Наукова робота зі студентами

На кафедрі електропостачання (ЕП) для студентів створюються сприятливі умови для проведення досліджень та розкриття наукового потенціалу й бажаючі активно залучаються до наукової роботи.

На кафедрі ЕП під керівництвом Дерев’янка Д.Г. працює гурток наукового спрямування «Smart Grid системи з джерелами розосередженої генерації»(наказ про створення гуртка № 1/3 від 13.01.2019 р.). Учасники гуртка обмінюються актуальною інформацією щодо досвіду та інноваційних технічних рішень в енергетичній галузі, приймають участь у онлайн-курсах та релевантних заходах для студентів, зокрема через Telegram-канал гуртка. У 2021/2022 н.р. учасники гуртка взяли участь у студентському освітньому акселераторі «Енергетика і автоматика в умовах «зеленого» переходу», виступили з доповідями на XXIII міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті».

На кафедрі також функціонує науковий гурток «Цифрова електроенергетика», керівник гуртка - д.т.н., проф. Гребченко М.В.

З метою апробації власних наукових досліджень у НН ІЕЕ вже тринадцять років поспіль проводиться щорічна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Енергетика. Екологія. Людина», в який приймають участь більшість здобувачів з публікацією матеріалів у збірнику наукових праць конференції. Так, наприклад, у XIV конференції у 2022 році в конференції прийняли участь студенти гр. ОЕ-11мп Вадим Прищепа, Ілля Галаган, Богдан Перфілов, Анатолій Беспалько та ін.. Окрім цього за результатами наукових досліджень з 2018 року здобувачами вищої освіти разом із викладачами опубліковано понад 250 публікацій, серед них тези доповідей на конференціях (як всеукраїнських так і міжнародних), статті у фахових виданнях та у виданнях, що включені до різноманітних наукометиричних баз.

Наші студенти активно беруть участь у щорічній всеукраїнській олімпіаді з енергетичного менеджменту та займають призові місця.  Цього року студенти кафедри Дар'я Плужник (ОЕ-21мп) та Богдан Лісовик (ОН-21мн) прийняли участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Black Sea Science», який щорічно проводиться на базі Одеського національного технологічного університету під егідою Black Sea Universities Network та ISEKI-Food Association (керівник Галина Бєлоха) та отримали ІІІ призове місце. 

Також студенти кафедри активно беруть участь у міжнародних конференціях "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ-PEMS" та "IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY SMART SYSTEMS" котрі організовує та проводить кафедра та конкурсах студентських наукових робіт.

У рамках роботи гуртка «Smart Grid системи з джерелами розосередженої генерації» у 2019 році було проведено наступні заходи:

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ В ІЕЕ 4-7 КВІТНЯ 2019 РОКУ «ОКСФОРДСЬКИХ ДЕБАТІВ» ЗА ТЕМОЮ«ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ РИНКІВ ЕНЕРГІЇ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ» В РАМКАХ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ – PEMS’19» ЗА УЧАСТІ ПОЛЬСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

1

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ 25-26 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ ВІЗИТУ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ ДО ВАРШАВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ДЛЯ УЧАСТІ В ОКСФОРДСЬКИХ ДЕБАТАХ  У РАМКАХ VI ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ЕНЕРГЕТИКІВ. 

 

 

1