Теми випускних робіт

8.05070103 “Електротехнічні системи електроспоживання ”

ОЕ-4

Студент Тема магістерської дисертації Керівник

Близнюк Євген Володимирович

Комплексне енергопостачання підприємства деревообробної промисловості з використанням паливних елементів

с.н.с., к.т.н., Костюк В.О.

Босенко Олег Анатолійович

Підвищення якості електроенергії в електричних розподільних мережах до 1 кВ

к.т.н., доц. Прокопенко В.В.

Віннічук Віталій Валерійович

 Дискретне програмування в задачах проектування електропостачальних систем

к.т.н., доц. Федосенко М. М.

Іваник Андрій Євгенович

Короткострокове прогнозування та керування електроспоживанням промислового об’єкту

к.т.н., доц. Калінчик В.П.

Кудієв Петро Володимирович

Оптимальна побудова розподільних електричних мереж з урахуванням режиму напруги

к.т.н., доц. Федосенко М. М.

Макаренко Олена Миколаївна

Системи інсоляції для електрозабезпечення будівель (в умовах м.Києва)

д.т.н., проф. Басок Б.І.

Савченко Леся Юріївна

Оцінка ефективності впровадження теплоакумулюючих систем електроопалення на об’єкті школи

к.т.н., доц. Ковальчук А.М.

Сайчук Юрій Сергійович

Підвищення якості електропостачання споживачів у розподільчих мережах

к.т.н., доц. Замулко А.І.

Соколовський Павло Валерійович

Нічний провал електроспоживання економіки України та його ефективне використання

д.т.н., проф. Басок Б.І.

Сподинська Анастасія Володимирівна

Вибір оптимальних варіантів розосередженої генерації з використанням алгоритмів багатокритеріального прийняття рішень

к.т.н., доц. Попов В.А.

Степанель Ян Ігорович

Визначення та оптимізація втрат електричної енергії у розподільних мережах з джерелами розосередженої генерації

к.т.н., доц. Попов В.А.

ОЕ-4

Аксьонова Олена Сергіївна

Детерміновано-стохастичне моделювання комбінованої електропостачальної системи об’єкта інфраструктури

с.н.с., к.т.н. Костюк В.О.

Галушко Андрій Михайлович

Регулювання напруги в вузлах навантаження промислових систем електропостачання

к.т.н., доц. Прокопенко В.В.

Демченко Ніна Олегівна

Планування надійності моніторингу надійності системи електропостачання металургійних виробництв

к.т.н., доц. Чернявський А.В.

Матвєєв Сергій Юрійович

Концепція побудови цифрової підстанції як ключового компонента інтелектуальної мережі Smart Grit

к.т.н., доц. Побігайло В.А.

Музика Наталія Юріївна

Прогнозування необхідного обсягу електроенергії учасником балансуючого ринку електричної енергії

д.т.н., доц. Волошко А.В.

Чернишева Антоніна Вікторівна

Електромагнітна сумісність вимірювальних каналів струму цифрових підстанцій системи електропостачання

с.н.с., д.т.н. Танкевич Є.М.

Шкребтій Максим Вікторович

Управління енергоспоживання підприємств з безперервним характером виробництва

к.т.н., доц. Калінчик В.П.

Шляхецький Богдан Вікторович

Тренувальний стенд для оперативного персоналу електроенергетичного об`єкту

с.н.с., д.т.н. Танкевич Є.М.

8.05070108 “Енергетичний менеджмент ”

ОН-4

Бочуля Петро Олександрович

Асиметрія напруги в електричних мережах та способи її усунення

д.т.н., доц. Волошко А.В.

Васильченко Олександр Миколайович

Енергозабезпечення об’єктів агропромислового комплексу з використанням локальних енергоресурсів

к.т.н., доц.  Іншеков Є.М.

Гречкосій Костянтин Романович

Підвищення енергетичної ефективності автономних систем електропостачання

к.т.н., доц.  Калінчик В.П.

Дейко Богдан Володимирович

Оцінка показників енергоефективності на основі поточних та прогнозних енергетичних балансів підприємств

к.т.н., доц.  Іншеков Є.М.

Ісаєнко Юрій Миколайович

Удосконалення диференційованих за часом тарифів на електроенергію як засобу управління попитом споживачів на потужність

к.т.н., доц. Находов В.Ф.

Луценко Надія Андріївна

Оперативний контроль реалізації проектів з енергозбереження

к.т.н., доц.   Бориченко О.В.

Рибінська Яна Вікторівна

Формування показників ефективності використання енергії в системі енергетичного менеджменту

к.т.н., доц.  Бориченко О.В.

Ройтер Анастасія Вікторівна

Ймовірно-статистичний підхід до побудови балансів електроспоживання на підприємствах теплоенергетики

к.т.н., доц.  Находов В.Ф.

ОН-4

Андрєєв Олександр Євгенович

Управління режимами електроспоживання шляхом використання нетрадиційних джерел енергії

к.т.н., доц. Замулко А.І.

Верба Максим Євгенович

Ефективність використання сумісних схем для систем розосередженої генерації

к.т.н., доц. Ковальчук А.М.

Корогод Ігнат Олегович

Система підтримки прийняття рішень при плануванні режимів електроспоживання металургійних виробництв

к.т.н., доц. Чернявський А.В.

Пуник Богдан Вікторович

Базові показники та індикатори оцінки енергетичної ефективності виробництва

д.т.н., проф. Денисюк С.П.

Скібчик Вікторія Юріївна

Оцінка генерувального потенціалу покриття навантаження на оптовому ринку електричної енергії України

к.т.н., доц. Коцар О.В.

Стецина Альона Олександрівна

Стимулювання кінцевих споживачів до керування попитом на електричну енергію в умовах ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку

к.т.н., доц. Коцар О.В.