Освітні компоненти III рівень (PhD)

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін освітньо-наукової програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Завантажити

Заяви PhD студентів на вибір дисциплін Завантажити

 

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Обов'язкові освітні компоненти

НАЗВА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

СИЛАБУС

Філософські засади наукової діяльності

Завантажити

Іноземна мова для наукової діяльності (англійська)

Завантажити

Методи дослідження, формування та керування інтелектуальними енергетичними системами та комплексами

Завантажити

Фундаментальні основи теорії електромагнітного поля та процесів

Завантажити

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії в електроенергетичних системах та електротехнічних комплексах

Завантажити

Моніторинг, керування та захист електроенергетичних систем та електротехнічних комплексів

Завантажити

Передові технології в електроприводі та електромеханічних системах -1

Завантажити

Передові технології в електроприводі та електромеханічних системах -2

Завантажити

Педагогічна практика

Завантажити

 

Вибіркові освітні компоненти

Дисципліна 1 для вивчення на ІІ курсі

НАЗВА ВИБІРКОВОЇ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

СИЛАБУС

ОПИС

Аналіз та синтез систем передачі електричної енергії постійного струму  

Завантажити

Завантажити опис

Методи структурного та параметричного синтезу регуляторів для систем з транспортним запізненням

Завантажити

Завантажити опис

Сучасні тенденції інтегрування відновлюваних джерел енергії в енергомережу

Завантажити

Завантажити опис

Режими роботи вітряних електричних станцій в електроенергетичних системах

Завантажити

Завантажити опис

Сучасні методи синтезу, аналізу та дослідження динамічних систем

Завантажити

Завантажити опис

Методи швидкого прототипного тестування асинхронних електроприводів

Завантажити

Завантажити опис

Оптимальні методи керування електроенергетичними системами

Завантажити

Завантажити опис

Моніторинг технічних ризиків

Завантажити

Завантажити опис

Спеціальні питання захисту від електромагнітної дії блискавок

Завантажити

Завантажити опис

Special issues of protection against electromagnetic effect of lightning

Завантажити

Завантажити опис

Загальні принципи побудови та управління активними системами розподілу електричної енергії

Завантажити

Завантажити опис

Дисципліна 2 для вивчення на ІІ курсі

НАЗВА ВИБІРКОВОЇ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

СИЛАБУС

ОПИС

Математичне моделювання Smart-систем змінного струму

Завантажити

Завантажити опис

Методи оптимізації дослідження стійкості адаптивних систем

Завантажити

Завантажити опис

Передові технології у відновлюваній енергетиці

Завантажити

Завантажити опис

Сучасні методи і моделі аналізу режимної надійності електроенергетичних систем

Завантажити

Завантажити опис

Основи системної електромеханіки

Завантажити

Завантажити опис

Ідентифікація параметрів в електромеханічних системах

Завантажити

Завантажити опис

Математичне моделювання електроенергетичних систем та електротехнічних комплексів

Завантажити

Завантажити опис

Методи і засоби вимірювання фізичних величин

Завантажити

Завантажити опис

Аналіз та дослідження розвитку каналу розряду блискавки як динамічної системи

Завантажити

Завантажити опис

Analysis and research of development of lightning discharge channel as dynamic system

Завантажити

Завантажити опис

Використання засобів силової електроніки в активних системах розподілу електричної енергії

Завантажити

Завантажити опис

 

Дисципліна 3 для вивчення на ІІ курсі

НАЗВА ВИБІРКОВОЇ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

СИЛАБУС

ОПИС

Моніторинг і діагностика електроенергетичних систем

Завантажити

Завантажити опис

Методи аналізу та дослідження складних динамічних систем

Завантажити

Завантажити опис

Перспективні технології комбінованого використання відновлюваних джерел енергії

Завантажити

Завантажити опис

Інтелектуальні методи оцінки технічного стану і ресурсу працездатності електрообладнання

Завантажити

Завантажити опис

Діагностика та оптимізація функціонування електромеханічних перетворювачів енергії та комплексів на їх основі

Завантажити

Завантажити опис

Методи дослідження стійкості адаптивних спостерігачів

Завантажити

Завантажити опис

Методи розпізнавання образів в електротехнічних системах

Завантажити

Завантажити опис

Ідентифікація нелінійних динамічних систем

Завантажити

Завантажити опис

Математичне моделювання систем захисту електротехнічних комплексів від електромагнітної дії блискавок

Завантажити

Завантажити опис

Mathematical modeling of systems of protection of electrotechnical complexes against electromagnetic effects of lightnings

Завантажити

Завантажити опис

Використання інформаційних технологій в активних системах розподілу електричної енергії

Завантажити

Завантажити опис