ОПП Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології

         Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»

за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

галузі знань 14 Електрична інженерія

                                ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

Освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технологі» реалізується за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у рамках спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на кафедрі «Електропостачання» навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту, починаючи з 2018 року. Розробка ОПП була викликана необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців для вирішення сучасних актуальних проблем електричної інженерії в сфері систем забезпечення споживачів електричною енергією. КПІ ім. Ігоря Сікорського багато років є одним з провідних ЗВО, що здійснює підготовку фахівців та наукові дослідження електротехнічних, електроенергетичних та електромеханічних систем з акцентом на системи розподілу електричної енергії.

Проектною групою в складі провідних викладачів кафедри ЕП було розроблено ОПП, враховуючи багаторічні традиції, досвід й специфіку започатковані ще при підготовці фахівців з енергетичного менеджменту, енергетичного аудиту, сучасних енергоефективних систем та технологій, а також враховуючи досвід викладання аналогічних програм у вітчизняних та закордонних ЗВО.

Метою освітньо-професійної програми є підготовка фахівців, здатних вирішувати складні задачі і проблеми та здійснювати інноваційну професійну діяльність в галузі енергетичного менеджменту та енергоефективності у виробничій, комерційній і комунально-побутовій сферах, у т.ч. розробляти та впроваджувати системи енергетичного менеджменту; обирати та визначати показники енергоефективності; оцінювати,  прогнозувати та верифікувати обсяги енергозбереження в проєктах, компаніях та територіальних громадах; брати участь у проведенні енергетичних аудитів технологічних процесів, будівель, виробничого транспорту, а також у розробленні, обґрунтуванні та впровадженні заходів з енергоефективності в них в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства та трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами. Відповідно до Стратегії розвитку Університету на 2021-2025 роки значна увага приділена посиленню взаємодії із ринком праці та із замовниками технічної продукції та послуг, що забезпечує подальше вдосконалення освітньої програми.

Програма спрямована на формування таких компетентностей здобувачів вищої освіти, що роблять можливим їх всебічний професійний, науковий, інтелектуальний та соціальний розвиток у галузі енергетичного менеджменту та енергоефективності у виробничій, комерційній і комунально-побутовій сферах.

Унікальністю даної освітньо-професійною програми є те, що вона спрямована на ґрунтовну фундаментальна підготовка у поєднанні із сучасною професійною підготовкою в галузі енергетичного менеджменту та енергоефективності у виробничій, комерційній і комунально-побутовій сферах, яка забезпечує конкурентну професійну діяльність з розроблення та впровадженню систем енергетичного менеджменту; обрання та визначання показників енергоефективності; оцінювання, прогнозування та верифікування обсягів енергозбереження в проєктах, компаніях та територіальних громадах; брання участі у проведенні енергетичних аудитів технологічних процесів, будівель, виробничого транспорту, а також у розробленні, обґрунтуванні та впровадженні заходів з енергоефективності в них.

До викладання навчальних дисциплін залучаються фахівці з інших організацій та навчальних закладів; практика здобувачів проводиться на виробництвах галузі; опанування додаткових фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін забезпечує набуття необхідних компетентностей для подальшої професійної діяльності; здобувачі приймають участь у студентських наукових гуртках; програма надає здобувачам можливість вільного вибору навчальних дисциплін згідно з профілем кафедри; окремі вибіркові освітні компоненти можуть викладатися англійською мовою; передбачено підготовку за сертифікатною програмою «Енергоаудит та сертифікація енергетичної ефективності»; заявлена можливість підготовки іноземних студентів в Центрі міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Освітньо-професійні програми та начальні плани

