Запрошення на навчання

Кафедра електропостачання Інституту енергозбереження та енергоменеджменту  Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» запрошує на навчання за спеціалізаціями:

«Системи електропостачання»

яка включає вивчення таких питань:

- системи розподілу та перетворення енергії;

- Smart Grid технології;

- інтегровані системи енергопостачання;

- управління енерговикористанням;

«Енергетичний менеджмент та енергоефективність»

яка включає вивчення таких питань:

- енергетичний аудит, енергоменеджмент;

- розосереджена генерація;

- системи обліку та моніторингу енергоспоживання;

- ринки енергії, енергосервіс.

Отримавши освіту на нашій кафедрі, випускники стануть висококваліфікованими фахівцями, які спроможні розробляти, проектувати й експлуатувати інтелектуальні енергетичні комплекси та системи, інтегровані системи електропостачання та віртуальні енергетичні станції, створювати системи енергетичного менеджменту для промислових та муніципальних об’єктів, працювати з сучасними енергоефективними технологіями.

Наші викладачі: лауреати Державних премій України в галузі науки і техніки; лауреати Премії НАН України; професори закордонних університетів; учасники міжнародних проектів, у т.ч. під егідою UNIDO.

Наші студенти: Переможці Всеукраїнських студентських олімпіад; лауреати Премії НАН України; учасники міжнародного конкурсу IBM «THE SMARTER PLANET CHALLENGE»; стажери у провідних закордонних компаніях та університетах.