Вимоги до атестаційних робіт бакалаврів

- Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
- Положення про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського
- Рекомендації до оформлення тексту бакалаврської роботи

- Зразки бланків завдання, рецензіі та відгуку наукового керівника можна завантажити тут
- Оформлення списку літератури:
  - ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання" читати тут 
  - Приклади оформлення списку літератури відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання" читати тут 

- Положення про систему запобігання плагіату в академічних текстах працівників та здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

- За ОПП "Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології": Навчальний посібник "Підготовка бакалаврських кваліфікаційних робіт. Організація, вимоги до структури, змісту та оформлення".

- За ОПП "Системи забезпечення споживачів електричною енергією": Навчальний посібник "Підготовка бакалаврських кваліфікаційних робіт. Організація, вимоги до структури, змісту та оформлення".