Освітні компоненти ОПП Системи забезпечення споживачів електричною енергією

                     Каталог вибіркових освітніх компонентів

Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Завантажити

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (2024 року)

Завантажити

                                                  СЕРТИФІКАТНІ ПРОГРАМИ

 

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Завантажити

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «ПРОЄКТУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Завантажити

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «БЕЗПЕЧНІ МЕТОДИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Завантажити

 

                          Силабуси освітніх компонентів ОПП 2022 року

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, курсові роботи, курсові проєкти, кваліфікаційна робота)

Силабус

Персональна сторінка викладача

Показники викладача

Обов’язкові (нормативні) компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

ЗО 1

Українська мова за професійним спрямуванням

Завантажити

Динікова Л. Ш.

Завантажити

ЗО 2

Історія науки і техніки

Завантажити

Чолій С. В.

Завантажити

ЗО 3

Основи здорового способу життя

Завантажити

Гринь А.Р.

Завантажити

ЗО 4.1

Практичний курс іноземної мови. Частина 1

Завантажити

Шевченко М. В.

Завантажити

ЗО 4.2

Практичний курс іноземної мови. Частина 2

Завантажити

Гурєєва Л. В. Кравченко Т. В.

Завантажити

ЗО 5

Охорона праці та цивільний захист

Завантажити

Третякова Л. Д.

Мітюк Л. О.

Завантажити

ЗО 6

Правознавство

Завантажити

Співак І.В.

Завантажити

ЗО 7

Вступ до філософії

Завантажити

Потіщук О. О.

Завантажити

ЗО 8

Промислова екологія

Завантажити

Броницький В. О.

Завантажити

ЗО 9.1

Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1

Завантажити

Семида О.В.

Завантажити

ЗО 9.2

Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2

Завантажити

Семида О.В.

Завантажити

ЗО 10.1

Вища математика. Частина 1

Завантажити

Зражевська В. Ф.

Завантажити

ЗО 10.2

Вища математика. Частина 2

Завантажити

Зражевська В. Ф.

Завантажити

ЗО 11.1

Загальна фізика. Частина 1

Завантажити

Куліш В. В.

Завантажити

ЗО 11.2

Загальна фізика. Частина 2

Завантажити

Куліш В. В.

Завантажити

ЗО 12.1

Обчислювальна технiка та програмування. Частина 1

Завантажити

Філянін Д. В.

Завантажити

ЗО 12.2

Обчислювальна технiка та програмування. Частина 2

Завантажити

Філянін Д. В.

Завантажити

ЗО 13

Інженерна графіка

Завантажити

Голова О. О.

Завантажити

ЗО 14

Технічна механіка

Завантажити

Алексейчук О. М.

Завантажити

ЗО 15

Електротехнічні матеріали

Завантажити

Кириленко К.В.

Завантажити

ЗО 16

Основи метрології та електричних вимірювань

Завантажити

Коцар О. В.

Завантажити

ЗО 17.1

Теоретичнi основи електротехнiки. Частина 1

Завантажити

Перетятко Ю. В.

Завантажити

ЗО 17.2

Теоретичнi основи електротехнiки. Частина 2

Завантажити

Перетятко Ю. В.

Завантажити

ЗО 18

Електричні машини

Завантажити

Реуцький М. О.

Завантажити

ЗО 19

Електрична частина станцій та підстанцій

Завантажити

Побігайло В. А.

Завантажити

ЗО 20

Електропривод

Завантажити

Торопов А. В.

Завантажити

ЗО 21

Електричні мережі та системи

Завантажити

Ткаченко В. В.

Філянін Д. В.

Завантажити

ЗО 22

Релейний захист та автоматизація енергосистем

Завантажити

Калінчик В. П.

Побігайло В. А.

Філянін Д. В.

Завантажити

Цикл професійної підготовки

ПО 1

Інформаційні системи і технології в електроенергетиці

Завантажити

Коцар О. В.

Закладний О. О.

Завантажити

ПО 2

Інформація та комунікації на підприємствах електроенергетики

Завантажити

Коцар О. В.

Яценко Д. В.

Завантажити

ПО 3

Математичні задачі енергетики

Завантажити

Черкашина Г. І.

Ткаченко В. В.

Чернецька Ю. В.

Завантажити

ПО 4.1

Системи електропостачання. Частина 1

Завантажити

Ткаченко В. В.

Завантажити

ПО 4.2

Системи електропостачання. Частина 2

Завантажити

Попов В. А.

Ярмолюк О. С.

Завантажити

ПО 4.3

Системи електропостачання. Частина 3

Завантажити

Попов В. А.

Філянін Д. В.

Завантажити

ПО 5

Системи електропостачання. Курсовий проєкт

Завантажити

Ярмолюк О. С.

Завантажити

ПО 6

Енергоефективні технології споживання електричної енергії

Завантажити

Чернявський А. В.

Черкашина Г. І.

Закладний О. О.

Завантажити

ПО 7

Енергоефективні технології споживання електричної енергії. Курсова робота

Завантажити

Чернявський А. В.

