Наукові гуртки кафедри

Гурток «Smart Grid системи з джерелами розосередженої генерації» наукового спрямування – це добровільне об’єднання здобувачів вищої освіти й працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, поєднане спільним інтересом для наукової діяльності у галузі енергетики.

Гурток "Інформаційні технології управління енергоспоживанням" – спрямований на дослідження та впровадження передових інформаційних технологій, оптимізації та ефективного управління енергоспоживанням. 

Гурток "Цифрова електроенергетика" – спрямований на дослідження та впровадження передових інформаційних технологій та ефективного управління енергоспоживанням. 

Робота гуртка «Smart Grid системи з джерелами розосередженої генерації»  наукового спрямування має за мету:

 • Проведення спільних із кафедрами, науковими й науково-дослідними установами наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розробок тощо. 

 • Здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення й впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.

 • Забезпечення сприятливих умов для розвитку й організації культурного дозвілля, фізичного виховання студентів, їх інтелектуального розвитку в студентському середовищі КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 • Популяризації наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, зокрема, серед молодших курсів, до наукової й інноваційної діяльності.

 • Підготовки студентської молоді до самостійної інженерної роботи.

 • Організації й проведення в університеті наукових конкурсів, публічних лекцій, наукових читань, семінарів, олімпіад, фестивалів, виставок із залученням студентів, викладачів і працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 • Сприяння участі студентів у міжнародних і всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт із природничих, технічних, гуманітарних наук, у міжнародних та всеукраїнських олімпіадах, змаганнях, конкурсах.

 • Поглибленого вивчення студентами обраної дисципліни.

 • Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів.

 • Представлення публікацій у збірках, які індексуються наукометричними базами даних.

 • Гурток наукового спрямування виконує такі завдання:

 • Підготовка й участь студентів у всеукраїнських і міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо.

 • Підготовка й участь у конференціях, які індексуються наукометричними базами даних.

 • Підготовка й опублікування у фахових виданнях категорій А і Б та виданнях, що індексуються наукометричними базами даних і Scopus.

 • Оформлення й отримання патентів на винаходи.

 

У рамках роботи гуртка «Smart Grid системи з джерелами розосередженої генерації» студенти відвідують об’єкти енергетичної галузі та займаються науковими дослідженнями у рамках тематики гуртка.

Керівник гуртка:

К.т.н., доцент кафедри електропостачання Дерев’янко Денис Григорович. Для участі у роботі гуртка звертайтеся за електронною адресою: zavkafep@lll.kpi.ua

НАКАЗ про створення гуртка можна завантажити тут.

Положення про гурток.

Колектив гуртка на 01.09.2022 р.

Науковий гурток "Інформаційні технології управління енергоспоживанням" – спрямований на дослідження та впровадження передових інформаційних технологій, оптимізації та ефективного управління енергоспоживанням.  
Головною метою гуртка "Інформаційні технології управління енергоспоживанням" є аналіз та використання сучасних технологічних рішень для зменшення витрат енергії, підвищення сталості енергозабезпечення та зниження негативного впливу на навколишнє середовище. 
Основні завдання та активності наукового гуртка: 
-  Дослідження сучасних інформаційних технологій. Здобувачі кафедри проводять аналіз існуючі інноваційні рішення в енергетичній галузі, такі як системи "розумних будинків", віддалені моніторингові системи, технології збереження енергії в поєднанні з відновлюваними джерелами.  
-   Розробка та імплементація рішень: Студенти, аспіранти спільно з викладачами працюють над створенням інноваційних рішень та програмних продуктів, які допомагають вдосконалити управління енергоспоживанням у різних сферах, включаючи промисловість,  будівництво, транспорт  і побутових споживачів. 
-   Енергозбереження та сталість: В межах проведених досліджень вивчаються різні підходи щодо зменшення витрат енергії, що сприяє поширенню різних практик з енергозбереження. Також  досліджуються підходи до сталого виробництва енергії з ВДЕ та керування споживанням. 
-   Екологічна складова: В даному напрямку члени гуртка прагнуть підвищити екологічну свідомість та відповідальність в енергетичній галузі, популяризуючи зелені технології та допомагаючи зменшити викиди парникових газів. 
-   Дослідницька робота: Учасники гуртка активно займаються науковими дослідженнями в галузі інформаційних технологій та енергетики, публікуючи свої результати та долучаючись до наукових конференцій та проектів. 
 

Керівник гуртка "Інформаційні технології управління енергоспоживанням": 
к.т.н., доцент кафедри електропостачання Веремійчук Юрій Андрійович. Для участі у роботі гуртка звертайтеся особисто або за електронною адресою: abonne@i.ua

Бажаючим долучитися до колективу гуртка необхідно заповнити  гугл форму.

НАКАЗ про створення гуртка можна завантажити тут.

Гурток наукового спрямування «Цифрова електроенергетика» створено з метою:
-    Проведення наукових досліджень та інноваційних розробок тощо.
-    Здобуття нових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення й впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства та підготовки фахівців.
-    Забезпечення сприятливих умов для всебічного інтелектуального розвитку здобувача вищої освіти.
-   Популяризації наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, зокрема, серед молодших курсів, до наукової й інноваційної діяльності.
-    Підготовки студентської молоді до самостійної науково-дослідної роботи.
-    Участі та сприяння проведенню в університеті публічних лекцій, наукових читань, семінарів, конференцій тощо.
-    Сприяння участі студентів у міжнародних, всеукраїнських, університетських конкурсах студентських наукових робіт із природничих, технічних, гуманітарних наук, у міжнародних, всеукраїнських, загальноуніверситетських олімпіадах, змаганнях, конкурсах.
-    Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів.
-    Сприяння участі здобувачів вищої освіти у фундаментальних наукових дослідженнях при виконанні науково-дослідних робіт.
-    Представлення публікацій у наукових фахових виданнях, що індексуються наукометричними базами даних.

Гурток наукового спрямування «Цифрова електроенергетика» виконує такі завдання:
1.    Участь здобувачів вищої освіти у НДР та виконання фундаментальних наукових досліджень у науково-дослідних роботах, що виконуються підрозділом.
2.    Оформлення й отримання патентів на винаходи, корисні моделі та свідоцтв про реєстрацію авторського права.
3.    Підготовка й опублікування у фахових виданнях категорій А і Б та виданнях, що індексуються науковометричними базами даних.
4.    Підготовка й участь здобувачів вищої освіти у загальноуніверситетських, всеукраїнських, міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо.
Керівник гуртка "Цифрова електроенергетика" д.т.н., професор кафедри електропостачання Гребченко Микола Васильович. Для участі у роботі гуртка звертатися на електронну пошту: grebchenko.nikolay@gmail.com