Завантажити

Побігайло В. А.

Завантажити

ЗО 19 (2019)

Іноземна мова професійного спрямування. Частина 2

Завантажити

Семида О.В.

Завантажити

ЗО 20 (2020)

Електропривод

Завантажити

Торопов А. В.

Завантажити

ЗО 20 (2019)

Охорона праці та цивільний захист

Завантажити

Третякова Л. Д.

Мітюк Л. О.

Завантажити

ЗО 21 (2021)

Електричні мережі та системи

Завантажити

Ткаченко В. В.

Філянін Д. В.

Завантажити

ЗО 21 (2019)

Релейний захист та автоматизація енергосистем

Завантажити

Калінчик В. П.

Побігайло В. А.

Філянін Д. В.

Завантажити

  Обов’язкові освітні компоненти циклу професійної підготовки

Код ОК

Назва освітнього компонента

Силабус

Персональна сторінка викладача

Показники викладача

ПО 01.1 (2020)

Системи електропостачання. Частина 1

Завантажити

Ткаченко В. В.

Бєлоха Г. С.

Завантажити

ПО 01.2 (2020)

Системи електропостачання. Частина 2

Завантажити

Ярмолюк О. С.

Завантажити

ПО 01 (2019)

Системи електропостачання. Частина 3

Завантажити

Ярмолюк О. С.

Філянін Д. В.

Черкашина Г. І.

Завантажити

ПО 02 (2019)

Курсовий проєкт з систем електропостачання

Завантажити

Ярмолюк О. С.

Завантажити

ПО 03 (2021)

Технічна термодинаміка

Завантажити

Дешко В.І.

Дешко В.І.

Бірюков Д. В.

Завантажити

ПО 04 (2021)

Інформаційні системи і технології в енергетиці

Завантажити

Коцар О. В.

Закладний О. О.

Завантажити

ПО 05 (2021)

Математичні задачі енергетики

Завантажити

Черкашина Г. І.

Ткаченко В. В.

Чернецька Ю. В.

Завантажити

ПО 06 (2021)

Інформація та комунікації на підприємстві

Завантажити

Коцар О. В.

Завантажити

ПО 07 (2020)

Енергоефективні технології споживання електричної енергії

Завантажити

Чернявський А. В.

Черкашина Г. І.

Закладний О. О.

Завантажити

ПО 07.1 (2019)

Енергетичний менеджмент. Частина 2

Завантажити

Бориченко О.В.

Завантажити

ПО 07.2 (2019)

Енергетичний менеджмент. Частина 3

Завантажити

Бориченко О.В.

Завантажити

ПО 08 (2020)

Курсова робота з енергоефективних технологій споживання електричної енергії

Завантажити

Чернявський А. В.

Завантажити

ПО 09.1 (2020)

Енергетичний менеджмент. Частина 1

Завантажити

Бориченко О.В.

Веремійчук Ю.А.

Завантажити

ПО 09 (2019)

Енергетичний аудит

Завантажити

Прокопенко В. В.

Закладний О. О.

Завантажити

ПО 10 (2019)

Курсовий проєкт з енергетичного аудиту

Завантажити

Прокопенко В. В.

Закладний О. О.

Завантажити

ПО 10 (2020)

Нормативно-технічне регулювання енергозбереження та енергоменеджменту

Завантажити

Замулко А. І.

Веремійчук Ю. А.

Завантажити

ПО 11 (2019)

Переддипломна практика

Завантажити

Завантажити

ПО 12 (2019)

Дипломне проектування

Завантажити

Завантажити

Вибіркові освітні компоненти циклу загальної підготовки

Назва освітнього компонента

Силабус

Загальноуніверситетська дисципліна за вибором студента 1

Перейти до перегляду

Загальноуніверситетська дисципліна за вибором студента 2

Перейти до перегляду

 

    Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки

                                              (денна форма)

       Освітні компоненти для вивчення на 2-му курсі (денна форма)

Назва освітнього компонента

Силабус

Спеціальні розділи вищої математики для задач електроенергетики

Завантажити

Окремі розділи вищої математики для студентів енергетичних спеціальностей

Завантажити

Основи метрології та електричних вимірювань

Завантажити

Основи електроніки

Завантажити

Тепломасообмін

Завантажити

Освітні компоненти для вивчення на 3-му курсі (денна форма)

Назва освітнього компонента

Силабус

Енергозбереження в системах опалення та гарячого водопостачання

Завантажити

Джерела енергії

Завантажити

Теплотехнічні вимірювання в енергетиці та енергоаудиті

Завантажити

Системи виробництва та розподілу енергії

Завантажити

Теплотехнічні процеси та установки

Завантажити

Енергозбереження в системах виробництва і розподілу електричної енергії

Завантажити

Освітні компоненти для вивчення на 4-му курсі (денна форма)

Назва освітнього компонента

Силабус

Енергоефективність та енергетична сертифікація будівель

Завантажити

Маркетинг енергетичних послуг

Завантажити

Економіка і організація виробництва

Завантажити

Теплотехнічні вимірювання в енергетиці та енергоаудиті

Завантажити

Конкурентні технології відновлюваної енергетики для комбінованих систем електрозабезпечення

Завантажити

 

Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки (денна прискорена форма)

Освітні компоненти для вивчення на 2-му курсі (денна прискорена форма)

Назва освітнього компонента

Силабус

Спеціальні розділи вищої математики для задач електроенергетики

Завантажити

Окремі розділи вищої математики для студентів енергетичних спеціальностей

Завантажити

Основи метрології та електричних вимірювань

Завантажити

Основи електроніки

Завантажити

Тепломасообмін

Завантажити

Джерела енергії

Завантажити

Теплотехнічні вимірювання в енергетиці та енергоаудиті

Завантажити

Теплотехнічні процеси та установки

Завантажити

Освітні компоненти для вивчення на 3-му курсі (денна прискорена форма)

Назва освітнього компонента

Силабус

Джерела енергії

Завантажити

Енергозбереження в системах виробництва і розподілу електричної енергії

Завантажити

Енергозбереження в системах опалення та гарячого водопостачання

Завантажити

Енергоефективність та енергетична сертифікація будівель

Завантажити

Маркетинг енергетичних послуг

Завантажити

Економіка і організація виробництва

Завантажити

Конкурентні технології відновлюваної енергетики для комбінованих систем електрозабезпечення

Завантажити

          Валідування результатів навчання, набутих у неформальній
освіті

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті

Завантажити

Документальні приклади визнання результатів неформальної освіти

Завантажити