Завантажити

ПО 8

Основи теорії автоматичного керування

Завантажити

Костюк В. О.

Завантажити

ПО 9

Перехідні процеси в електроенергетиці

Завантажити

Бєлоха Г. С.

Завантажити

ПО 10

Облік споживання та генерації електричної енергії

Завантажити

Коцар О. В.

Завантажити

ПО 11

Альтернативні джерела енергії в системах електропостачання

Завантажити

Омельчук О.А.

Завантажити

ПО 12

Альтернативні джерела енергії в системах електропостачання. Курсова робота

Завантажити

Омельчук О.А., 

Чернецька Ю. В.

Завантажити

ПО 13

Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання

Завантажити

Дерев’янко Д. Г.

Завантажити

ПО 14

Переддипломна практика

Завантажити

 

Завантажити

ПО 15

Дипломне проектування

Завантажити

 

Завантажити

Силабуси освітніх компонентів на 2023/2024 навчальний рік

   Обов’язкові освітні компоненти циклу загальної підготовки

Код ОК

Назва освітнього компонента

Силабус

Персональна сторінка викладача

Показники викладача

ЗО 01 (2022)

Українська мова за професійним спрямуванням

Завантажити

Динікова Л. Ш.

Завантажити

ЗО 02 (2022)

Історія науки і техніки

Завантажити

Чолій С. В.

Завантажити

ЗО 03 (2022)

Основи здорового способу життя

Завантажити

Гринь А.Р.

Завантажити

ЗО 04.1 (2022)

Практичний курс іноземної мови. Частина 1

Завантажити

Шевченко М. В.

Завантажити

ЗО 04.2 (2021)

Іноземна мова. Частина 2

Завантажити

Гурєєва Л. В. Кравченко Т. В.

Завантажити

ЗО 06 (2020)

Правознавство

Завантажити

Співак І.В.

Завантажити

ЗО 06 (2019)

Іноземна мова професійного спрямування. Частина 2

Завантажити

Семида О.В.

Завантажити

ЗО 07 (2021)

Вступ до філософії

Завантажити

Потіщук О. О.

Завантажити

ЗО 08 (2021)

Промислова екологія

Завантажити

Броницький В. О.

Завантажити

ЗО 09.1 (2020)

Іноземна мова професійного спрямування. Частина 1

Завантажити

Семида О.В.

Завантажити

ЗО 10.1 (2022)

Вища математика. Частина 1

Завантажити

Зражевська В. Ф.

Завантажити

ЗО 10.2 (2022)

Вища математика. Частина 2

Завантажити

Зражевська В. Ф.

Завантажити

ЗО 11.1 (2022)

Загальна фізика. Частина 1

Завантажити

Куліш В. В.

Завантажити

ЗО 11.2 (2022)

Загальна фізика. Частина 2

Завантажити

Куліш В. В.

Завантажити

ЗО 12.1 (2022)

Обчислювальна технiка та програмування. Частина 1

Завантажити

Філянін Д. В.

Завантажити

ЗО 12.2 (2022)

Обчислювальна технiка та програмування. Частина 2

Завантажити

Філянін Д. В.

Завантажити

ЗО 13 (2022)

Інженерна графіка

Завантажити

Голова О. О.

Завантажити

ЗО 14 (2022)

Технічна механіка

Завантажити

Алексейчук О. М.

Завантажити

ЗО 15 (2022)

Електротехнічні матеріали

Завантажити

Кириленко К.В.

Завантажити

ЗО 17.1 (2022)

Теоретичнi основи електротехнiки. Частина 1

Завантажити

Перетятко Ю. В.

Завантажити

ЗО 17.2 (2021)

Теоретичнi основи електротехнiки. Частина 2

Завантажити

Перетятко Ю. В.

Завантажити

ЗО 18 (2020)

Електричні машини

Завантажити

Реуцький М. О.

Завантажити

ЗО 19 (2020)

Електрична частина станцій та підстанцій

Завантажити

Побігайло В. А.

Завантажити

ЗО 19 (2019)

Релейний захист та автоматизація енергосистем

Завантажити

Калінчик В. П.

Побігайло В. А.

Філянін Д. В.

Завантажити

ЗО 20 (2020)

Електропривод

Завантажити

Торопов А. В.

Завантажити

ЗО 21 (2019)

Охорона праці та цивільний захист

Завантажити

Третякова Л. Д.

Мітюк Л. О.

Завантажити

ЗО 21 (2021)

Електричні мережі та системи

Завантажити

Ткаченко В. В.

Філянін Д. В.

Завантажити

Обов’язкові освітні компоненти циклу професійної підготовки

Код ОК

Назва освітнього компонента

Силабус

Персональна сторінка викладача

Показники викладача

ПО 01 (2021)

Інформаційні системи і технології в електроенергетиці

Завантажити

Коцар О. В.

Закладний О. О.

Завантажити

ПО 02 (2021)

Інформація та комунікації на підприємствах електроенергетики

Завантажити

Коцар О. В.

Яценко Д. В.

