Методичне забезпечення

За посиланням розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Також, методичне забезпечення за окремими дисциплінами:

Вища математика:

Методичні рекомендації до виконання типового розрахунку за темою "Диференціальні рівняння"

Перехідні процеси в електроенергетиці:

Методичні вказівки і завдання до виконання курсової роботи з дисципліни "Перехідні процеси в електроенергетиці"

Обчислювальна техніка та програмування:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи 1

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи 2

Обчислювальна техніка і алгоритми мов програмування:

Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму 1 семестр

Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму 2 семестр

Системи електропостачання:

Для груп ОЕ:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи

Довідкові дані

Огляд методів розрахунку втрат електричної енергії у мережах низької напруги

Для груп ОН:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту

Довідкові дані

Для груп ОТ:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи

Довідкові дані