ОПП Системи забезпечення споживачів електричною енергією

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти «Системи забезпечення споживачів електричною енергією»

за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

галузі знань 14 Електрична інженерія

 

ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

Освітньо-професійну програму «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка було розроблено у 2018 році та введено в дію наказом ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ ім. Ігоря Сікорського). До створення освітньо-професійної програми підготовка магістрів протягом багатьох років здійснювалася на кафедрі електропостачання за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання», код освітньо-кваліфікаційних рівнів: 7.05070103 – спеціаліст, 8.05070103 – магістр. 

Кафедра електропостачання з 1988 року готувала фахівців за двома спеціалізаціями: «Електропостачання промислових підприємств» та «Електропостачання міст». З 1994 року зважаючи на необхідність підготовки спеціалістів широкого профілю, зменшення найменувань спеціальностей, кафедрою електропостачання було зроблено свій внесок у цю державну справу, об'єднавши спеціалізації електропостачання промислових підприємств і міст.

Метою освітньо-професійної програми є підготовка фахівців, здатних системно вирішувати складні задачі в галузі забезпечення споживачів електричною енергією, енергетичної безпеки суспільства та держави: від класичних завдань теоретичної електротехніки до проектування й експлуатації сучасних високоефективних систем виробництва, передачі та розподілу електричної енергії з використанням інформаційно-обчислювальних систем і комплексів, керування системами електропостачання промислових підприємств і міст, реалізації ефективного використання та надійного забезпечення споживачів електричною енергією; всебічного професійного, інтелектуального, соціального та творчого розвитків особистості на найвищих рівнях досконалості в освітньо-науковому середовищі й умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства, трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями й іншими стейкхолдерами. Відповідно до Стратегії розвитку Університету на 2021–2025 роки значна увага приділена посиленню взаємодії із ринком праці та із замовниками технічної продукції та послуг, що забезпечує подальше вдосконалення освітньої програми.

Освітньо-професійну програму спрямовано на формування таких компетентностей здобувачів вищої освіти, що роблять можливим їх всебічний професійний, науковий, інтелектуальний і соціальний розвиток у галузі забезпечення споживачів електричною енергією й енергоефективності у виробничій, комерційній і комунально-побутовій сферах.

Унікальністю даної освітньо-професійної програми є те, що вона спрямована на ґрунтовну фундаментальну підготовку в поєднанні з сучасною професійною підготовкою в галузі системного забезпечення споживачів електричною енергією, енергетичної безпеки суспільства та держави: від вирішення класичних завдань теоретичної електротехніки до проєктування й експлуатації сучасних високоефективних систем виробництва, передачі та розподілу електричної енергії з використанням інформаційно-обчислювальних систем і комплексів аналізу та керування системами електропостачання промислових підприємств і міст, впровадження режимів ефективного використання та надійного забезпечення споживачів електричною енергією.

До викладання навчальних дисциплін залучаються фахівці з інших організацій і навчальних закладів та установ НАН України; практика здобувачів проводиться на виробництвах галузі; опанування додаткових фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін забезпечує набуття необхідних компетентностей для подальшої професійної діяльності; здобувачі приймають участь у студентських наукових гуртках; програма надає здобувачам можливість вільного вибору навчальних дисциплін згідно з профілем кафедри; окремі вибіркові освітні компоненти можуть викладатися англійською мовою; передбачено підготовку за сертифікатною програмою «Інтелектуальні електроенергетичні системи локальної генерації»; заявлена можливість підготовки іноземних студентів в Центрі міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

 

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

Інформація щодо громадського обговорення освітньо-професійної програми «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка представлена у розділі «Навчальний процес» за посиланням

Зауваження та пропозиції щодо покращення освітньо-професійної програми просимо надсилати гаранту програми на електронну пошту: tig@ukr.net або скористатися відповідною гугл-формою.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ТА НАЧАЛЬНІ ПЛАНИ

 

Освітньо-професійна програма 2018

Завантажити

Навчальний план (денна форма) 2019

Завантажити

Навчальний план (заочна форма) 2019

Завантажити

 

Освітньо-професійна програма 2020

Завантажити

Навчальний план (денна форма) 2020

Завантажити

Навчальний план (заочна форма) 2020

Завантажити

 

Освітньо-професійна програма 2021

Завантажити

Навчальний план (денна форма) 2021

Завантажити

Навчальний план (заочна форма) 2021

Завантажити

 

Освітньо-професійна програма 2022

Завантажити

Навчальний план (денна форма) 2022

Завантажити

Навчальний план (заочна форма) 2022

Завантажити

 

Освітньо-професійна програма 2023

Завантажити

Навчальний план (денна форма) 2023

Завантажити

Навчальний план (заочна форма) 2023

Завантажити

 

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

 

1

Відгук від директора з управління персоналом публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» Надії БРАТАНІЧ

Завантажити

2

Відгук від першого заступника Голови державної інспекції енергетичного нагляду України («Держенергонагляд») Роман БОДНАРА (№ 7/6.1-2496-22 від 09 листопада 2022 року)

Завантажити

3

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» від директора ТОВ «Центр ефективного енерговикористання» Литвина В.І. (№ 1/2812 від 28 грудня 2020 року)

Завантажити

4

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» від директора ТОВ «ЕСКО Україна» Романюка Г.О.

Завантажити

5

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» від виконавчого директора компанія iC consulenten Україна О.О. Рибак-Хельбль (№ 201228/01 від 28 грудня 2020 року)

Завантажити

6

Лист підтримки освітньої програми «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» від директора ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» Павла ПЕРТКА (№ EMP-24/12/20-1 від 24 грудня 2020 року)

Завантажити

7

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» від Голови правління Громадської організації «Асоціація енергетичних аудиторів України» Вадима ЛИТВИНА (від 28 грудня 2020 року № 12/11)

Завантажити

8

Лист підтримки освітньо-професійної програми «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» від директора ТОВ «БЛУСАН СОЛАР ЕНЕРДЖІ ТЕХ УКРАЇНА» Пустового А.М. (від 17 грудня 2020 року)

Завантажити

 

 

ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, НА ЯКИХ ОБГОВОРЮВАЛИСЯ ПИТАННЯ ОНОВЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Витяг з протоколу № 3 від 28.09.2022 року про обговорення результатів опитування здобувачів щодо оцінювання якості освітнього процесу підготовки магістрів і пропозицій роботодавців

Завантажити

Витяг з протоколу № 4 від 26.10.2022 року про внесення змін до проєкту освітньо-професійної програми

Завантажити

Витяг з протоколу № 5 від 18.11.2022 року про затвердження освітньо-професійної програми зі змінами

Завантажити

Витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка №2 від 24.11.2022 року про затвердження ОПП

Завантажити