Завантажити

ПО 02 (2019)

Системи електропостачання. Частина 3

Завантажити

Попов В. А.

Філянін Д. В.

Завантажити

ПО 03 (2021)

Математичні задачі енергетики

Завантажити

Черкашина Г. І.

Ткаченко В. В.

Чернецька Ю. В.

Завантажити

ПО 04.1 (2020)

Системи електропостачання. Частина 1

Завантажити

Ткаченко В. В.

Завантажити

ПО 04.2 (2020)

Системи електропостачання. Частина 2

Завантажити

Попов В. А.

Ярмолюк О. С.

Завантажити

ПО 05 (2021)

Енергоефективні технології споживання електричної енергії

Завантажити

Чернявський А. В.

Черкашина Г. І.

Закладний О. О.

Завантажити

ПО 06 (2020)

Основи теорії автоматичного керування

Завантажити

Костюк В. О.

Завантажити

ПО 06 (2019)

Альтернативні джерела енергії в системах електропостачання

Завантажити

Омельчук О.А.,

Завантажити

ПО 07 (2020)

Перехідні процеси в електроенергетиці

Завантажити

Бєлоха Г. С.

Завантажити

ПО 09 (2021)

Курсова робота з енергоефективних технологій споживання електричної енергії

Завантажити

Чернявський А. В.

Завантажити

ПО 09 (2019)

Курсовий проєкт з систем електропостачання

Завантажити

Ярмолюк О. С.

Завантажити

ПО 10 (2020)

Курсова робота з перехідних процесів в електроенергетиці

Завантажити

Бєлоха Г. С.

Завантажити

ПО 10 (2019)

Курсова робота з альтернативних джерел енергії в системах електропостачання

Завантажити

Омельчук О.А.

Завантажити

ПО 11 (2019)

Переддипломна практика

Завантажити

Завантажити

ПО 12 (2019)

Дипломне проектування

Завантажити

Завантажити

      Вибіркові освітні компоненти циклу загальної підготовки

Назва освітнього компонента

Силабус

Загальноуніверситетська дисципліна за вибором студента 1

Перейти до перегляду

Загальноуніверситетська дисципліна за вибором студента 2

Перейти до перегляду

Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки (денна форма)

     Освітні компоненти для вивчення на 2-му курсі (денна форма)

Назва освітнього компонента

Силабус

Окремі розділи вищої математики для математичного моделювання в електроенергетиці  моделювання в електроенергетиці

Завантажити

Теоретичні основи математичного моделювання в електроенергетиці

Завантажити

Основи метрології та стандартизації в електроенергетиці

Завантажити

Основи електроніки

Завантажити

Теплотехнічне обладнання та енергоефективні технології виробництва теплової енергії

Завантажити

Освітні компоненти для вивчення на 3-му курсі (денна форма)

Назва освітнього компонента

Силабус

Електричні апарати

Завантажити

Силова електроніка в системах електропостачання

Завантажити

Монтаж та експлуатація систем електропостачання промислових підприємств

Завантажити

Нормативне забезпечення розподілу електричної енергії

Завантажити

Освітні компоненти для вивчення на 4-му курсі (денна форма)

Назва освітнього компонента

Силабус

Маркетинг енергетичних послуг

Завантажити

Заходи з енергозбереження в електротехнологічних процесах промислових підприємств

Завантажити

Економіка і організація виробництва

Завантажити

Мікропроцесорна техніка в системах обліку енергії і релейному захисті

Завантажити

Вибір схем і параметрів внутрішньобудинкових мереж

Завантажити

Заходи з енергозбереження в системах електропостачання підприємств

Завантажити

Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки (денна прискорена форма)

Освітні компоненти для вивчення на 2-му курсі (денна прискорена форма)

Назва освітнього компонента

Силабус

Окремі розділи вищої математики для математичного моделювання в електроенергетиці  моделювання в електроенергетиці

Завантажити

Теоретичні основи математичного моделювання в електроенергетиці

Завантажити

Основи метрології та електричних вимірювань

Завантажити

Основи електроніки

Завантажити

Теплотехнічне обладнання та енергоефективні технології виробництва теплової енергії

Завантажити

Електричні апарати

Завантажити

Силова електроніка в системах електропостачання

Завантажити

Освітні компоненти для вивчення на 3-му курсі (денна прискорена форма)

Назва освітнього компонента

Силабус

Монтаж та експлуатація систем електропостачання промислових підприємств

Завантажити

Нормативне забезпечення розподілу електричної енергії

Завантажити

Маркетинг енергетичних послуг

Завантажити

Заходи з енергозбереження в електротехнологічних процесах промислових підприємств

Завантажити

Економіка і організація виробництва

Завантажити

Мікропроцесорна техніка в системах обліку енергії і релейному захисті

Завантажити

Вибір схем і параметрів внутрішньобудинкових мереж

Завантажити

Заходи з енергозбереження в системах електропостачання підприємств

Завантажити

           Неформальна освіта у 2022/2023 навчальному році

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті

Завантажити

Документальні приклади визнання результатів неформальної освіти

Завантажити