Навчання і підготовка PHD

На кафедрі електропостачання у рамках трирівневої підготовки фахівців за 141 спеціальністю ведеться підготовка PHD.

З освітніми компонентами можна ознайомитися за посиланням.

Наукові напрями PhD студентів кафедри електропостачання можна завантажити тут.

З науковими напрямками керівників PhD студентів кафедри електропостачання можна завантажити тут.

Робочі навчальні плани кафедри PHD АЕМС-ЕП на 2020-2021 рік 1 курс можна завантажити тут.

Робочі навчальні плани кафедри PHD АЕМС-ЕП на 2020-2021 рік 2 курс можна завантажити тут.

Опис дисципліни "Загальні принципи побудови та управління активними системами розподілу електричної енергії" можна завантажити тут.

Опис дисципліни "Використання засобів силової електроніки в активних системах розподілу електричної енергії" можна завантажити тут.

Опис дисципліни "Використання інформаційних технологій в активних системах розподілу електричної енергії" можна завантажити тут.

Більш детальну інформацію наведено у навчальних планах.

Рівень\Документ Форма навчання Освітні програми Curriculum (English) Навчальні плани Робочі навчальні плани Навчальні плани перехідні:
Третій освітній рівень (доктор філософії) денна 2019 р. зар. pdf red pdf red pdf red pdf red
денна 2020 р. зар. pdf red
вечірня 2020 р. зар. pdf red