Освітні компоненти ОПП М Системи забезпечення споживачів електричною енергією

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Ф-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (вступ 2022 року)

Завантажити

 

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ЛОКАЛЬНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ»

 

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ЛОКАЛЬНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ» для другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Завантажити

 

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Шифр за ОПП

Компоненти освітньої програми

Силабус

Персональна сторінка викладача

Показники викладача

ЗО1

Інтелектуальна власність та патентознавство

Завантажити

Бенатов Д.Е.

Ромашко А.С.

Завантажити

Завантажити

ЗО2

Основи інженерії та технології сталого розвитку

Завантажити

Чернецька Ю.В.

Завантажити

ЗО3

Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації

Завантажити

Семида О.В.

Завантажити

ЗО4

Менеджмент стартап-проєктів

Завантажити

Єрешко Ю.О.

Завантажити

 

НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Шифр за ОПП

Компоненти освітньої програми

Силабус

Персональна сторінка викладача

Показники викладача

ПО1

Математичне моделювання та прийняття рішень в системах енергопостачання

Завантажити

Чернецька Ю.В.

Завантажити

ПО2

Системи електропостачання з локальними джерелами енергії та керування ними

Завантажити

Гребченко М.В.

Завантажити

ПО3

Системи електропостачання з локальними джерелами енергії та керування ними. Курсова робота

Завантажити

Гребченко М.В.

Завантажити

ПО4

Інформаційні технології в системах електропостачання

Завантажити

Коцар О.В.

Завантажити

ПО5

Оптовий та роздрібний ринок електричної енергії

Завантажити

Блінов І.В.

Завантажити

ПО6

Системи силової електроніки та засоби керування в електроенергетиці

Завантажити

Денисюк С.П.

Завантажити

ПО7

Засоби релейного захисту та автоматики в розподільних мережах

Завантажити

Калінчик В.П.

Завантажити

ПО8

Основи наукових досліджень

Завантажити

Волошко А.В.

Завантажити

ПО9

Керування попитом та енергоощадні технології

Завантажити

Веремійчук Ю.А.

Завантажити

ПО10

Практика

Завантажити

 

 

ПО11

Виконання магістерської дисертації

Завантажити

 

 

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Назва освітнього компонента

Силабус

Активні системи розподілу електричної енергії

Завантажити

Методи обробки інформації в сучасних системах розподілу електричної енергії

Завантажити

Гібридні системи малої енергетики*

Завантажити

Системний аналіз та моніторинг складних систем забезпечення споживачів електричною енергією

Завантажити

Релейний захист та автоматика об’єктів малої енергетики

Завантажити

Інтелектуальне управління та захист в системах малої генерації*

Завантажити

Розосереджені системи відновлюваної енергетики та вторинні енергоресурси

Завантажити

Інновації для підвищення енергоефективності технологій та устаткування

Завантажити

Автоматизація проєктування систем електропостачання з об’єктами малої енергетики*

Завантажити

Сучасні моделі бізнес-процесів в енергетичних компаніях

Завантажити

Оптимізація роботи активів енергетичної компанії

Завантажити

Методологія ефективного управління підприємствами малої генерації*

Завантажити

Нормативно-правове регулювання в енергетиці

Завантажити

Нормативне та законодавче забезпечення в системах розподілу електричної енергії

Завантажити

Динамічна тарифікація в локальних електроенергетичних системах*

Завантажити

* – дисципліни сертифікатної програми «Інтелектуальні електроенергетичні системи локальної генерації».

Неформальна освіта 

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті (затверджено та уведено в дію наказом № НОН/157/2023 від 09.05.2023 р.)

Завантажити