Навчання і підготовка магістрів

- Витяг з Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, а саме підпункт 9.1 «Особливості організації освітнього процесу з підготовки магістрів»
- Положення про магістратуру в НТУУ «КПІ»;
- Положення про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського;
- Рекомендації до оформлення тексту магістерської дисертації
- Рекомендації щодо оформлення автореферату магістерської дисертації
- Розроблення стартап-проекту
- Оформлення списку літератури:

ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання" читати тут

Приклади оформлення списку літератури відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання" читати тут

- Положення про систему запобігання плагіату в академічних текстах працівників та здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Індивідуальний план підготовки магістра

Положення про практику