Освітньо-професійна програма 2018

Завантажити

Навчальний план (денна форма) 2019

Завантажити

Навчальний план (заочна форма) 2019

Завантажити

 
Освітньо-професійна програма 2020

Завантажити

Навчальний план (денна форма) 2020

Завантажити

Навчальний план (денна прискорена форма) 2020

Завантажити

Навчальний план (заочна форма) 2020

Завантажити

Навчальний план (заочна прискорена форма) 2020

Завантажити

 
Освітньо-професійна програма 2021

Завантажити

Навчальний план (денна форма) 2021

Завантажити

Навчальний план (денна прискорена форма) 2021

Завантажити

Навчальний план (заочна форма) 2021

Завантажити

Навчальний план (заочна прискорена форма) 2021

Завантажити

 
Освітньо-професійна програма 2022

Завантажити

Навчальний план (денна форма) 2022

Завантажити

Навчальний план (денна прискорена форма) 2022

Завантажити

Навчальний план (заочна форма) 2022

Завантажити

Навчальний план (заочна прискорена форма) 2022

Завантажити

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

Інформація щодо громадського обговорення освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка представлена за посиланням https://ep.kpi.ua/uk/node/309.

 

Зауваження та пропозиції щодо покращення освітньо-професійної програми просимо надсилати гаранту програми на електронну пошту: zavkafep@lll.kpi.ua та borichenko_olena@ukr.net.

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

 

 1.  

Відгук від в.о. Міністра Міністерства розвитку громад та територій України Василя ЛОЗИНСЬКОГО

Завантажити

 1.  

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК від Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Валерія БЕЗУСА

Завантажити

 1.  

Рецензія від Голови правління ВАТ «Кировоградгаз» Сергія ГУТЦУЛА

Завантажити

 1.  

Відгук на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» заступника директора ІЕД НАН України, д.т.н., с.н.с., Блінова І.В. (від 10 серпня 2021 р.)

Завантажити

 1.  

Рецензія-відгук на ОПП «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» від чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Новосельцева О.В. (від 3 вересня 2021 р.)

Завантажити

 1.  

Відгук від Національного координатора з тренінгів та стандартизації Проєкту UNIDO/GEF UKR IEE «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України» Іншекова Євгенія Миколайовича (від 01 листопада 2021 р. No UKRIEE120321/2021/11-01)

Завантажити

 1.  

Рецензія-відгук на ОПП «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» від завідувача кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ», д.т.н., проф. Шевченка С.Ю.

Завантажити

 1.  

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК від генерального директора ПП Енергосервісна компанія «ЕнергоІнжиніринг» Катерини ШИШКИ (від 12 жовтня 2021 р.)

Завантажити

 1.  

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»  від директора ТОВ «Центр ефективного енерговикористання» Литвина В.І. (від 1 червня 2022 р. No1/0106)

Завантажити

 1.  

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» від директора ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» Павла ПЕРТКА (від 16 травня 2022 р. No EMP-16/05/22-1)

Завантажити

 1.  

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»  від Голови правління Громадської організації «Асоціація енергетичних аудиторів України» Вадима ЛИТВИНА (від 30 червня 2022 р. No 06/30)

Завантажити

 1.  

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»  від директора ТОВ «ЕСКО Україна» Романюка Г.О. 

Завантажити

 1.  

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»  від виконавчого директора компанія iC consulenten Україна О.О.Рибак-Хельбль (від 28.12.2020 р. No 201228/01)

Завантажити

 1.  

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»  від Голови правління Громадської організації «Асоціація енергетичних аудиторів України» Вадима ЛИТВИНА (від 28 грудня 2020 р. No 12/11)

Завантажити

 1.  

Лист підтримки освітньої програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» від директора ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» Павла ПЕРТКА (від 24 грудня 2020 р. No EMP-24/12/20-1)

Завантажити

 1.  

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»  від директора ТОВ «Центр ефективного енерговикористання» Литвина В.І. (від 28 грудня 2020 р. No1/2812)

Завантажити

 1.  

Рецензія на освітньо-професійної програму «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»  від завідувача відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій ІТТФ НАН України Баска Б.І. (від 22 грудня 2021 р.)

Завантажити